. . .

Aukcje Polkadot: Czym jest Litentry

Rafał   2021-10-20 08:52

Litentry uruchomiło już stronę poświęconą crowdloan. Każda osoba, która się zapisze na listę oczekujących, otrzyma 2% bonusu w tokenach LIT. Pytanie, czym jest Litentry i czy warto zapisać się na tę listę?

czym jest litentry

Mówiąc w dużym skrócie, Litentry jest projektem, który potrafi połączyć (agregować) tożsamość użytkownika z wielu różnych sieci. Każdy będzie mógł w sposób zdecentralizowany połączyć swoje adresy z Bitcoin, Ethereum i Polkadot i udowodnić komuś (aplikacji), że jest realnym użytkownikiem z historią, który może np. otrzymać airdrop, albo lepszą ofertę pożyczki w DeFi. 

Litentry zauważa, że nowo powstałe projekty blockchain, aby przyciągnąć użytkowników wykorzystują airdropy, czyli rozdają darmowe tokeny. Jednak bez wprowadzenia obowiązku KYC, nie da się uniemożliwić udziału w airdropach sztucznie stworzonym tylko do tego celu kontom lub wysłania tokenów na adresy kontrolowane przez tego samego użytkownika. 

Innym problemem, który stara się rozwiązać Litentry jest kwestia „wiarygodności” w DeFi. Użytkownicy mogą zostać sprawdzeni pod kątem np. dostarczania płynności w sieci Ethereum, ale w momencie gdy chcą korzystać z innego łańcucha muszą tworzyć nowe konto, bez historii.

I to jest powód, dla którego powstało Litentry, które dostarcza rozwiązania agregacji tożsamości międzyłańcuchowej. 

polkadot

Litentry Network pozwala na agregowanie zdecentralizowanej tożsamości, czyli połączenie ze sobą wielu kont jednego użytkownika z różnych łańcuchów, co może być wykorzystywane np. do ustalenia limitu wymaganego w zabezpieczeniu pożyczek, obliczania siły głosu w DAO oraz przy wymaganiach KYC. Warstwa agregacji tożsamości umożliwia zdecentralizowanym aplikacjom uzyskiwanie danych dotyczących tożsamości danego użytkownika z różnych łańcuchów bloków.

Litentry Network przetwarza żądania weryfikacji DID, agregacji i obliczeń od osób żądających usług i zwraca zaufane wyniki. Cały proces odbywa się w sposób całkowicie zdecentralizowany.

Ten artykuł jest częścią cyklu „Aukcje Polkadot” . Oczywiście pamiętaj, że nic co tu znajdziesz nie jest poradą, zrób własny research i pamiętaj o ryzyku. 

Co to DID

DID to skrót od zdecentralizowanej tożsamości. Jest to zbiór danych dotyczących tożsamości generowanych w zdecentralizowanych aplikacjach, dzięki którym użytkownicy mają całkowitą kontrolę nad swoim identyfikatorem. Dane nie są gromadzone przez żadną scentralizowaną instytucję na scentralizowanym serwerze ani wykorzystywane przez jakąkolwiek stronę trzecią bez zgody właścicieli tożsamości.

Zgodnie z definicją zdecentralizowane identyfikatory (DID) to:

nowy typ identyfikatora, który umożliwia weryfikowalną i zdecentralizowaną tożsamość cyfrową. DID odnosi się do dowolnego podmiotu (np. osoby, organizacji, rzeczy, modelu danych, abstrakcyjnego bytu itp.) określonego przez administratora DID. W przeciwieństwie do typowych identyfikatorów, identyfikatory DID zostały zaprojektowane tak, aby można je było oddzielić od scentralizowanych rejestrów, dostawców tożsamości i urzędów certyfikacji.

Aplikacja Litentry

Litentry aplikacjawww.litentry.com

Litentry pracuje nad aplikacją, która będzie mobilnym narzędziem zintegrowanym z tożsamością w Litentry Network. Użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcje z wieloma usługami, takimi jak ponowne obliczanie siły głosu w zarządzaniu łańcuchem lub analizowanie usług DeFi na podstawie zdolności kredytowej. Pozwoli na integrację informacji z połączonych kont w innych sieciach i ułatwi proces zarządzania oraz zachęci do udziału w głosowaniach wykorzystując LIT jako nagrody.

