. . .

Potencjał LINK, natywnego tokena Chainlink

Rafał avatar
Rafał   2022-06-09 17:46

Chainlink to lider rynku “Wyroczni”, czyli węzłów dostarczających dane spoza łańcucha bloków do smart kontraktów. Natywnym tokenem projektu jest LINK, którego wykorzystanie w ekosystemie Chainlink często jest niezrozumiane i kwestionowane. Dziś spróbujemy przyjrzeć się, czy LINK jest potrzebny Chainlink, jak jest wykorzystywany w obrębie tego projektu i czy ma potencjał.

potencjal chainlink

Łańcuchy bloków to bezpieczne i niezmienne sieci pozwalające na przechowywanie danych i przesyłanie wartości w postaci różnego rodzaju tokenów, ale brakuje im funkcji pozwalającej na pobieranie danych zewnętrznych, czyli pochodzących spoza danego łańcucha.

Dostarczanie bezpiecznych i sprawdzonych danych do smart kontraktów jest kluczowe dla poprawnego działania większości zdecentralizowanych aplikacji i niesamowicie rozszerza ich możliwości. 

Chainlink łączy smart kontrakty z przeróżnymi danymi w wysoce odporny na manipulacje, niezawodny i zdecentralizowany sposób.

Chainlink

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej, a jedynie subiektywną opinię autora. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże sie z ryzykiem utraty kapitału.

Chainlink

Chainlink jest zdecentralizowaną siecią wyroczni, które dostarczają dowolne dane do smart kontraktów czym odblokował ogromne możliwości tworzenia aplikacji blockchain, nie poświęcając ich decentralizacji. 

co to chainlink


Chainlink ma aktualnie kilka głównych wykorzystań, na które składają się:

Kanały cenowe - Dostarczają krytyczne dla rynku zdecentralizowanych finansów (DeFi) dane o cenie aktywów, zarówno kryptowalut jak i dowolnych innych.

VRF - Verifiable Random Function generuje niezawodną losowość wykorzystywaną do tworzenia NFT, rozdzielania losowych nagród (np. loterie) oraz w grach (np. generowanie map, trafienia krytyczne czy dobieranie graczy).

Chainlink Keepers - Pozwalają na automatyzacje zadań smart kontraktów. Keepers pozwalają przenieść zautomatyzowane obliczenia smart kontraktów off-chain, co pozwala oszczędzać na opłatach gas. Pozwalają na optymalizacje automatycznych likwidacji, nagród czy odblokowań tokenów.

Dowolne API - Pobieranie dowolnych innych danych ze świata rzeczywistego takich jak pogoda, wyniki wyborów itp.

Jedną z nadchodzących nowości jest CCIP, które pozwoli łączyć smart kontrakty działające w różnych sieciach blockchain pozwalając na ich bezpieczną komunikację między sobą. Pozwoli to na stworzenie bezpiecznych połączeń i jeszcze bardziej rozszerzy możliwości aplikacji.

CCIP

Na ekosystem Chainlink składa się ponad 1300 projektów i ta liczba stale rośnie. Tylko w 2022 roku (do czerwca) dołączyło do niego niemal 300 projektów. 

Co istotne, Chainlink to nie tylko partnerstwa z kryptowalutami, ale także z firmami ze świata dostarczającymi dane, które dzięki temu, mogą dodatkowo monetyzować. Korzystają z tego takie marki jak Associated Press, AccuWeather, T-Systems oraz mnóstwo innych, nawet SWIFT.

Tak. Dzięki Chainlink będzie można wysyłać wiadomości kompatybilne ze standardem SWIFT ISO-20022 i odbierać wiadomości z tego systemu czym można będzie wywołać dany smart kontrakt. Możliwości, jakie to oferuje są ogromne.

Informacje spoza danego łańcucha są kluczowe dla działania zdecentralizowanych aplikacji, a to sprawia, że Chainlink również jest kluczowy, ale czy token LINK także? 

Kryptowaluta LINK

Każda usługa oferowana przez wyrocznie, zarówno ta, która działa już dziś, jak i przyszła (np. CCIP) wymaga opłaty w LINK.

kryptowaluta LINK cena

LINK to jedyna forma płatności za usługi wyroczni, które jak mogłeś już przeczytać są bardzo różnorodne i szeroko wykorzystywane, od dostarczania danych o cenie przez obliczenia off-chain, aż po komunikację międzyłańcuchową (CCIP) i wiele innych możliwości znajdujących się w fazie rozwoju, jak np. DECO.

