. . .

Przewodnik po Chainlink. Czym jest i jak działa LINK?

Rafał   2021-05-30 23:23

Chainlink stworzył pierwszą na świecie zdecentralizowaną sieć Oracles - "Wyroczni". Znacznie rozszerza on możliwości smart kontraktów poprzez umożliwienie im dostępu do danych ze świata takich jak wydarzenia, płatności, wyniki sportowe, pogoda itd.

co to Chainlink

Aby zrozumieć znaczenie Chainlink, a także innych rozwiązań Oracle należy najpierw zrozumieć jakie ograniczenia mają smart kontrakty. Smart kontrakt to zestaw instrukcji wykonywanych bez ingerencji osób trzecich. Jest to po prostu mały program działający na blockchainie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zapraszam tutaj:

Smart kontrakt

Ograniczenia Smart Kontraktów

Największym ograniczeniem inteligentnych kontraktów jest to, że nie mają żadnego połączenia z danymi spoza łańcucha bloków, a co za tym idzie, są ograniczone do działania tylko w obrębie danych z tego łańcucha. Dzięki Oracles kontrakt może pozyskać informacje ze świata rzeczywistego, co otwiera nieskończone możliwości. Można zakładać się o wyniki wyborów, wydarzenia sportowe, pozyskać informacje o pogodzie, cenie akcji, metali szlachetnych, kryptowalut itd. Każda z tych informacji może być wykorzystywana w zdecentralizowanych aplikacjach. 

Innym problemem jest to jak zaprojektować Oracles, aby nadal działać w sposób zdecentralizowany, a także, jak upewnić się, że dane są poprawne i nie być zależnym od jednego dostawcy danych, który może być niesprawdzony, nieuczciwy i tymi danymi manipulować.

Właśnie tutaj do gry wkracza Chainlink.

Chainlink Oracles

Wyrocznie to pośrednik, który łączy łańcuch bloków (on-chain) ze światem rzeczywistym (off-chain), umożliwiając inteligentnym kontraktom interakcję z usługami API i wykorzystania danych zewnętrznych w celu uruchomienia kontraktu. Wyrocznie są furtką dla dostawców API do zarabiania na ich istniejącej infrastrukturze w sieciach blockchain. Wyrocznia pobiera dane z API i umieszcza je w sieci blockchain, oraz wysyła instrukcje z inteligentnego kontraktu do systemów zewnętrznych i wykonuje różne weryfikacje, aby zapewnić, że dane są dokładne i niezmanipulowane.

Co więcej, programiści mogą za pomocą Chainlink przenieść część zadań poza łańcuch bloków, co pozwala na wykonywanie znacznie bardziej skomplikowanych obliczeń i zaoszczędzenie na opłatach sieciowych.

Chainlink może dostarczać dane do dowolnego blockchaina co jest kluczowe w czasach, w których użytkownicy i programiści mają do wyboru mnóstwo tego typu platform. Umożliwia bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych pomiędzy łańcuchami bloków a zewnętrznymi systemami.
 
W Chainlink istnieje zdecentralizowana sieć niezależnych Wyroczni, której zadaniem jest pobieranie danych, agregowanie ich i dostarczenie jednego, zweryfikowanego wyniku do smart kontraktów.

chainlink oracle

Na powyższym obrazku widać wyrocznie dostarczające dane o cenie Bitcoina, a także jedną zaufaną odpowiedź.

Dostawcy danych

Aby dostarczać dane należy zostać węzłem sieci Chainlink. Każdy węzeł musi spełniać kilka wymagań technicznych. Po pierwsze należy posiadać klienta Chainlink, oprogramowanie, które łączy środowiska on-chain i off-chain. Po drugie smart kontrakt znajdujący się na łańuchu (on-chain), który monitoruje zapytania i przekazuje dane do kontraktu, który tych danych zażądał. Po trzecie źródło danych API oraz zewnętrzne systemy monitorowania.

Istnieją dwa modele, które mogą wykorzystywać operatorzy węzłów:

The Standard API Model, w którym operator węzła jest osobną jednostką od dostawcy danych. Węzły Chainlink mogą zapłacić za dane dostawcom, a następnie odsprzedawać je do sieci. Pozwala to na szybkie dodanie kolejnych danych do sieci, ponieważ dostawcy nie ponoszą żadnych kosztów i odpowiedzialności, ta spoczywa na węzłach.

The Origin Signed Data Model, w którym dostawca danych uruchamia własny węzeł w sieci Chainlink. W ten sposób unika pośredników i może zwiększyć swoje dochody, a także reputację.

Węzły można sprawdzić na market.link, a ich reputację na reputation.link

Każdy może stworzyć węzeł w sieci i udostępniać swoje dane smart kontraktom. Aby zapewnić, że dostawcy danych są uczciwi Chainlink weryfikuje ich, są to najczęściej duże firmy działające od lat w branży kryptowalut. Można też po prostu stworzyć węzeł i dostarczać dane bez weryfikacji.

