. . .

PlutusDAO - Jeden projekt, by wszystkimi rządzić?

Rafał avatar
Rafał   2023-01-31 13:10

Arbitrum to warstwa druga Ethereum, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Powstaje tam wiele projektów, które są już dziś w dużym stopniu wykorzystywane, a TVL przerosło już większość platform smart kontraktów. PlutusDAO jest projektem, który ma potencjał by zostać bardzo ważną częścią tego ekosystemu.

kryptowaluta PLS

Arbitrum jest jednym z najszybciej rozwijających się projektów kryptowalut w ostatnim czasie. Zarówno to rozwiązanie L2, jak i projekty na nim działające wpisują się w kilka ciekawych narracji, które mogą generować spore zainteresowanie w przyszłości. 

Zdecydowanie największym projektem tego ekosystemu jest giełda GMX, której opis znajdziesz na Blokpres i która również jest jednym ze składników potencjalnego sukcesu opisywanego dziś PlutusDAO.

GMX

PlutusDAO to tzw. low cap, czyli projekt o niskiej kapitalizacji rynkowej. Oznacza to, że szansa na spory wzrost jego ceny dorównuje ryzyku, które inwestorzy muszą zaakceptować jeśli chcą zakupić tokeny PLS. Dziś sprawdzimy jakie podstawy fundamentalne ma PLS i czym w ogóle jest Plutus DAO?

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej, a jest jedynie subiektywną opinią autora. Zawsze wykonaj własny research i pamiętaj o ryzyku związanym z inwestowaniem w kryptowaluty, zwłaszcza w te nowe, o niskiej kapitalizacji. 

Czym jest i jak działa PlutusDAO?

PlutusDAO, to projekt mający na celu maksymalizację płynności i zwiększanie zysków użytkowników przy jednoczesnym agregowaniu tokenów zarządzania wykorzystujących tokenomię “ve”.

Jeśli znasz Convex, to PlutusDAO jest właśnie takim “Convex dla całego ekosystemu Arbitrum”.

Convex

Działanie PlutusDAO opiera się o dwa “produkty”, aktywa pls oraz plv. 

Tokeny pls

Aktywa pls mają działanie podobne do cvxCRV ze wspomnianego Convex. PlutusDAO zbiera od użytkowników tokeny i blokuje je na maksymalny czas w zarządzaniu danego protokołu. Aktualnie wspierane są już 2 projekty korzystające z tokenomie “ve”: DPX oraz SPA, a także projekt Jones, którego tokeny płynności można zdeponować do Plutus.

Użytkownicy mogą wpłacić wymienione tokeny zarządzające do Plutus, a w zamian otrzymują wyższy zysk oraz reprezentację tych tokenów w postaci plsDPX, plsJONEX lub plsSPA. 

Projekt Dopex również został już opisany na Blokpres. Zapraszam do zapoznania się z nim i tokenem DPX:

DPX

Tokeny pls są wybijane w stosunku 1:1 i nie jest możliwe ich wypłacenie. Są one blokowane na maksymalny czas (zgodnie z zasadami danego projektu), a użytkownicy czerpią z tego konkretne korzyści, a pls pozwalają wyjść w dowolnym momencie bez oczekiwania na koniec blokady, która może wynosić nawet 4 lata. Oczywiście “wyjście” odbywa się poprzez sprzedaż i jest możliwe, o ile jest płynność w puli pls/token. Działa to na zasadzie wolnego rynku, a cena 1 tokenu pls nie musi równać się temu reprezentowanemu!

Użytkownicy wpłacający tokeny, choć zarabiają wyższy yield, dzięki bonusom wiążącym się z blokadami, oddają siłę swojego głosu w zarządzaniu posiadaczom tokenów PLS. Można więc powiedzieć, że dla zysku, zrzekają się prawa do głosu.

Tokeny plv

Tokeny plv działają nieco inaczej niż pls. Również są reprezentacją wpłaconych to protokołu tokenów, ale można je wypłacić w dowolnym momencie.

Aktualnie jedynym wspieranym tokenem jest GLP, token płynności wspomnianej na początku artykułu giełdy GMX. 

GLP wpłacone do Plutus zarabiają nagrody tak jak samo jak każde inne GLP, natomiast zyski są stale reinwestowane, aby zwiększać yield. Ponadto wpłacający GLP otrzymują dodatkowe nagrody w postaci tokenów PLS.

