. . .

Jak używać Polygon (Matic Network)

Rafał   2021-05-30 09:31

Ethereum jest największą platformą smart kontraktów. Niestety, nie radzi sobie najlepiej z ogromną popularnością. Dość długi czas oczekiwania na potwierdzenie transakcji, czy opłaty, które nawet gdy sieć nie jest przeciążona są zdecydowanie zbyt wysokie dla większości zwykłych użytkowników, spowodowały wzrost popularności rozwiązań drugiej warstwy takich jak Polygon (poprzednio Matic Network)

Znak zayptania

Czym jest Matic?

Matic Network powstał w 2017 roku i jest projektem mającym zapewnić skalowalność Ethereum. Jest to projekt “drugiej warstwy” (Layer 2) Ethereum. Wykorzystuje do tego celu łańcuchy poboczne, czyli sidechains jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo środków za pomocą dostosowanego frameworku Plasma i zdecentralizowanej sieci Proof of Stake. 

Sidechainy są to łańcuchy działające równolegle, “obok” głównej sieci, które pozwalają na wykonywanie transakcji off-chain, czyli poza głównym łańcuchem, w tym wypadku Ethereum. Zapewnia to zdecydowanie szybsze i tańsze transakcje, które nadal finalizowane są na Ethereum. 

Plasma jest to framework która umożliwia tworzenie „podrzędnych” łańcuchów bloków. Jego celem jest przeniesienie jak największej ilości operacji poza główny łańcuch.

Matic architekturadocs.matic.network/docs/home/architecture/matic-architecture

Matic posiada trójwarstwową architekturę na którą składają się:

  • Smart kontrakty na Ethereum odpowiedzialne za zarządzanie stakingiem i delegacją warstwy Proof of Stake, a także kontrakty Plasma.
  • Warstwę walidacji Proof of Stake Heimdall. Heimdall to węzeł walidatora, bazujący na Tendermint, który działa zgodnie z kontraktami na Ethereum, aby zapewnić mechanizm PoS w Matic. 
  • Warstwa produkcji bloków Bor. Bor odpowiada za grupowanie transakcji w bloki.

Matic Network w lutym 2021 roku zmienił i rozszerzył swoją wizję, a co za tym idzie zmienił swoją nazwę na Polygon, choć nadal używa tokenów MATIC oraz rozwija Matic Network.

Jak używać Matic?

Użytkownicy mogą przesyłać ETH i tokeny ERC-20 między Ethereum a Matic. Tokeny na Ethereum zostają zablokowane i wykute na Matic w stosunku 1:1. Podczas przesyłania tokenów z powrotem do Ethereum, zostają one spalone na Matic i odblokowane w sieci głównej.

Bridge

Można używać dwóch sposobów przesyłania środków, PoS Bridge i Plasma Bridge. Bridge to zestaw smart kontraktów, które pomagają w przenoszeniu tokenów z łańcucha głównego do łańcucha podrzędnego.

Transfery do Matic w obu przypadkach trwają około 5 minut. Plasma zapewnia większe bezpieczeństwo kosztem znacznie dłuższego czasu oczekiwania na odblokowanie środków podczas transferów do sieci Ethereum. Przesłanie tokenów z Matic do Ethereum przy wykorzystaniu Plasma trwa 7 dni, a w przypadku PoS około 3 godziny.

Jeśli chcesz zacząć korzystać z tańszych transakcji możesz przesłać tokeny z sieci Ethereum do Matic przy pomocy wallet.matic.network/bridge

Za transfer między sieciami musisz zapłacić opłatę w Ethereum, a także musisz posiadać niewielką ilość tokena MATIC, aby pokryć opłaty związane z wykonywaniem transakcji w tej sieci, np. na giełdzie QuickSwap.

Jak dodać Matic do MetaMask

Matic jest kompatybilny z Ethereum, a co za tym idzie można używać portfela MetaMask, aby wykonywać transakcje w tej sieci. 

Aby dodać Matic Network do MetaMask:
Wybierz z listy rozwijanej sieci “Własne RPC” (kliknij na Główna sieć Ethereum w prawym górnym rogu)

MetaMask

  1. Następnie w odpowiednie pola wpisz:
  • Nazwa Sieci: Matic Network
  • Nowy adres URL RPC: https://rpc-mainnet.maticvigil.com/
  • Identyfikator łańcucha: 137
  • Symbol: MATIC
  • Adres URL przeglądarki łańcucha bloków: https://explorer.matic.network

I to wszystko! Twój adres w sieci Matic jest taki sam jak adres portfela Ethereum utworzonego w MetaMask. Podczas używania zdecentralizowanych aplikacji, będziesz musiał zmieniać sieć, aby korzystać z Matic, Ethereum lub innej dodanej do MetaMask.

Ekosystem

Ekosystem Matic coraz mocniej się rozwija. Już nie tylko możesz kupować NFT na Opensea bez wysokich opłat, ale także korzystać z wielu innych aplikacji jak giełda QuickSwap, gdzie możesz wymieniać tokeny szybko i tanio, czy Aave, które pozwala na udzielanie lub wzięcie pożyczki. 

Popularne