Większość węzłów jest zweryfikowanych co sprawia, że dane które można pozyskać do swoich inteligentnych kontraktów dzięki Chainlink są wiarygodne. Jednak weryfikacja to nie jedyne zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodliwymi dostawcami danych.

Zabezpieczenia

Chainlink wykorzystuje szereg połączonych ze sobą zabezpieczeń, aby zapewnić, że dane, które otrzymują użytkownicy są poprawne. Są to przede wszystkim:

  • Decentralizacja zarówno na poziomie węzłów Oracle, jak i źródeł danych, aby zapobiec pojedynczym punktom awarii.
  • Wielopoziomowa agregacja, oznaczająca, że dostawcy danych pobierają swoje dane od wielu innych dostawców np. CoinGecko, które pobiera dane o cenie Bitcoina z wielu giełd, a następnie wyciąga średnią, którą przekazuje.
  • Przejrzystość. Wyrocznie podpisują kryptograficznie wszystkie dane, które dostarczyły, co pozwala stwierdzić, bez żadnych wątpliwości, które mają najlepszą jakość. 
  • System reputacji. Każda Wyrocznia podpisuje dane, za które odpowiada na łańcuchu, co pozwala śledzić jej historię i wprowadzić ją do systemu reputacji, na których użytkownicy mogą polegać i sprawdzić wydajność każdej Wyroczni oraz na tej podstawie wybrać, z których chcą korzystać.

Skalowalność

Jednym z wielu problemów, z jakim muszą zmierzyć się coraz szerzej akceptowane i częściej używane sieci jest ich skalowalność. Na początku 2021 roku Chainlink wprowadził OCR (Off Chain Reporting), który znacznie zwiększa skalowalność sieci, a także obniża opłaty. Dzięki OCR węzły komunikują się ze sobą off-chain, przez sieć p2p. Agregują dane poza łańcuchem, każdy węzeł podpisuje swoją odpowiedź kluczem prywatnym, a następnie odpowiedź od wielu węzłów jest przekazywana do smart kontraktu w jednej transakcji.

Chainlink skal

LINK

Token LINK pełni ważną funkcję w ekosystemie Chainlink. Po pierwsze, dostawcy danych za udostępnianie ich zostają wynagrodzeni. Zapłatę otrzymują w tokenach LINK od projektów, które są zainteresowane ich usługami. 

Co więcej, niektórzy użytkownicy mogą zażądać, aby Wyrocznia wniosła opłatę/zabezpieczenie, która będzie karą w razie gdyby nie wywiązała się z zadania. Tego typu kary są opcjonalne więc można uruchomić węzeł nawet nie posiadając LINK, natomiast nie będzie można wykonywać zadań, w których kara została określona.

LINK jest tokenem ERC677 działającym na Ethereum, który dziedziczy funkcjonalność standardu ERC20 i umożliwia przesyłanie tokenów, które zawierają ładunek danych. Wszystkie płatności za wykorzystanie danych są przeprowadzane na blockchainie Ethereum. Dzięki zewnętrznym adapterom i inicjatorom smart kontrakty spoza Ethereum mogą wysyłać zapytania bezpośrednio do węzłów Chainlink, przy czym płatności nadal odbywają się na Ethereum.

Programiści mogą jednak wdrożyć lub przepisać smart kontrakty Chainlink na natywny język swojej sieci, a także wykorzystywać różne mosty pozwalające na powiązanie tokena LINK i przeniesienie go do dowolnej innej sieci (Wrapped LINK), aby nim płacić za usługi. 

Wykorzystanie Chainlink

Możliwości wykorzystania Chainlink są właściwie nieograniczone. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Dowolne API

Chainlink jest w stanie łączyć inteligentne kontrakty z dowolnym otwartym lub uwierzytelnionym interfejsem API, umożliwiając dostęp do danych IoT, płatności bankowych, internetowych interfejsów API, systemów korporacyjnych itd.

Przekazywanie danych o cenie

Najbardziej powszechną funkcją wyroczni Chainlink jest pobieranie i dostarczanie danych o cenie konkretnych aktywów do inteligentnych kontraktów. Może to być cena akcji, cena złota, cena Bitcoina itp.

Losowość

Funkcja VRF (Verifiable Random Function) pozwala na uzyskanie dostępu do bezpiecznego i weryfikowanego źródła losowości. Może ona być wykorzystywana do generowania losowych zdarzeń w grach, loteriach, NFT itp.

Komunikacja międzyłańcuchowa

Chainlink jest w stanie dostarczać dane z jednej sieci blockchain do drugiej.

I wiele więcej...


Z usług Wyroczni Chainlink korzysta wiele znanych projektów takich jak Aave, Synthetix czy Celsius. Cały ekosystem można zobaczyć pod adresem chainlinkecosystem.com/ecosystem.

 

Popularne