Litentry Authenticator

Z kolei usługa Litentry Authenticator to mobilne centrum tożsamości i danych dla zdecentralizowanej sieci. Oferuje 2FA i wszechstronny interfejs aplikacji/usługi, portfel, generowanie tożsamości, agregację danych prywatnych i autoryzację danych NFT. W przyszłości zintegruje również usługi stakingu tożsamości i dopasowywania tożsamości.

Stakowanie... tożsamości

Na twoich danych zarabiają wszyscy i nic z tym nie możesz zrobić, jednak dzięki przejrzystemu protokołowi właściciel tożsamości w Litentry może również czerpać z niej korzyści poprzez umieszczenie jej w specjalnych pulach tożsamości za co otrzymuje regularne nagrody, jednocześnie chroniąc swoje dane i tożsamość w świecie rzeczywistym.

Użytkownik może udostępnić swoje dane anonimowo dla zapytań aplikacji i usług. Oznacza to, że jego dane mogą być monetyzowane co przynosi korzyści zarówno użytkownikowi, jak i DApp, który z nich korzysta.

Litentry staking tożsamości

Właściciel danych wysyła snapshot swojego dokumentu tożsamości i DID do puli tożsamości w blockchain za co otrzymuje nagrody stakingowe oraz nagrody od żądających jego danych.

Dokument tożsamości jest szyfrowany i zapisywany w zdecentralizowanej bazie danych, takiej jak IPFS lub Arweave, a DID jest przechowywany w łańcuchu.

Możliwości Litentry

 • Dzięki statusowi posiadanych aktywów i historii pożyczek, Litentry może obliczyć ocenę kredytową wykorzystaną następnie w DeFi
 • Może połączyć adres Ethereum z kontem Twitter i np. wyświetlić posiadane przez użytkownika NFT
 • Ze wszystkimi zagregowanymi danymi on-chain, użytkownik może wygenerować dowód w sposób zdecentralizowany i przesłać go do innych, aby np. wziąć udział w IDO lub airdropie
 • Analizuje historię użytkownika z danym projektem, który w zamian za swoją lojalność może otrzymywać nagrody np. NFT
 • Pozwala na obliczenie i wyświetlanie “punktów zaangażowania” użytkownika w DeFi, zarządzaniu i social media

wiele więcej...

Jak działa Litentry?

Agregacja DID to proces integracji wielu cyfrowych tożsamości z różnych sieci.

Litentry Network umożliwia agregację, weryfikację i obliczanie/ocenę kredytową identyfikatorów. Usługi te mogą być szeroko wdrażane w DeFi, zarządzaniu w łańcuchu i zdecentralizowanym KYC. Procesy agregacji i weryfikacji danych są przejrzyste, bezpieczne i zachowują prywatność.

Dzięki temu projekty mogą oferować dedykowane usługi lub funkcje stopniowane zgodnie z danymi tożsamości. Na przykład, nowy projekt wie, że konto jest walidatorem Polkadot lub stałym dostawcą płynności Uniswap i wtedy może bezpośrednio podarować konkretnym użytkownikom jakiś token.

Architektura Litentry składa się z trzech głównych warstw: Źródła danych i wydarzeń, Analizy danych i Agregatora tożsamości.

co to litentryźródło

Warstwa źródeł danych opiera się na istniejących rejestrach i usługach indeksowania, aby uzyskać dane użytkownika i odciążyć dostarczanie danych do zewnętrznych dostawców danych, takich jak Etherscan, czy The Graph.

Dane mogą być dostarczane bezpośrednio z łańcucha bloków, jak np. historia transakcji, ale również przez interfejsy API web 2.0, takie jak Twitter, Facebook itp.

Warstwa analizy danych przetwarza dane i generuje przeanalizowane dane na potrzeby kolejnej warstwy - Agregacji tożsamości. Analiza danych jest przeprowadzana przez zewnętrzne i niezależne węzły, które za swoją pracę są wynagradzane.

Przetwarzanie tożsamości w tej warstwie  zużywa dużo zasobów, dlatego Litentry przenosi ten proces poza łańcuch i oddziela go od konsensusu.

W ostatniej warstwie - Agregacji tożsamości -  sieć Litentry: 

 • Pobiera przeanalizowane dane tożsamości z warstwy analizy i udowadnia ich spójność
 • Agreguje dane dotyczące tożsamości z różnych platform i oblicza wynik tożsamości na podstawie dostarczonego algorytmu. W taki sposób adres może uzyskać wynik “reputacji”, czy zdolności kredytowej na podstawie jego historycznych danych dotyczących aktywności w różnych sieciach, jak Ethereum, BSC i innych.