Kryptowaluta PLS

PLS jest natywnym tokenem projektu PlutusDAO. Maksymalna podaż została ograniczona do 100 mln i przydzielona do widocznych na poniższym wykresie kategorii:

kryptowaluta PLSplutusdao-1.gitbook.io/plutus-docs/tokenomics


Aktualnie posiadanie i stakowanie PLS nie daje jeszcze zbyt dużych korzyści oprócz około 3% zysku wypłacanego ze skarbca, ale jeden z najważniejszych mechanizmów nie został jeszcze wprowadzony, a mianowicie łapówki.

Łapówki będą działać podobnie jak te w ekosystemie Curve, o których więcej dowiesz się tutaj:

łapówki

PLS można stakować i zarabiać część prowizji protokołu, którą ten pobiera w ramach świadczonych usług w zakresie tokenów pls oraz plv.

Prowizje wynoszą 12% z zysków plsDPX, 10% z plsJONES oraz 20% z plsSPA. W przypadku plvGLP jest to 10% z zysków i 2% w ramach opłaty wyjściowej. 

Tokeny z prowizji trafiają do skarbca PlutusDAO gdzie są wykorzystywane do generowania zysku oraz dystrybuowane do stakujących w ramach nagród. 50% z zysków jest reinwestowane, 25% trafia do stakujących PLS, a reszta trafia do stakujących plsDPX i plsJONES.

Posiadacze PLS (stakujący) decydują o tym, na co głosować będą posiadane przez protokół tokeny wpłacone przez użytkowników i zablokowane na maksymalny czas, czyli posiadające maksymalną siłę głosu.

Oznacza to, że systemy, które będą np. kierować inflację swoich tokenów (jak Dopex) poprzez głosowania, będą korzystać z Plutus jako bazy do pozyskiwania głosów. Nie tylko same projekty, co zainteresowani ową inflacją. Wzmacnianie puli, do której chcemy przekierować głosy (a więc najwyższe zyski) odbywać się będzie poprzez oferowanie łapówek, jak dzieje się dziś w ekosystemie Curve i Convex.

PLS V2

Tokenomia PLS jest w trakcie gruntownej przebudowy i wprowadzania wersji V2, która sprawi, że token, stanie się kluczowym elementem całego ekosystemu Plutus, a także wielu projektów tego ekosystemu.

W wersji V2 Plutus upodobni się do innych projektów DeFi wprowadzając kilka mechanizmów znanych między innymi z Convex, czy GMX.

Podstawowym będzie lPLS, czyli zablokowany na 16 tygodni PLS, który będzie decydował o głosowaniach. Locked PLS nie tylko przyniesie posiadaczom potencjalne zyski z łapówek, ale także specjalne punkty mnożnikowe, które pozwolą więcej zarabiać, esPLS i boost.

Punkty oraz esPLS będą stanowić o dodatkowym zarobku pod pewnymi warunkami. Długie blokowanie zapewni większy mnożnik, a wypłaty zresetują go o wartość proporcjonalną do wypłaconych PLS.

esPLS będzie otrzymywany w ramach rocznego vestingu, którego kontynuacja jest równoznaczna z kontynuacją blokowania lPLS.

Boost jest mechaniką znaną z Curve, która zwiększa wagę zarobku użytkownika. Maksymalny boost 2.5x pozwala zarabiać 100% przydzielonych nam w danym czasie nagród. Boost jest powiązany z płynnością dostarczoną do Plutus. Przykładowo:

Użytkownik posiadający 50% TVL skarbca plvGLP musi posiadać 50% wszystkich lPLS, aby otrzymać maksymalny boost.  Musi być więc aktywny zarówno tu, jak i tu, aby zarabiać maksymalne nagrody.

“The Layer 2 Governance Blackhole”

Jak sami nazwali go twórcy, PlutusDAO jest projektem, który ma na celu zebranie jak największej ilości wszystkich możliwych i liczących się w ekosystemie Arbitrum tokenów, aby to posiadacze PLS byli główną siłą z którą trzeba się liczyć. Być jednym protokołem, który zarządza wszystkimi innymi. Jeden projekt, by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie... W każdym razie ma mieć (posiadacze PLS) decydujący głos...

