. . .

Elrond zapowiada Maiar Exchange. Darmowe tokeny MEX dla posiadaczy EGLD

Rafał   2021-04-20 09:24

Maiar Exchange, która ma wystartować 30 kwietnia będzie giełdą stosującą system AMM, czyli zautomatyzowanych animatorów rynku, podobnie jak Uniswap. Giełda będzie wykorzystywać architekturę Elrond i co za tym idzie oferować błyskawiczne i tanie wymiany wirtualnych walut. Po starcie, giełda Maiar zostanie również zaimplementowana w aplikacji mobilnej Maiar.

Elrond zapowiada Maiar Exchange. Darmowe tokeny MEX dla posiadaczy EGLD

Wraz ze startem giełdy pojawi się natywny token MEX, który będzie wykorzystany przez społeczność do zarządzania jej rozwojem. Co ważne, dystrybucja tokena zostanie przeprowadzona w sposób uczciwy i niefaworyzujący członków zespołu, czy prywatnych inwestorów.

Token MEX zostanie rozdany społeczności Elrond w zależności od posiadanych natywnych tokenów sieci, Elrond eGold (EGLD). 

Całkowita podaż MEX wynosi 1 miliard i zostanie przydzielona w następujący sposób:

  • 47,50% tokenów będzie mogło zostać odebrane przez posiadaczy EGLD w pierwszym roku po starcie
  • 44,95% podaży zostanie przeznaczone dla dostawców płynności w ramach nagród w ciągu następnych 10 lat
  • 2,55% tokenów zostanie przekazane członkom społeczności: 50% Uniswap, 25% SushiSwap, 25% PankaceSwap
  • 5% zostanie umieszczonych w funduszu bezpieczeństwa. Będzie służyć jako zabezpieczenie przed krytycznymi błędami lub włamaniami.

Aby odebrać MEX należy posiadać EGLD w portfelu NIE NA GIEŁDZIE. Adresy giełd zostały wykluczone z możliwości odbierania tokenów. Wykluczone zostały również wersje EGLD ERC20 i BEP20, oraz tokeny Fundacji Elrond.

Począwszy od 19 kwietnia codziennie przez 52 tygodnie, o losowych porach, będą wykonywane tzw. snapshoty. W momencie snapshota kwota posiadana przez użytkownika zostanie zapisana i co tydzień będzie wyciągana średnia posiadanych EGLD. Następnie, w zależności od tego ile wynosi średnia i czy użytkownik posiada dodatkowe bonusy, będzie mógł on odebrać tokeny MEX. Bonusy przypadają użytkownikom, którzy:

  • Używają aplikacji Maiar, posiadają co najmniej 1 EGLD oraz co najmniej 5 poleconych: mnożnik 1,25x
  • Stakują lub delegują EGLD: mnożnik 1,5x

Użytkownik będzie mógł odebrać MEX przez okres 1 miesiąca po wykonaniu snapshota. Nieodebrane MEX zostaną spalone!

Aby przyspieszyć rozwój Maiar Exchange, przez pierwsze 4 tygodnie waga snapshotów będzie wynosić odpowiednio 5x, 4x, 3x i 2x. Snapshot posiadaczy UNI, SUSHI i CAKE będzie jednorazowy.

MEX możliwe do odebrania będą obliczane w następujący sposób:

  • Kwota MEX = (kwota EGLD ^ 0,95) * współczynnik EGLD
  • Kwota MEX = (kwota UNI ^ 0,8) * współczynnik UNI
  • Kwota MEX = (kwota SUSHI ^ 0,8) * współczynnik SUSHI
  • Kwota MEX = (kwota CAKE ^ 0,8) * Wskaźnik CAKE

Współczynniki będą ustalane po snapshotach, w celu zmniejszenia udziałów posiadaczy bardzo dużej ilości EGLD, UNI, SUSHI, CAKE i co za tym idzie bardziej równomiernej dystrybucji wśród posiadaczy mniejszych kwot.Popularne