Cała praca poza łańcuchowa odbywa się na sidechainie TEE. Jest to łańcuch boczny powiązany z głównym łańcuchem Litentry i ma swój własny konsensus. Zajmuje się obliczaniem zagregowanych tożsamości dla łańcucha głównego Litentry i generuje deterministyczne dane dotyczące tożsamości.

TEE, czyli trusted execution environment to odizolowane środowisko wykonawcze, które zapewnia różne funkcje bezpieczeństwa. W implementacji Litentry TEE obliczona tożsamość i wynik będą chronione kluczem publicznym użytkownika, więc nie będą widoczne dla żadnej strony poza samą stroną upoważnioną.

Trochę więcej o TEE pisaliśmy w artykule o Phala.

NFT

Litentry Network nie przechowuje żadnych wyników obliczeń tożsamości użytkowników, jednak aby ograniczyć ilość wykonywanej pracy dla rzadziej zmienianych danych i poprawić ogólną wydajność, umożliwia użytkownikom rejestrowanie wyniku jako NFT. 

NFT są generowane przez smart kontrakty, które są powiązane z algorytmami oceny tożsamości i są weryfikowalnymi poświadczeniami ich określonych informacji o tożsamości obliczonych przez Litentry Network. Użytkownicy mogą udowodnić swoją tożsamość stronie trzeciej za pomocą tych NFT.

Weryfikacja konta

Sieć Litentry przechowuje tylko kluczowe dane, nie wyniki obliczeń tożsamości użytkownika, chyba, że ten sobie tego zażyczy. Gdy użytkownik chce zweryfikować konto, całym procesem zajmuje się OCTW, czyli Off Chain TEE Workers, działający na wcześniej wspomnianym sidechainie.  

Użytkownicy otrzymują wyzwanie w celu zweryfikowania własności tożsamości. W przypadku, gdy ktoś chce połączyć swoje konto Ethereum, musi podpisać transakcję z tego właśnie konta. W Sidechainie TEE OCTW sprawdzi, czy użytkownik wszystko wykonał poprawnie i jeśli tak, odeśle wynik do środowiska wykonawczego Litentry i zapisze połączone informacje o tożsamości w zaszyfrowanej pamięci na łańcuchu. TEE gwarantuje, że żadne informacje użytkownika nie będą znane walidatorom.

Użytkownik jest reprezentowany jako adres Litentry. Każdy adres Litentry może być powiązany z wieloma różnymi tożsamościami. Początkowo Litentry ma wspierać sieci Bitcoin, Ethereum i Polkadot.

Token LIT

tokenomika LIT

Natywnym tokenem sieci jest LIT i pełni trzy główne funkcje:

 • Opłata za obliczenie zdolności kredytowej/reputacji
 • Nagroda za indeksowane bazy danych tożsamości
 • Blokowanie w stakingu w zamian za bycie rejestratorem tożsamości


Całkowita podaż wynosi 100 mln LIT i została rozdystrybuowana w taki sposób:

 • 3% Binance Launchpool 
 • 8.11% Sprzedaż Seed     
 • 11.89% Sprzedaż strategiczna    
 • 15.00% Zespół
 • 45.00% Aukcje Parachain i Ekosystem    
 • 17.00% Fundacja 

Tokeny sprzedaży strategicznej i seed wraz z Binance Launchpool będą już całkowicie odblokowane w styczniu 2022 roku. Reszta będzie uwalniana przez kolejne lata. W 2025 roku w obiegu ma się znaleźć niecałe 60%. 

LIT chce utrzymać inflację na poziomie 10% rocznie.

Podsumowanie

Litentry już rozpoczęło przygotowania do zbiórki, a szczegóły nagród mamy poznać na początku listopada. LIT jest już notowany na kilku mniej znanych giełdach oraz na Binance więc łatwo będzie można obliczyć ewentualną opłacalność udziału w crowdloan.

Projekt wydaje się ciekawy i uderza w kilka ważnych, z punktu widzenia decentralizacji i postępowania fair, problemów, jak udział w airdopach z wielu adresów, dominacja w zarządzaniu przez wieloryby itp. Dodatkowo aplikacja Litentry może wreszcie zachęcić większą liczbę osób do brania udziału w głosowaniach, które do tej pory są przez większość ignorowane.

Pozostaje nam czekać na ogłoszenie nagród i wtedy podjąć decyzję o ewentualnym wsparciu projektu. A czy na listę warto się zapisać po dodatkowe 2%? Czemu nie? Wystarczy podać swój, nawet specjalnie stworzony do tego celu, adres e-mail.

 

Popularne