. . .

Przewodnik po Bancor Network. Czym jest Bancor i jak stara się rozwiązać największe problemy zdecentralizowanych giełd?

Rafał   2021-07-12 10:40

Bancor Network to protokół płynności, który może zostać zaimplementowany na dowolnym łańcuchu obsługującym smart kontrakty, jednak obecnie działa tylko na Ethereum. Projekt stoi za pierwszym Automatycznym Animatorem Rynku (AMM) zbudowanym w sieci ETH w 2017 roku.

co to Bancor Blokpres

Zdecentralizowane giełdy rozwijają się w szybkim tempie w każdej sieci, która pozwala na ich powstanie. Wymiana tokenów bez polegania na pośredniczących w transakcjach firmach jest świetną opcją dla każdego użytkownika kryptowalut, jednak jest obarczona pewnym ryzykiem. Każdy protokół wprowadza zmiany, które przyciągną do niego jak najwięcej inwestorów i ułatwią korzystanie z giełdy niedoświadczonym użytkownikom.

Zdecentralizowana giełda Bancor działa podobnie do innych protokołów wymiany, jednak wprowadza w życie wiele innowacji i funkcji, które mają pomóc użytkownikom w łatwy sposób wymienić swoje tokeny oraz zniwelować, a nawet całkiem wyeliminować największe ryzyko związane z dostarczaniem płynności do DEX, czyli nietrwałą stratę (impermanent loss).

Z technicznego punktu widzenia Bancor to zestaw smart kontraktów, które zarządzają każdym elementem działania giełdy. Inteligentne kontrakty Bancor Network są otwarte źródłowo. Programiści mogą budować własne interfejsy oparte na kontraktach lub bezpośrednio wchodzić z nimi w interakcje.

Bancor Smart Kontraktyżródło: bancor.network

Dostarczanie płynności

Zacznijmy od tego jak dostawcy płynności mogą korzystać z protokołu Bancor, ponieważ jest to kluczowa kwestia.

Jak każda giełda AMM, Bancor posiada pule płynności, do których użytkownicy mogą wpłacić tokeny i zarabiać nagrody. Jednak w przeciwieństwie do innych Bancor pozwala dostarczyć jednostronną płynność. 

Jednostronna płynność

Większość DEX zmusza użytkowników do zaopatrzenia puli płynności w dwa tokeny w proporcji 1:1. Oczywiście są wyjątki jak np. Balancer, który pozwala zmieniać proporcje i tworzyć pule składające się z więcej niż 2 tokenów, jednak większość działa właśnie w taki sposób.

Bancor zmienia to, pozwalając użytkownikom sieci na dostarczenie tylko jednego tokena do puli. Użytkownicy mogą wpłacić dowolny, dostępny token ERC-20 lub natywny token protokołu BNT. Jak to działa?

Użytkownik wpłaca jakieś tokeny, dla przykładu, 1000 LINK do puli. Protokół Bancor wybija równowartość w tokenach BNT i dostarcza płynność za użytkownika. Jeśli 1 LINK = 1 BNT to protokół wybija 1000 BNT. W momencie, w którym użytkownik wypłaca swoje tokeny z puli, wybite BNT wraz z nagrodami, które zarobiły (bo również zarabiają) zostają spalone. BNT zainwestowane przez protokół zostają również spalone, jeśli użytkownik wpłaci BNT do puli LINK/BNT. W tym przypadku tokeny zdeponowane przez użytkownika spalają równowartość BNT zainwestowanego przez protokół.

Jednostronna płynność jest dostępna tylko wtedy, gdy po stronie BNT, jest wystarczająca ilość miejsca. Jeśli w danej puli nie ma miejsca, aby zapewnić jednostronną płynność w tokenach ERC20, dostawca ma dwie opcje: wpłacić tokeny, aby otworzyć przestrzeń, albo poczekać, aż inny użytkownik udostępni więcej miejsca, czyli dostarczy płynność. 

Ubezpieczenie przeciwko nietrwałej stracie

Impermanent loss to efekt uboczny wszystkich giełd AMM i niebezpieczeństwo związane z dostarczaniem płynności.

Impermanent Loss

Opłaty, które użytkownicy dostają w zamian za dostarczenie płynności mają niwelować to ryzyko i zachęcać inwestorów do deponowania tokenów w pulach, jednak często same opłaty nie są wystarczające, aby pokryć nietrwałe straty. 

Ubezpieczenie Bancor powstało, aby dostawcy płynności zawsze otrzymali tyle, ile wpłacili do puli, plus nagrody, dla których przecież wpłacili swoje tokeny. 

Ubezpieczenie od nietrwałej straty narasta w czasie, o 1% każdego dnia, aż do osiągnięcia 100% ochrony po 100 dniach w puli. Istnieje jednak 30-dniowy „klif”, oznaczający, że wycofanie płynności przed upływem 30 dni, skutkuje taką samą stratą jak w przypadku niezabezpieczonego AMM. 

