. . .

Aave stworzy własny stablecoin?

Rafał avatar
Rafał   2022-07-07 18:56

Aave planuje wypuszczenie na rynek własnego stablecoina o nazwie GHO, który miałby być wsparty zabezpieczeniem wniesionym przez użytkowników do protokołu pożyczkowego.

AAVE stablecoin

GHO, czyli zdecentralizowany i zabezpieczony wieloma aktywami stablecoin, w pełni wspierany i natywny dla protokołu Aave już wkrótce może trafić na rynek, o ile DAO zaakceptuje propozycję złożoną przez główny zespół Aave.

Jak podają pomysłodawcy zatwierdzenie GHO będzie pozytywne dla Aave, które stałoby się bardziej konkurencyjne oraz generowałoby dodatkowe przychody dla DAO poprzez kierowanie 100% prowizji od pożyczek GHO do zdecentralizowanej organizacji.

Stablecoin od Aave ma działać podobnie do DAI oraz wszystkich pożyczek w protokole Aave, gdzie użytkownik musi dostarczyć zabezpieczenie (o określonym współczynniku), aby móc wybić GHO. W momencie gdy użytkownik spłaci pożyczkę lub zostanie zlikwidowany, protokół spala GHO. Wszystkie odsetki byłyby bezpośrednio przekazywane do skarbca AaveDAO.

GHO byłby wspierany przez zdywersyfikowany zestaw kryptowalut wybranych według uznania użytkowników, podczas gdy pożyczkobiorcy nadal zarabialiby na swoim bazowym zabezpieczeniu.

GHO wprowadza jednak koncepcję "Facylitatorów", czyli podmiotów, które mają możliwość generowania i spalania tokenów GHO. Każdy z nich może mieć różne strategie i musi zostać zatwierdzony przez zarządzanie Aave. 

stablecoin AAVE

Każdego "Facylitator", będzie posiadał własny "koszyk", który reprezentuje górny limit GHO, jaki można wygenerować. Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona pierwszym podmiotem będzie protokół Aave.

aave

Posiadacze stkAAVE, czyli użytkownicy stakujący tokeny w module bezpieczeństwa, mogą wybić GHO z niższym oprocentowaniem. Będzie to dodatkowa zachęta w zabezpieczeniu protokołu Aave.

Popularne