. . .

Przewodnik po Aave. Czym jest i jak działa AAVE?

Rafał   2021-05-30 01:43

Aave jest zdecentralizowanym protokołem zbudowanym na platformie Ethereum pozwalającym użytkownikom na udzielenie i wzięcie pożyczki. Dzięki Aave użytkownik może zdeponować swoje kryptowaluty do puli i zarabiać pasywnie, a także wziąć pożyczkę, o ile wcześniej wniósł zabezpieczenie w postaci kryptowalut. Oprocentowanie jest określane za pomocą algorytmów i zależy od ilości dostępnych środków w każdej puli.

Aave

Zaznaczmy na początku, że Aave jest protokołem DeFi, natomiast AAVE (pisane drukowanymi literami) jest natywnym tokenem protokołu, służącym do zarządzania i stakingu.

Jak działa Aave?

Aave jest zbiorem smart kontraktów, które odpowiadają za poszczególne kwestie działania protokołu. Użytkownicy mogą wpłacić swoje kryptowaluty i zarabiać na nich pasywnie, lub użyć ich jako zastaw i wziąć pożyczkę.

Wpłata

Użytkownik wpłaca wspierane przez Aave tokeny do puli, a dokładniej do smart kontraktu kontrolującego ten aspekt działania protokołu i otrzymuje w zamian Aave Tokens (aTokens), czyli reprezentacje tych tokenów w proporcji 1:1 (za wpłacony 1 ETH otrzymamy 1aETH itd.).

aToken to oprocentowana wersja tokenów, która jest wybijana i spalana gdy użytkownik wpłaca i wypłaca tokeny z puli. Można je przesyłać i handlować nimi. Odsetki są przekazywane ich właścicielom poprzez ciągłe zwiększanie salda ich konta.

Stopa procentowa zmienia się w zależności od popytu i podaży. Im więcej osób chce wziąć pożyczkę, w formie tokena, którego wpłaciliśmy, tym wyższe będzie nasze APY (Annual Percentage Yield). Podobnie w drugą stronę, jeśli użytkownicy nie pożyczają dużo, a sporo osób wpłaca do puli, wtedy oprocentowanie maleje.

W każdej chwili możemy wypłacić nasze tokeny. Aave działa na Ethereum więc należy posiadać ETH, aby pokryć koszty związane z opłatami. Można także używać wersji Aave działającej na Polygon (MATIC), czyli drugiej warstwie Ethereum, gdzie opłaty są znacznie niższe.

Polygon

Aby wpłacić tokeny, należy przejść do sekcji Deposit, kliknąć na interesujący nas token, następnie określić ilość, którą chcemy wpłacić i potwierdzić 2 transakcje (najpierw zatwierdzić, a następnie przesłać tokeny).

Pożyczki

Aby wziąć pożyczkę w dowolnej wspieranej przez Aave kryptowalucie, należy najpierw wpłacić tokeny, które zostaną wykorzystane jako zabezpieczenie. Użytkownik może pożyczyć od 15 do 80% wartości swojego zabezpieczenia (te wartości mogą się zmieniać).

Kwota dostępnej pożyczki jest określana przez wskaźnik Loan To Value (LTV). Dla przykładu, jeśli LTV wynosi 75%, użytkownik może pożyczyć do 75% wartości swojego zabezpieczenia. Co ważne, wpłacając jeden token jako zabezpieczenie możemy pożyczyć inny, dowolny token dostępny na Aave.

Dane dotyczące cen poszczególnych tokenów, które są wykorzystywane do obliczania wszystkich wskaźników dostarcza Chainlink.

Chianlink

Pożyczki są oprocentowane. Użytkownicy Aave mogą zdecydować, czy wybierają oprocentowanie stałe, które jest stałe krótkoterminowo i może zostać dostosowane do warunków rynku w dłuższym terminie, czy zmienne, które jest zależne od popytu na pożyczki. Można przełączać się między stałą i zmienną stopą.

Spłacić pożyczkę możemy w dowolnym terminie, na drugi dzień, lub za kilka lat, jednak trzeba pamiętać o odsetkach. Plusem pożyczania z wykorzystaniem protokołu Aave jest to, że nasze zabezpieczenie cały czas zarabia pasywnie.

Należy jednak pamiętać, że im więcej pożyczamy, tym większe prawdopodobieństwo częściowej likwidacji.

Likwidacje

Likwidacja to proces, który ma miejsce, gdy Health Factor, czyli współczynnik określający wartość zabezpieczenia do wartości pożyczki, spada poniżej 1. Może się to zdarzyć, gdy wartość zabezpieczenia spadnie lub wartość pożyczki wzrośnie. Każdy token posiada pewien próg likwidacji, oraz opłatę likwidacyjną, która wynosi zazwyczaj 5-15%. 

W przypadku likwidacji spłacane jest do 50% zadłużenia. Ta wartość + opłata likwidacyjna jest pobierana z dostępnego zabezpieczenia.

