. . .

Nie będzie banu Proof of Work w Europie?

2022-03-14 16:35

Przepis, który mógłby zmusić kryptowaluty Proof of Work takie jak Bitcoin, do przejścia na bardziej przyjazne dla środowiska mechanizmy, lub w razie braku przejścia zakazać ich, według pierwszych przecieków i jeszcze w 100% niepotwierdzonych źródeł nie uzyskał wymaganych głosów.

Unia Europejska ban BTC

Proponowane prawo, które mogłoby w efekcie zakazać Bitcoina w całej Unii Europejskiej (UE), zostało odrzucone. Głosy miały się rozłożyć 32-24.

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego głosowała w poniedziałek, aby nie uwzględniać tego przepisu w projekcie proponowanych ram Markets in Crypto Assets (MiCA), kompleksowego pakietu regulacyjnego UE dotyczącego zarządzania aktywami cyfrowymi.

Przepis dodany do projektu nowego prawa w zeszłym tygodniu, miał na celu ograniczenie wykorzystania kryptowalut zasilanych przez energochłonny proces obliczeniowy znany jako Proof of Work w 27 państwach członkowskich UE. Propozycja spotkała się z silnym sprzeciwem ze strony zwolenników kryptowalut na całym świecie.

Wniosek wymagał, aby wszystkie kryptowaluty podlegały „minimalnym standardom zrównoważenia środowiskowego UE w odniesieniu do ich mechanizmu konsensusu”.

Jako jeden z pierwszych, o wyniku głosowania poinformował Patrick Hansen:

Coraz więcej źródeł wydaje się potwierdzać te doniesienia.

Proof of Work spotkał się z ostrą krytyką niektórych organów regulacyjnych i polityków na całym świecie w związku z problemami energetycznymi. Niektórzy przywódcy UE obawiają się, że energia odnawialna może zostać wykorzystana do utrzymania sieci Bitcoin, zamiast do użytku krajowego.

Zamiast zakazu poparto alternatywną poprawkę Stefana Bergera, która brzmi:

Do dnia 1 stycznia 2025 r. Komisja przedstawia odpowiednio Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, w celu włączenia do taksonomii zrównoważonego finansowania UE wszelkiego działania związanego z wydobyciem kryptowalut, które znacząco przyczyniają się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

 

Popularne