Każde wykorzystanie usług wyroczni Chainlink przez klienta, którym w tym wypadku może być dowolna aplikacja w dowolnej sieci, wymaga płatności w LINK. Co istotne użytkownicy końcowi nie płacą za dane Chainlink, a właśnie aplikacje, takie jak Synthetix, którego podstawą działania jest oparcie się o zawsze aktualne ceny kryptowalut, surowców, czy akcji. Błędne dane mogą zakończyć się dla projektu i wszystkich użytkowników tragicznie, powodując np. masowe likwidacje. Dlatego tak ważne jest poprawne dostarczenie danych i dlatego projekty będą wybierać tylko najlepsze usługi.

nagrody chainlinkmarket.link 

W ciągu ostatnich 30 dni 1.75 mln LINK trafiło do operatorów węzłów w opłatach, co przy cenie $8.5 przekładna się na niemal 15 mln USD miesięcznie.

Na te kwoty składa się 330 mln uaktualnień cen aktywów, 590 tys. wykorzystań VRF i 463 tys. bezpośrednich zapytań.

Staking

Jako że poprawność danych jest kluczowa dla poprawnego działania aplikacji, Chainlink musi tę poprawność w jakiś sposób zapewniać. Robi to między innymi poprzez weryfikację dostawców, wielopoziomową agregację danych i system reputacji jednak jednym z najważniejszych zapewnień o uczciwości węzłów i poprawności dostarczanych przez nie danych, będą ekonomiczne zachęty oraz kary…

Wprowadzenie długo oczekiwanego stakingu LINK nie tylko doda kolejne wykorzystanie dla tokena Chainlink i pozwoli dodatkowo zarabiać, ale i zapewni większe bezpieczeństwo całej sieci, która już dziś odpowiada za zabezpieczenie 37 mld USD.

Staking LINK będzie pełnił funkcję zastawu, jaki operator węzła jest w stanie poświęcić gdyby jego usługa okazała się wadliwa co pozwoli klientom wybierać tylko najlepszych dostawców danych, którzy dzięki temu otrzymają więcej zadań i będą zwiększać swoje zyski.

Chainlink staking

Początkowo możliwości stakingu zostaną ograniczone do 25 mln LINK, by następnie wzrosnąć do 75 mln. Wraz z kolejnymi fazami i testowaniem limity zostaną zniesione.

Zarobek stakowanych LINK początkowo będzie pochodził tylko z inflacji LINK, który co prawda posiada ograniczoną do 1 mld podaż, jednak aż 35% tej podaży przebywa na jednym adresie, właśnie przeznaczonym na wsparcie ekosystemu i nagród stakingowych. Dopiero w późniejszych fazach do nagród dołączy część zysków dostawców danych.

W momencie pisania w obiegu znajduje się 467 mln LINK, a to oznacza to, że w najbliższych latach do obiegu trafi ponad drugie tyle. Co prawda według stron analitycznych tokeny zespołu są wyłączone z obiegu, ale nie są w żaden sposób zablokowane, więc praktycznie kolejne 183 mln LINK można wliczyć w obieg już dziś.

Potencjał LINK

Wraz z rozwojem kryptowalut będzie powstawać coraz więcej aplikacji, które będą wymagać dostarczania poprawnych danych. Nie tylko w sektorze DeFi, ale i NFT, gier, komunikacji międzyłańcuchowej i wszystkiego, nad czym pracuje Chainlink. 

Potencjał Chinalink i kluczowego dla jego poprawnego i bezpiecznego działania LINK jest więc taki jak potencjał całego rynku kryptowalut, DeFi, gier NFT i wszystkich przyszłych wykorzystań. 

Rynek wyroczni został całkowicie zdominowany przez Chainlink co zachęca do korzystania z tej sieci zarówno dostawców danych, jak i tych, którzy tych danych potrzebują.

Każda operacja wykonywana przez wyrocznie wymaga opłaty w LINK. Wzrost liczby wykonywanych zadań oznacza większe zarobki, a możliwości tego wzrostu są ogromne. Nie tylko w kwestii rozwoju całego rynku, ale i kolejnych usług Chainlink wraz z nadchodzącym CCIP, który pozwoli na budowę całkiem nowych rozwiązań w bezpieczny i sprawdzony sposób, czyli za pośrednictwem wyroczni Chainlink.

CCIP oraz staking mają nadejść w 2022 roku i wydają się być mieszanką wybuchową. Liczba dostawców danych i partnerów gotowych do stakowania, a także aplikacji, które już zapowiedziały wykorzystywanie CCIP powinna usunąć sporą część LINK z obiegu.

TVS Chainlink, czyli “Total Value Secured” to już 37 mld USD. Oznacza to, że taka wartość w DApps polega na poprawnym działaniu wyroczni Chainlink. W teorii wycena stakowanych LINK powinna więc być większa niż ta kwota, jednak ze względu na “super-linear staking” proponowany przez LINK znacznie mniejsza kwota wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa na takim poziomie. Według przykladów Chinalink 100 węzłów stakujących 20 tys USD wartości LINK każdy, zapewni bezpieczeństwo przeciwko atakowi na poziomie 100 mln USD. Ta sama wartość stakowana przez 300 węzłów to bezpieczeństwo na poziomie 900 mln USD.

