. . .

Polygon uruchamia Supernets i wykłada 100 mln USD na ich rozwój

Rafał avatar
Rafał   2022-04-23 18:09

Polygon tworzy kolejne możliwości dla projektów chcących włączyć się do Web3. "Supersieci" to sieci blockchainy o kilku ważnych cechach, które mają na celu uproszczenie i umożliwienie powszechnego przyjęcia technologii Polygon i blockchain.

Polygon Supernets
grafika: blog.polygon.technology

Polygon Supernets mają przyspieszyć adopcję blockchain w nowych prywatnych i publicznych sieciach zarówno dla tworzenia nowych zdecentralizowanych aplikacji, jak i umożliwić nowe możłiwości przedsiębiorstwom. 

"Supersieci" to dedykowane łańcuchy bloków, które każdy projekt będzie mógł uruchomić w łatwy sposób dzięki potężnemu zestawowi narzędzi o nazwie "Polygon Edge". Supersieci mogą być zabezpieczone dowolny sposób, również poprzez walidatorów MATIC.

Dla użytkowników, którzy chcą używać Proof of Stake jako mechanizmu bezpieczeństwa Polygon proponuje warstwę dzielonego bezpieczeństwa w postaci rynku walidatorów MATIC.

Projekty, które zdecydują się na tę usługę, natychmiast uzyskają dostęp do zestawu walidatorów Proof of Stake i pominą wyzwania związane z uruchamianiem własnej sieci walidatorów. Dodatkowo, walidatorzy Polygon stakują MATIC, w którym to otrzymają nagrody, co jest kolejnym ułatwieniem dla wielu projektów, gdyż mogą pominąć ten element i skupić się na użyteczności swoich projektów, nie ich bezpieczeństwie i warstwie ekonomicznej.

Prawdopodobnie jedną z największych zalet Supersieci jest to, że mogą zostać połączone nie tylko ze sobą, ale i z Ethereum.

Każda Supersieć może wymieniać wiadomości z innymi Supersieciami oraz siecią główną Etherum. Możliwość współpracy jest możliwa dzięki różnych implementacji mostów i integracji oferowanych przez Edge. 

Supernets mogą przybierać 4 główne formy:

  • Niezależne z własnym zestawem walidatorów.
  • Korzystające z „profesjonalnych” walidatorów MATIC w celu wykorzystania gotowego zestawu walidatorów.
  • Działać jako rozwiązanie L2 - Rollup.
  • Przybierać formę "Validium", czyli sieci opartej na Ethereum dla bezpieczeństwa, ale nie dla dostępności danych.

Fundusz o wartości 100 mln USD na rozwój adopcji

Polygon przeznacza 100 mln USD na rozwój i adopcję Supersieci. Środki są dostępne już teraz i można je wykorzystać na:

  • Kontrakty i dotacje na rozwój;
  • Granty badawcze;
  • Integracje i partnerstwa stron trzecich;
  • Wdrażanie i migracja projektu;
  • Programy Liquidity Mining
  • Przejęcia

Jak powiedział Mihailo Bjelic, współzałożyciel Polygon, Supersieci "umożliwią każdemu projektowi przyspieszenie swoich ambicji związanych z blockchainem i dołączeniem do rozwijającego się wielołańcuchowego ekosystemu Polygon".

Polygon po raz kolejny wykłada spore pieniądze i wprowadza nowe rozwiązania pokazując, że nie mają zamiaru poprzestawać na tym co już osiągnęli.

 

 

Popularne