Dostawca, który wycofa się w dowolnym momencie po 100 dniach, otrzyma 100% rekompensaty za wszelkie ewentualne straty. Jeśli płynność zostanie wycofana po 30 dniach, rekompensata wyniesie 30%, po 50 dniach 50% itd.

Co ważne tylko pule przegłosowane przez zarządzanie Bancor i dodane na białą listę kwalifikują się do otrzymania ubezpieczenia. Pule znajdujące się na białej liście są oznaczone niebieską tarczą.

Bancor App

Liquidity Mining 

Protokół rozdziela określoną liczbę tokenów BNT do dostawców płynności w każdej kwalifikującej się puli. Te nagrody (na powyższym obrazku są określone jako Rewards) są dodatkiem do opłat (oznaczone jako APR), które otrzymują dostawcy. 

Program został stworzony, aby zachęcić nowych użytkowników do wpłacania swoich tokenów do pul, a także utrzymać stałych dostawców przy protokole. 

Nagrody z tego programu są rozdzielane w stosunku 70% dla płynności BNT i 30% dla tokenów ERC-20 i są dystrybuowane w tokenach BNT. Stali dostawcy otrzymują nagrody powiększone o BRM.

BRM

Dostawcy płynności, którzy zachowują swoje nagrody w protokole, otrzymują „Mnożnik nagród bonusowych” (Bonus Rewards Multiplier - BRM). Każda pozycja w puli płynności ma swój własny mnożnik, który zaczyna się od x1 i zwiększa się o 0,25 co tydzień. Maksymalny możliwy mnożnik to x2, osiągnięty po 4 tygodniach w puli.

Mnożniki dotyczą danej puli. Jeśli użytkownik osiągnie maksymalny mnożnik w puli i doda kolejną pozycję do tej puli, to od razu korzysta z pełni zarobków.

Wypłata nagród BNT lub płynności z dowolnej puli resetuje mnożniki we wszystkich pulach! Po wypłacie należy znowu czekać 4 tygodnie na najwyższy mnożnik. 

Kryptowaluta BNT

Bancor Network Token, jak łatwo się domyślić jest natywnym tokenem protokołu. Użytkownicy mogą stakować swoje tokeny BNT dostarczając płynność do pul i otrzymując za to nagrody, zarówno inflacyjne jak i opłaty za wymiany.

BNT, ze względu na działanie nowej wersji protokołu jest tokenem, który posiada elastyczną podaż. Każda pula w Bancor zawiera równą wartość BNT i danego tokena ERC-20, dlatego całkowita zablokowana wartość (TVL) protokołu może być tylko około dwa razy większa niż kapitalizacja rynkowa BNT, przy założeniu, że 100% podaży jest wykorzystywane do zapewnienia płynności. Oznacza to, że kapitalizacja natywnego tokena platformy określa maksymalny rozmiar sieci, więc ewentualna określona z góry podaż byłaby bardzo ograniczająca dla Bancor.

Dzięki elastycznej podaży protokół pozwala na zapewnienie jednostronnej płynności (wybija i spala BNT), a także ubezpieczenia dla dostawców.

Zgodnie z działaniem protokołu, podaż dzieli się na BNT protokołu i BNT użytkowników. Właściwa kapitalizacja BNT może być więc znacznie niższa, niż jest to prezentowane na stronach statystycznych. Tokeny BNT wybijane przez protokół są właściwie poza obiegiem, ponieważ nikt ich nie może wypłacić, mogą być jedynie spalone, gdy użytkownik wycofuje płynność, lub gdy inny wpłaca BNT jako płynność do puli. 

Należy jednak pamiętać o możliwej wysokiej inflacji powodowanej przez program Liquidity Mining, choć aktualnie ta inflacja nie występuje!

Zarządzanie

Każdy, kto dostarczy płynność do jakiejkolwiek puli z białej listy otrzymuje tokeny vBNT, które służą do głosowania nad wszystkimi propozycjami dotyczącymi Bancor. Aby zagłosować, należy najpierw zablokować vBNT w stakingu. Aby wypłacić z puli BNT, należy mieć tyle  vBNT w portfelu ile miało się podczas depozytu. Podczas wypłaty vBNT zostają spalone.

vBNT można stakować, a nawet sprzedać, ale należy pamiętać, że bez vBNT nie wypłacimy BNT.

Podsumowanie

Bancor jest jednym z najciekawszych projektów zdecentralizowanych giełd stosujących model AMM, dzięki możliwości jednostronnego dostarczania płynności, oraz ubezpieczeniu przeciwko nietrwałej stracie. Dodatkowo natywny token protokołu BNT jest kluczowy dla całego systemu i szeroko wykorzystywany w protokole, w przeciwieństwie do wielu innych tokenów giełdowych.

 

Popularne