. . .

Rada Europejska zatwierdziła MiCA

Rafał avatar
Rafał   2022-10-05 15:02

W środę rano, kompleksowe regulacje Markets in Crypto-Assets (MiCA) dotyczące rynku kryptowalut zostały przyjęte przez Radę Europejską. W przyszłym tygodniu musi zatwierdzić je Parlament Europejski.

Unia Europejska

Jak podaje The Block Rada Europejska poczyniła wstępne kroki w celu uregulowania kryptowalut na terenie Unii Europejskiej, głosując w środę nad rozporządzeniem MiCA.

MiCA obejmuje kompleksowe ramy emisji kryptowalut, w tym stablecoinów oraz dostawców usług kryptowalutowych takich jak powiernictwo, pośrednictwo, czy handel.

Kolejny krok na drodze do formalnego przyjęcia przepisów ma nastąpić 10 października, kiedy to komisja spraw gospodarczych Parlamentu Europejskiego również będzie głosować nad wnioskiem.

MiCA obejmuje 12-18-miesięczny okres adaptacyjny na przygotowanie się do nowych obowiązujących przepisów. Oznacza to, że przepisy wejdą w życie najwcześniej na początku 2024 roku.

Główne cele regulacji MiCA to stworzenie pewności regulacyjnej, poprawa ochrony konsumentów i zapobieganie oszustwom, a także wzmocnienie stabilności finansowej.

The Block twierdzi, że rozporządzenie jest dość mile widziane przez branżę, ponieważ harmonizuje cały krajobraz legislacyjny na kontynencie europejskim, jednak pojawiły się obawy dotyczące ograniczeń nałożonych na stablecoiny denominowane w walutach innych niż euro.

21 września surowe zapisy zostały usunięte, jednak zaledwie tydzień później znów wróciły do oficjalnych zapisów, co było wynikiem posunięcia francuskich urzędników, którzy martwili się o suwerenność euro. Chodzi o limit €200 mln dziennie w transakcjach stablecoinów innych niż euro.

Popularne