. . .
Optimism logo

Optimism

OP
10,04 -10,48%
Dane dostarcza CoinGecko
Kapitalizacja
3 156 431 395
Wolumen
1 190 910 765
Ilość w obiegu
314 844 141
Całkowita ilość
Dzienny zakres ceny
* Zmiana wartości / Zmiana wartości w zł

Optimism to jeden z największych projektów skalujących Ethereum.

OP jest tokenem, którego głównym celem jest głosowanie nad aktualizacjami protokołu i parametrami sieci oraz tworzy stały system zachęt dla projektów i użytkowników w ekosystemie Optimism.

Początkowa podaż OP to 2^32, czyli 4,294,967,296 tokenów.

Giełdy
Popularne