. . .

Elrond zapowiada Maiar Exchange. Darmowe tokeny MEX dla posiadaczy EGLD

Rafał   2021-04-20 09:24

Maiar Exchange, która ma wystartować 30 kwietnia będzie giełdą stosującą system AMM, czyli zautomatyzowanych animatorów rynku, podobnie jak Uniswap. Giełda będzie wykorzystywać architekturę Elrond i co za tym idzie oferować błyskawiczne i tanie wymiany wirtualnych walut. Po starcie, giełda Maiar zostanie również zaimplementowana w aplikacji mobilnej Maiar.

Wraz ze startem giełdy pojawi się natywny token MEX, który będzie wykorzystany przez społeczność do zarządzania jej rozwojem. Co ważne, dystrybucja tokena zostanie przeprowadzona w sposób uczciwy i niefaworyzujący członków zespołu, czy prywatnych inwestorów.

Token MEX zostanie rozdany społeczności Elrond w zależności od posiadanych natywnych tokenów sieci, Elrond eGold (EGLD). 

Całkowita podaż MEX wynosi 1 miliard i zostanie przydzielona w następujący sposób:

  • 47,50% tokenów będzie mogło zostać odebrane przez posiadaczy EGLD w pierwszym roku po starcie
  • 44,95% podaży zostanie przeznaczone dla dostawców płynności w ramach nagród w ciągu następnych 10 lat
  • 2,55% tokenów zostanie przekazane członkom społeczności: 50% Uniswap, 25% SushiSwap, 25% PankaceSwap
  • 5% zostanie umieszczonych w funduszu bezpieczeństwa. Będzie służyć jako zabezpieczenie przed krytycznymi błędami lub włamaniami.

Aby odebrać MEX należy posiadać EGLD w portfelu NIE NA GIEŁDZIE. Adresy giełd zostały wykluczone z możliwości odbierania tokenów. Wykluczone zostały również wersje EGLD ERC20 i BEP20, oraz tokeny Fundacji Elrond.

Począwszy od 19 kwietnia codziennie przez 52 tygodnie, o losowych porach, będą wykonywane tzw. snapshoty. W momencie snapshota kwota posiadana przez użytkownika zostanie zapisana i co tydzień będzie wyciągana średnia posiadanych EGLD. Następnie, w zależności od tego ile wynosi średnia i czy użytkownik posiada dodatkowe bonusy, będzie mógł on odebrać tokeny MEX. Bonusy przypadają użytkownikom, którzy:

  • Używają aplikacji Maiar, posiadają co najmniej 1 EGLD oraz co najmniej 5 poleconych: mnożnik 1,25x
  • Stakują lub delegują EGLD: mnożnik 1,5x

Użytkownik będzie mógł odebrać MEX przez okres 1 miesiąca po wykonaniu snapshota. Nieodebrane MEX zostaną spalone!

Aby przyspieszyć rozwój Maiar Exchange, przez pierwsze 4 tygodnie waga snapshotów będzie wynosić odpowiednio 5x, 4x, 3x i 2x. Snapshot posiadaczy UNI, SUSHI i CAKE będzie jednorazowy.

MEX możliwe do odebrania będą obliczane w następujący sposób:

  • Kwota MEX = (kwota EGLD ^ 0,95) * współczynnik EGLD
  • Kwota MEX = (kwota UNI ^ 0,8) * współczynnik UNI
  • Kwota MEX = (kwota SUSHI ^ 0,8) * współczynnik SUSHI
  • Kwota MEX = (kwota CAKE ^ 0,8) * Wskaźnik CAKE

Współczynniki będą ustalane po snapshotach, w celu zmniejszenia udziałów posiadaczy bardzo dużej ilości EGLD, UNI, SUSHI, CAKE i co za tym idzie bardziej równomiernej dystrybucji wśród posiadaczy mniejszych kwot.Popularne