. . .

Przewodnik po Avalanche - czym jest i jak działa kryptowaluta AVAX

Rafał avatar
Rafał   2021-11-08 13:39

Od początku 2021 roku cena AVAX wzrosła o 3000%, a całkowita zablokowana wartość w DeFi Avalanche wynosi już niemal 10 mld USD, jednak dzisiaj nie będziemy analizować ani historii projektu, ani jego rozwoju, ale sprawdzimy, czym w ogóle jest Avalanche?

kryptowaluta Avalanche

Avalanche jest projektem pozwalającym nie tylko na budowę zdecentralizowanych aplikacji (DApps), ale także na budowę dostosowanych do potrzeb łańcuchów bloków, zarówno tych otwartych, niewymagających pozwolenia, jak i prywatnych.

Czym jest Avalanche?

Avalanche jest wyjątkowy na kilku poziomach. Po pierwsze posiada ciekawą trój-łańuchową strukturę, w której każdy łańcuch zarządza innymi kwestiami projektu. Po drugie stosuje unikalny algorytm konsensusu Snowball, a także w inny sposób podchodzi do stakingu.

avax - cena 

Dodatkowo platforma Avalanche pozwala nie tylko na budowanie aplikacji w oparciu o maszynę wirtualną (VM) Ethereum, czyli EVM, ale i Avalanche (AVM), a także umożliwia tworzenie niestandardowych blockchainów korzystających z własnej VM.

To jeszcze nie koniec. Avalanche nie opiera się o typowe „bloki” znane z Bitcoina, czy Ethereum, ale o „Wierzchołki”. Dzieje się tak, ponieważ nie posiada typowej liniowej struktury łańucha, a opiera się o graf, ale po kolei.

„Przewodnik po” to seria artykułów, która przedstawia działania różnych projektów blockchain. Artykuł, jak każdy inny na Blokpres, w żadnym stopniu nie stanowi porady inwestycyjnej. Pamiętaj, że więcej informacji dotyczących projektu takich jak linki do stron, cena, kapitalizacja, dostępność na giełdach, portfelach itp. znajdziesz klikając na nazwę projektu w sekcji „W artykule” po prawej stronie (wersja desktop) i pod artykułem (wersja mobilna)

Trzy łańcuchy Avalanche

Sieć Avalanche jest “podzielona” na trzy łańcuchy bloków o nazwach P-Chain, C-Chain oraz X-Chain i każdy z nich ma inne zadania.

Portfel Avalanche Wallet pozwala na łatwe przesyłanie środków między każdym z tych łańcuchów, a krótki poradnik o tym jak to zrobić znajduje się w drugiej części naszego przewodnika po delegacji.

czym jest kryptowaluta Avalanche źródło: docs.avax.network/learn/platform-overview

Contract-Chain

Avalanche posiada trzy wbudowane łańcuchy, zacznijmy od najpopularniejszego z nich. C-Chain odpowiada za tworzone na Avalanche aplikacje, które są kompatybilne z EVM, czyli z maszyną wirtualną Ethereum. Dzięki C-Chain, z wszystkich DApps można korzystać przy wykorzystaniu portfela MetaMask, a programiści mogą w łatwy sposób dostosować swoją aplikację z wykorzystaniem znanych im narzędzi.

Platform-Chain

P-Chain jest w pewnym sensie sercem Avalanche. Odpowiada za metadane, koordynuje walidatorów, śledzi aktywne podsieci (ang. subnets) i umożliwia tworzenie nowych.

Ten łańcuch umożliwia klientom tworzenie podsieci, dodawanie walidatorów do podsieci i tworzenie łańcuchów bloków.

P-Chain, jak i również C-Chain implementują protokół konsensusu Snowman, który różni się od konsensusu Avalanche (o którym dowiesz się za chwilę), jedynie tym że działa liniowo dzięki czemu jest optymalny dla smart kontraktów.

Exchange-Chain

X-Chain działa jako zdecentralizowana platforma do tworzenia i handlu cyfrowymi aktywami i reprezentacją rzeczywistych zasobów takich jak np. akcje, z zastosowaniem różnych określonych zasad takich jak, ograniczenie dla handlu tylko w USA, lub wolne weekendy.

Pozwala tworzyć i handlować aktywami w X-Chain i innych instancjach maszyny wirtualnej Avalanache (Avalanche Virtual Machine, AVM).