Aby uniknąć likwidacji, użytkownik może wpłacić więcej tokenów jako zabezpieczenie, lub spłacić część zadłużenia.

Aave w wielu kwestiach działa podobnie do innych protokołów zdecentralizowanych finansów. Użytkownik zawsze musi wnieść zabezpieczenie, zanim będzie mógł zaciągnąć pożyczkę, jednak Aave wprowadziło jedną, wyjątkową funkcję odróżniającą ten projekt od innych, tak zwane Flash Loans.

Flash Loans

Pożyczki błyskawiczne, są błyskawiczne nie tylko z nazwy. Są przeznaczone dla programistów ze względu na wymagane umiejętności programowania, choć powstają aplikacje mające umożliwić wszystkim zaciągnięcie tego rodzaju pożyczki.

Flash Loan pozwala na uzyskanie pożyczki bez żadnego zabezpieczenia, o ile zostanie ona zwrócona, wraz z opłatą, w tej samej transakcji.

Aby wziąć pożyczkę błyskawiczną, należy stworzyć smart kontrakt, który zażąda pożyczki, następnie wykona pożądane instrukcje i zwróci ją wraz z odsetkami i opłatą w jednej transakcji. Jeśli jakieś warunki kontraktu nie zostaną spełnione, co sprawi, że pożyczka wraz z opłatą nie będzie mogła zostać zwrócona, użytkownik w ogóle nie otrzyma pożyczki.

Flash Loan może zostać użyta np. do arbitrażu, czyli wykorzystaniu nawet minimalnych różnic w cenie danego tokena na różnych giełdach w celu zarobku na tych różnicach. 

Dla przykładu, programista tworzy kontrakt który: pożycza 50000 DAI (1 DAI = $1), następnie kupuje token A za $0,99 na giełdzie X, sprzedaje ten token za $1,01 na giełdzie Y, oddaje pożyczkę + opłatę. Cały proces odbywa się w jednej transakcji.

Smart kontrakt może wykonać dowolne instrukcje, o ile zwróci pożyczkę wraz z opłatą.

Smart Kontrakt

AAVE

AAVE jest tokenem ERC-20. Maksymalna podaż wynosi 16 000 000. Token pełni dwie główne role. Po pierwsze posiadacze AAVE mogą głosować nad przyszłością protokołu. Użytkownicy decydują na temat takich spraw jak zachęty, ulepszenia, czy parametry ryzyka.

Oprócz zarządzania, posiadacze tokenów AAVE mogą stakować je w tak zwanym Module Bezpieczeństwa (Safety Module (SM)) tym samym zabezpieczając protokół przed “Shortfall Event”, czyli zdarzeniem, które powoduje deficyt płynności w ekosystemie Aave. Zablokowane w stakingu AAVE mogą zostać wykorzystane do złagodzenia szkód wynikających np. z błędów w smart kontraktach, czy niepoprawnych danych dostarczonych z Wyroczni (Oracle).

W wypadku wystąpienia szkód, Aave może wykorzystać do 30% tokenów zablokowanych w stakingu, a jeśli to nie wystarczy, może wypuścić nowe tokeny. Wspomniane 30% jest rodzajem slashingu, czyli ryzykiem utraty części stakowanych tokenów w pewnych przypadkach.

Staking

Gdy użytkownik decyduje się na staking, wpłaca AAVE do Modułu Bezpieczeństwa i otrzymuje w zamian równowartość w postaci tokenów stkAAVE.

Stakować AAVE można na dwa sposoby. Pierwszy polega na zablokowaniu tokenów w Module Bezpieczeństwa i zarabianiu nagród. Nagrody należy odbierać, nie są one automatycznie przesyłane. 

Stakowane tokeny można odblokować dopiero po dziesięciodniowym okresie “cooldown”, który należy ręcznie uruchomić. Po tym czasie można zakończyć staking.

W drugim sposobie należy zablokować parę AAVE/ETH w stosunku 80/20 w protokole Balancer. Tokeny ABPT, które się otrzymuje zapewniając płynność na Balancer można później stakować, co dodatkowo, oprócz AAVE, pozwala na otrzymanie opłat transakcyjnych z puli AAVE/ETH i tokenów BAL.

AIP 16

Przegłosowana aktualizacja AIP 16 wprowadziła dodatkowe zachęty w postaci nagród stkAAVE, które otrzymują zarówno zapewniający płynność (wpłacający) jak i pożyczkobiorcy. Dodatkowe nagrody dotyczą DAI, USDC, USDT, GUSD, ETH i WBTC

Aave jest jednym z głównych graczy na rynku zdecentralizowanych finansów. Ogromna zablokowana wartość, duża społeczność, wysokie nagrody i innowacyjne Flash Loans decydują o ogromnej popularności tego protokołu. 

Popularne