Jak idzie im do tej pory? 

Mimo że projekt, jak i te, które wspiera, znajdują się na wczesnych etapach i nie mają nawet jeszcze aktywnie wykorzystywanego zarządzania, Plutus już dziś zgromadził ogromne ilości tokenów i kontroluje:

  • 55% zarządzania Dopex (veDPX)
  • 40% zarządzania SPA (veSPA)

Oprócz tego odpowiada za 61% płynności JONES-WETH

PLS kontrola vedune.com/defimochi/plutus-metrics


Nadchodzące wydarzenia wydają się być nie tylko bardzo dobre, ale i kluczowe dla projektu Plutus, a pierwszy kwartał 2023 roku może być ciekawy z perspektywy posiadacza PLS:

Potencjał i ryzyko PLS

Ryzyko projektu takiego jak PlutusDAO jest spore. Przede wszystkim jest to projekt cały czas nowy i nadal kontrolowany głównie przez zespół. Planuje on oddać pełnię władzy posiadaczom PLS, jednak aktualnie nie działa to w sposób idealny.

Poza tym deponowanie środków do tego typu protokołu zawsze wiąże się z dodatkowym ryzykiem wad i błędów w smart kontraktach, które choć audytowane, nigdy nie dają pewności.

Oczywistym czynnikiem ryzyka jest także to, że sukces projektu nie tyle zależy od samego Plutus, ale od protokołów, na których bazuje. GMX jest ogromnym projektem, ale aktualnie głównym źródłem zysku w skarbcu plvGLP nie jest reinwestowanie, a inflacja PLS. Dopex jest świetnym i również obiecującym projektem, ale nadal niewielkim i ryzykownym, podobnie jak inne, które Plutus wspiera.

Nieco gorsze wieści dotyczą także inflacji, która może mocno rozwadniać naszą ewentualną inwestycję. Aktualnie w obiegu znajduje się tylko 23 mln PLS, ze 100 mln podaży.

Sama reputacja PlutusDAO i plvGLP ucierpiała także w związku z atakiem na LodestarFinance, a więcej o tym tutaj.

Natomiast dobre wieści płyną choćby z aktualnej kapitalizacji rynkowej PLS oraz tej w pełni rozwodnionej. 

Na dzień pisania kapitalizacja PLS to niecałe 10 mln USD, a w pełni rozwodniona wycena to 40 mln. Biorąc pod uwagę już dziś zablokowane w protokole 25 mln USD (TVL), wydaje się to wartością niewielką.

Poza tym dobrze wróży projektowi rozwój całego ekosystemu Arbitrum. Im więcej wartościowych projektów wspiera Plutus, tym lepiej dla PLS, który ma stanowić kluczowy element tego ekosystemu. Arbitrum i adopcja tego rozwiązania jest jednym z najważniejszych czynników, jakie należy ocenić, przy analizie potencjału PlutusDAO.

Narracje takie jak “L2”, “Real Yield”, “Arbitrum”, “Opcje” (i rynki finansowe), są bardzo dobrze wypozycjonowane na przyszłość i choć nigdy nie ma pewności, że jakakolwiek z nich odniesie duży sukces, jest potencjał w każdej z osobna i wszystkich na raz, a PlutusDAO wpisuje się w każdą z nich. 

Podsumowanie

Wojny Curve pokazały w przeszłości, że koncept “ve” i łapówek może zyskać ogromne zainteresowanie, a wraz z rozwojem płynnego stakingu ETH wojny mogą powrócić na pierwsze strony. PlutusDAO jest projektem, który pragnie objąć swoimi mackami właściwie wszystkie najważniejsze projekty szybko rozwijającego się Arbitrum, które jako topowe L2 Ethereum jest na dobrej drodze do zostania jednym z największych ekosystemów na rynku kryptowalut.

Jeśli ktokolwiek stawia na L2 i ich rozwój, projekty takie jak Dopex, czy Serpax, a nawet na Arbitrum jako całość, PlutusDAO jest jednym z pierwszych nisko skapitalizowanych projektów, jaki należy przeanalizować pod kątem potencjału. 

Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze długa droga przed PLS. Nadal jest to low cap, który niesie ze sobą spore ryzyko utraty inwestycji. 

 

Popularne