. . .

Inwestor z Europy wszczyna postępowanie arbitrażowe przeciw Binance na kwotę 140 mln USD

Wlad   2021-10-26 23:19

Pewien nieznany z nazwiska europejski inwestor twierdzi, że jego fundusze uległy nieprawidłowej likwidacji w ramach giełdy Binance. Rzecz miała mieć miejsce w listopadzie 2020 roku, a dziś człowiek ten domaga się rekompensaty na kwotę 140 mln USD. Przeciwko giełdzie ma się rozpocząć postępowanie arbitrażowe w tej sprawie.

binance

Inwestor z Europy, który wszczyna postępowanie arbitrażowe przeciw giełdzie Binance, twierdzi, że firma naraziła go na utratę funduszy. Mowa o sporej kwocie, bo o 140 mln USD, które miały być nieuczciwe zlikwidowane w listopadzie 2020 roku.

Adresatem zażalenia jest 45 podmiotów z całego świata, które powiązane są z firmą Binance. Sama giełda nie ujawnia bowiem swojego stałego adresu działalności, choć to wkrótce ma się zmienić.

Postępowanie ma dotyczyć automatycznego procesu likwidacji w ramach giełdy kryptowalut. Inwestor twierdzi, że firma Binance zmusiła go w ten sposób do sprzedaży sporych zapasów konkretnych aktywów, choć wbrew jego woli. Jego zdaniem giełda wykazała się również konfliktem interesów w tej kwestii.

Zasady sądu arbitrażowego uznawane są na całym świecie dla spraw, które dotyczą problemów międzynarodowych. Każda ze stron wybiera swojego arbitra, zaś trzecim jest osoba bezstronna. Postępowanie nie toczy się wówczas w tradycyjnym sądzie, lecz jest rozstrzygane pomiędzy arbitrami.

To nie jedyne oskarżenia kierowane w stronę Binance. Grupa sześciu inwestorów uzbierała 5 mln USD, by pozwać giełdę w związku z awarią 19 maja. Wówczas drastycznie spadła cena Bitcoina. Grupa twierdzi, że straciła przez to ponad 20 mln USD. Potencjalnie do ich pozwu dołączyć się ma w sumie 1000 osób. 

Popularne