To nie oznacza jednak, że popyt na LINK wygaśnie. Popyt w długim terminie będzie dyktowany poprzez:

  • zwroty ze stakingu im większe, tym większa zachęta do zakupu i blokowania, a dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na dane potrzebne do działania smart kontraktów te zwroty mają być stale wysokie
  • rosnącą liczba wyroczni w wielu nowych wykorzystaniach, które będą musiały wnieść zabezpieczenie w LINK,
  • rosnącą wartość zabezpieczana przez LINK, która będzie naturalnie wymagać większego zastawu. Projekt z TVL (zablokowana wartość) na poziomie 10 mln USD nie będzie wymagał takiego zabezpieczenia jak projekt z 10 mld USD. Większa skala wymaga większej pewności i większych kar dla potencjalnie wadliwych dostawców.

potencjał chainlink

Dzięki stałemu wzrostowi zapotrzebowania na poprawne dane dostarczane do rosnącej liczby smart kontraktów i aplikacji, staking LINK ma nie cierpieć na malejące zwroty związane z rosnącą ilością podaży zablokowanej w stakingu.

Oznacza to, że każdy będzie chciał zdobyć i stakować jak największą liczbę LINK, ponieważ uprawni ona do stałych, a nawet stale rosnących dochodów (oczywiście nie w nieskończoność).

staking LINK

Czy warto kupić LINK?

Chainlink wydaje się nie mieć równych w swojej dziedzinie, którą całkiem zdominował. Cały potencjał LINK jest bezpośrednio powiązany z rynkiem smart kontraktów, czyli zdecentralizowanymi aplikacjami każdego typu, działającymi w dowolnej sieci. Zakup LINK jest pewnego rodzaju zakupem indeksu smart kontraktów, ponieważ sukces kryptowalut będzie (niemal) równał się sukcesowi Chainlink.

Konkurencja istnieje, jednak sieć wyroczni nie jest czymś, co można łatwo zastąpić, a największe protokoły jasno zakomunikowały, które rozwiązanie jest najlepsze wybierając Chainlink. Największym konkurentem jest Band Protocol, jednak kilkadziesiąt partnerstw i niewielka ilość zabezpieczonych aplikacji (i wartości) nie pozwala stawić go nawet blisko Chainlink. Inni potencjalni rywale to DIA i API3, ale podobnie do Band, poziom adopcji tych rozwiązań jest wręcz mikroskopijny w porównaniu do LINK.

Zbudowanie sieci podobnej do Chainlink jest zadaniem bardzo trudnym, co widać po konkurencji, która nawet nie zbliża się do lidera, a ciągły rozwój, coraz to nowe partnerstwa i to z ogromnymi markami, pokazują że LINK nie ma zamiaru się zatrzymywać.

Problemem związanym z inwestycją może być to, że do tej pory cena LINK nie odwzorowywała rozwoju projektu i w sumie nie ma się co dziwić. Zespół kontroluje 53% podaży i nie wahał się “zabezpieczać finansowania” projektu. Co prawda znaczna większość, bo aż 350 mln LINK ma trafić do ekosystemu i nagród stakingowych, ale nie zmienia to faktu, że tokeny znajdują się w rękach wąskiej grupy. Co więcej, aktualne wykorzystanie LINK cały czas nie jest na tyle duże, aby cena poszybowała do nieba, ale jak mogłeś wyczytać w tym artykule ma się to już niedługo bardzo zmienić (nie cena, wykorzystanie).

Kolejny ewentualny problem to… czas. Chainlink nie jest projektem na dziś, tu i teraz. Nie jest to schemat “rich quick”. Inwestycja w LINK jest długoterminowym postawieniem pieniędzy na całe kryptowaluty i na to, że możliwości wykorzystania aktywów cyfrowych będą się rozwijać, również w zakresie zainteresowania instytucji.

Jeśli wierzymy, że DeFi, NFT, gry blockchain i kryptowaluty jako całość zyskają adopcje, to inwestycja w LINK może okazać się jedną z najpewniejszych. Jeśli będziemy świadkami rozwoju rynku i jak przewiduje wiele osób, nadejścia rewolucji w finansach (i nie tylko) LINK będzie jednym z absolutnie kluczowych graczy.

W mojej subiektywnej opinii, LINK to projekt top 3 rynku kryptowalut. 

Podsumowanie

Chainlink jest jednym z najważniejszych projektów na rynku kryptowalut, który może uzyskać ogromny poziom adopcji. Ilość potencjalnego zysku generowanego przez wyrocznie LINK, będzie rosła wraz ze wzrostem adopcji i możliwości wykorzystania smart kontraktów co spowoduje ogromny wzrost wartości tokenów. 

W przypadku braku rozwoju kryptowalut, LINK oczywiście nie osiągnie sukcesu, podobnie gdy na rynku pojawi się nowy mocny gracz w jego dziedzinie, ale szczerze mówiąc nie widać takiego na horyzoncie.

 

Popularne