. . .
Uniswap logo

Uniswap

UNI
44,10 -0,02%
Dane dostarcza CoinGecko
Kapitalizacja
33 142 524 506
Wolumen
2 255 292 145
Ilość w obiegu
753 766 667
Całkowita ilość
Dzienny zakres ceny
* Zmiana wartości / Zmiana wartości w zł

Uniswap to pod wieloma względami największa zdecentralizowana giełda na rynku służąca do zapewniania płynności i handlu tokenami ERC20 w sieci Ethereum. Ciągły rozwój projektu rozszerzył możliwości platformy na sieci takie jak Polygon, Optimism, Arbitrum i Celo.

Głównym celem Uniswap jest eliminacja zaufanych pośredników pozwalająca na bezpieczną, dostępną i efektywną wymianę. Protokół został zaprojektowany tak, aby był odporny na cenzurę.

W obrębie systemu Uniswap wyróżniamy:

  • Uniswap Labs: firma, która opracowała protokół wraz z interfejsem internetowym.
  • Protokół Uniswap: Zestaw trwałych i niepodlegających aktualizacji smart kontraktów, które razem tworzą giełdę AMM
  • Interfejs Uniswap: Interfejs sieciowy, który umożliwia łatwą interakcję z protokołem Uniswap.
  • Zarządzanie Uniswap: System zarządzania protokołem Uniswap, w którym głos stanowi token UNI.

Interfejs Uniswap, którego używają użytkownicy jest kontrolowany przez firmę Uniswap Labs i może być cenzurowany, natomiast jest tylko jedną z form komunikacji z protokołem, który cenzurowany być nie może.

Jak działa giełda Uniswap?

Giełda Uniswap działa dzięki wykorzystaniu smart kontraktów na Ethereum (oraz innych wspieranych sieciach) i modelu AMM, czyli automatycznego animatora rynku. Handel odbywa się za pomocą specjalnych pul płynności, które są zasilane przez użytkowników nazywanych dostawcami płynności.

Dostawcy płynności wpłacają tokeny do puli, którą stanową dwa tokeny w równych proporcjach (wartości), np. 50% ETH oraz 50% USDC. Inni użytkownicy mogą teraz handlować tymi tokenami poprzez zmianę ich stanów.

Przykładowo: Użytkownik wpłaca do puli 100 USDC, a w zamian otrzymuje odpowiadającą mu wartość ETH lub wpłaca 0.1 ETH i otrzymuje USDC.

Handel na Uniswap odbywa się bez żadnych rejestracji i weryfikacji. Jedynym wymaganiem jest posiadanie portfela Web3, który należy połączyć z aplikacją na stronie app.uniswap.org klikając przycisk "Connect" znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

Wymiany na giełdzie podlegają dwóm rodzajom opłat, których wysokość może być różna dla różnych par i różnych sieci. Są różne poziomy prowizji pobieranych bezpośrednio za wymiany na Uniswap: 0.01%, 0.05%, 0.3%, a nawet 1% od wartości transakcji. 

Drugi z kosztów wymian na Uniswap to opłata transakcyjna, którą pobiera każda platforma smart kontraktów i której wysokość może być bardzo różna w zależności od używanej sieci. 

Token UNI

Natywnym tokenem giełdy jest UNI. Jest to token, który reprezentuje głos w systemie zarządzania projektem. Początkowa podaż UNI została ustalona na 1 miliard i ma zostać osiągnięta w 2024 roku. 

kryptowaluta UNIuniswap.org/blog/uni

Początkowy 1 miliard UNI został wybity i będzie dostępny w ciągu 4 lat od startu projektu w 2020 roku:

  • 60,00% trafi do członków społeczności Uniswap
  • 21,266% dla zespołu i przyszłych pracowników z 4-letnim vestingiem
  • 18,044% dla inwestorów z 4-letnim vestingiem
  • 0,69% dla doradców, także 4 lata vestingu

Po tym, gdy wszystkie tokeny trafią do obiegu ma się rozpocząć ustalona na 2% rocznie inflacja.

Giełdy
Portfele mobilne
Portfele wieloplatformowe
Aplikacje Finansowe
Finanse
Staking
Analiza
Zespół
Hayden Adams
Twórca Uniswap
Popularne