Subnet

Subnet, czyli Podsieć to dynamiczny zestaw walidatorów współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia konsensusu co do stanu łańcucha bloków. Każdy łańcuch jest weryfikowany przez dokładnie jedną podsieć, ale każda z podsieci może sprawdzać poprawność wielu łańcuchów bloków. Dodatkowo jeden węzeł może być członkiem wielu różnych podsieci.

Podsieć zarządza własnym członkostwem i może wymagać, aby walidatorzy, którzy wchodzą w jej skład, spełniali określone właściwości, co pozwala skupić im się tylko na weryfikowaniu interesujących ich łańcuchów oraz tworzyć podsieci dla prywatnych łańcuchów, których walidatorami mogą być tylko uprawnione węzły.

Oprócz tego każda z podsieci może nawet wymagać przejścia procedury KYC, lub akceptować tylko walidatorów z jednego kraju. 

Primary Subnet

Istnieje specjalna podsieć w Avalanche znana jako Primary Subnet. ”Podsieć Podstawowa” ma za zadanie weryfikować wbudowane łańcuchy bloków Avalanche. Wszyscy członkowie z wszystkich podsieci muszą być również członkami sieci podstawowej. 

Aby zostać jej członkiem, należy wnieść zabezpieczenie w postaci tokenów Avalanche, co oznacza, że wszyscy walidatorzy, nawet ci, którzy chcą weryfikować swój prywatny łańcuch, muszą również weryfikować trzy wbudowane łańcuchy Avalanche i stakować tokeny AVAX.

Konsensus Avalanche 

Konsensus Avalanche jest szybki, lekki, zdecentralizowany i opiera się o Proof of Stake. Transakcje w sieci osiągają ostateczność w czasie 1 sekundy, co oznacza, że w przeciwieństwie do mechanizmu Proof of Work, nie można ich już cofnąć.

Avalanche konsensus

Konsensus opiera się o algorytm Snowball i polega na głosowaniach walidatorów. Każdy walidator głosuje na to, jaka transakcja jest poprawna, a którą trzeba odrzucić. Dodatkowo każdy polega na „opinii” wybranej przez siebie losowej grupy innych walidatorów (zgodnie z ich stake) i jeśli większość z nich widzi daną transakcję jako poprawną, walidator jest utwierdzany w przekonaniu, że jest ona uczciwa. Cały proces odbywa się w rundach. Każda kolejna runda sprawia, że walidatorzy nabierają pewności co do transakcji. 

Warto zaznaczyć, że w Avalanche nie ma „lidera”, który dodaje blok, a każdy walidator nie tylko głosuje na poprawność danych transakcji, ale może zmienić swoje zdanie jeśli większość ma inne.

Jeden ze współzałożycieli Ava Labs stworzył świetną wizualizację tego jak działa “efekt kuli śnieżnej” w Avalanche, można to przetestować tutaj.

Co istotne, decyzje dotyczące konsensusu w Avalanche są podejmowane na podstawie stałej liczby wiadomości wysyłanych przez węzeł, co sprawia, że Snowball świetnie się skaluje i może działać właściwie bez górnej granicy uczestników sieci. 

Proof of Stake, ale nieco inaczej

Każdy z walidatorów Avalanche, aby dołączyć do sieci musi zablokować co najmniej 2000 AVAX. Ilość zablokowanych przez walidatora tokenów określa górny limit, jaki można do niego oddelegować, który wynosi x5. Oznacza to, że walidator z 2000 AVAX może przyjąć jedynie 8000 AVAX od delegatorów, którzy z kolei nie mogą delegować mniej niż 25 AVAX.

Delegacja odbywa się na P-Chain. 

Tym co najbardziej wyróżnia Avalanche od innych łańcuchów bloków stosujących mechanizm POS, jest to, że AVAX blokuje się na określony czas od 2 tygodni do roku. Walidator nie może wcześniej odzyskać swojej stawki ani zmienić kwoty, identyfikatora węzła lub adresu nagrody.

Dotyczy to również delegatorów. Każdy, kto deleguje do walidatora Avalanche musi wybrać okres czasu delegacji, który musi być krótszy niż pozostały czas walidatora (czyli maksymalnie rok). 

W Avalanche nie ma slashingu, jednak minimalny procent czasu, przez który węzeł musi działać poprawnie i przebywać online, aby otrzymać nagrodę, wynosi 80%. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, walidator oraz delegujący do niego nie otrzymają nagród.

