. . .

Chainlink ogłasza szczegóły stakingu

Rafał avatar
Rafał   2022-06-08 09:00

Staking LINK będzie jednym z kluczowych elementów działania Chainlink i wszyscy fani największej sieci wyroczni nie mogą się już doczekać tej implementacji. Chainlink podzielił się kolejnymi szczegółami tej długo oczekiwanej funkcji, choć dokładnej daty nie podano...

staking chainlink

Chainlink, który jest największą siecią Wyroczni, zabezpiecza miliardy USD, w wielu sieciach, a z jego usług korzystają największe projekty na rynku, z niemal każdej dziedziny. Zwiększająca się wartość zabezpieczana przez dane dostarczane przez sieć Chainlink wymaga odpowiedniego skalowania bezpieczeństwa. Właśnie dlatego już niedługo ma zostać wprowadzony staking LINK.

Cztery najważniejsze cele wprowadzenia możliwości stakowania LINK zostały wymienione w zapowiedzi i są to:

- Zwiększenie bezpieczeństwa sieci i gwarancje użytkowników usług wyroczni Chainlink. Zostanie to osiągnięte poprzez umożliwienie blokowania tokenów LINK jako formy gwarancji poziomu usług wokół wydajności sieci. Jeśli wyrocznia nie będzie najwyższej jakości, może stracić część tokenów poprzez "slashing".

- Większy udział społeczności w sieci. Osoby stakujące mogą podnosić alarmy, jeśli uważają, że usługa Oracle nie spełnia wcześniej określonych standardów wydajności, z możliwością zdobycia nagrody za terminowe i ważne alerty.

- Nagrody! Coś, czego wszyscy "Marines" wyczekują od dawna. Nagrody dla stakujacych mają pochodzić z dwóch źródeł; z ograniczonej podaży LINK, które możemy nazwać "inflacją", oraz z opłat za usługi Wyroczni.

Innym źródłem może być Partner Growth Program (PGP) — inicjatywa, w której protokoły i DAO zapewniają różne zachęty do przyspieszenia ich rozwoju. Chainlink oczekuje się, że wiele projektów korzystających już z usług tej sieci weźmie udział w tym programie.

- Ostatnim celem wymienionym w zapowiedzi jest zapewnienie operatorom węzłów dostęp do zadań o wyższej wartości. Dzięki większemu zabezpieczeniu Wyrocznie będą mogły zabezpieczać jeszcze większe projekty i jeszcze wyższy kapitał.

Wen?

Nie poznaliśmy daty implementacji stakingu a jedynie potwierdzenie, że nastąpi to w "drugiej połowie 2022 roku". Poznaliśmy natomiast nieco więcej szczegółów.

Wdrażanie mechanizmu stakowania będzie stopniowe, podobnie jak miało to miejsce w przypadku kanałów cenowych, które przeszły od pojedynczego ETH/USD na Ethereum obsługiwanego przez trzy węzły Oracle, do prawie tysiąca.

To pragmatyczne podejście umożliwiło zidentyfikowanie zagrożeń i możliwości na wczesnych etapach wdrażania przed skalowaniem w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania użytkowników.

W związku z tym staking zostanie wdrożony w trzech fazach. v0.1, czyli pierwsza wersja, która ma pojawić się w tym roku, koncentruje się na wprowadzeniu struktury reputacji i systemu ostrzegania.

v1, czyli druga faza wydaje się najciekawsza, ponieważ wprowadzi w życie nagrody z opłat oraz slashing.

staking chainlink

blog.chain.link/chainlink-staking-roadmap

Początkowa pula stakingowa w wersji 0.1 będzie ograniczona, oferując odrębne przydziały dla operatorów węzłów, członków społeczności i koordynatorów sieci Oracle. Pula rozpocznie się od łącznej wielkości 25 mln tokenów LINK, z planowanym rozszerzeniem tej wartości do 75 mln LINK w ciągu kilku miesiącach po uruchomieniu.

Staking ma zapewnić około 5% rocznie, a tokeny uczestniczące w tej fazie mają być zablokowane do wypuszczenia wersji v1.

Wprowadzenie stakingu jest kluczowym momentem, który wyznacza nową erę w długoterminowym bezpieczeństwie i ekonomii sieci Chainlink. Początkowe wdrożenie tego mechanizmu ma na celu zminimalizowanie ryzyka dla uczestników i stworzenie mocnych długoterminowych podstaw.

Popularne