Walidatorzy są zachęcani do pozostania online i prawidłowego działania, ponieważ ich nagrody są przyznawane na podstawie dowodów dostępności i poprawności. Walidatorzy otrzymują tylko nagrody inflacyjne AVAX, ponieważ wszystkie opłaty transakcyjne są spalane. Te nagrody są przyznawane po okresie stakingu (ograniczonego czasowo do roku) i są proporcjonalne do całkowitej stawki walidatora.

DAGs (Directed Acyclic Graphs)

Większość łańcuchów bloków działa w sposób liniowy i opiera się o poprzednie bloki w relacji “rodzic-dziecko”. Blok C opiera się o poprzedni blok B. B opiera się o A itd. 

Avalanche wykorzystuje strukturę danych DAG, czyli grafu. Każdy element DAG może mieć wielu rodziców. 

Avalanche DAG

Avalanche używa “Wierzchołków” (ang. Vertices). Wierzchołek jest jak blok w liniowym łańcuchu bloków. Zawiera hasze swoich rodziców i listę transakcji. Wierzchołki umożliwiają grupowanie transakcji i głosowanie na nie przez walidatorów, dzieki czemu mogą oni głosować nie na pojedyncze transakcje, a grupy. 

W Avalanche każda transakcja należy też do „zestawu konfliktów”, który składa się z transakcji sprzecznych. W DAG można uwzględnić tylko jedną transakcję z zestawu konfliktów. Każdy węzeł głosuje na tylko jedną transakcję z danego zestawu.

Dokładniejsze wyjaśnienie DAG i przykłady znajdziecie tutaj.

P-Chain i C-Chain implementują protokół konsensusu Snowman, który działa tak samo jak konsensus Avalanche lecz liniowo, czyli bardziej "łańuchowo", co oznacza, że pojedynczy wierzchołek nie może mieć więcej niż jednego rodzica.

Kryptowaluta AVAX

Natywną walutą sieci jest AVAX. Służy do zarządzania, czyli głosowań nad zmianami w protokole, do zabezpieczania sieci poprzez staking, jako nagrody dla walidatorów oraz do pokrywania opłat.

Maksymalna podaż AVAX została ograniczona do 720 mln. 50% zostało przeznaczone na nagrody dla walidatorów, a druga połowa trafiła do zespołu, inwestorów, fundacji, przedsprzedaży itd.

Koszt transakcji w sieci Avalache jest dynamiczny i działa podobnie do tych zaimplementowanych w Ethereum w EIP-1559, jednak w Avalanche cała opłata transakcyjna jest spalana.

Każdy może delegować swoje AVAX do walidatora zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Więcej szczegółów na temat przesyłania AVAX pomiędzy łańcuchami i delegacji znajdziesz w naszym przewodniku:

Avax - przewodnik

Jak zacząć z Avalanche?

Najlepszym punktem startowym będzie zapoznanie się z projektem, czyli wykonanie tzw. własnego researchu. Później można spokojnie założyć swój portfel na https://wallet.avax.network.

Nieco wyżej znajdziesz link do przewodnika po delegacji AVAX, który pomoże ci nie tylko w delegacji, ale i w przesyłaniu środków pomiędzy łańcuchami. 

Aby uzyskać dostęp do C-Chain wystarczy dodać sieć Avalanche do MetaMask. W portfelu, na samej górze aplikacji, wybrać listę rozwijaną sieci (jeśli używasz Ethereum będzie to “Główna sieć Ethereum”) i dodać własne RPC.

Ustawienia sieci Avalanche wyglądają następująco:

  • Nazwa sieci: Avalanche Network
  • Nowy adres RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
  • Identyfikator łańcucha: 43114
  • Symbol: AVAX
  • Adres URL przeglądarki łańcucha bloków: https://snowtrace.io/

To wszystko. Twój adres Avalanche (tylko na C-Chain) jest taki sam jak adres portfela MetaMask w sieci Ethereum.

Podsumowanie

Avalanche, podobnie do kilku innych  platform smart kontraktów notuje ogromne sukcesy w 2021 roku. O ile Avalanche pozwala na znacznie więcej niż tylko budowę aplikacji kompatybilnych z EVM, tak jego głównym wykorzystaniem jest właśnie to i większość, o ile nie cały ekosystem Avalanche, znajduje się na C-Chain. 

Dzięki ograniczonej podaży i spalaniu opłat AVAX jest tokenem cennym, a projekt stosuje ciekawe i innowacyjne podejście do niemal każdego aspektu działania blockchain.

 

Popularne