. . .

Energy Web - Kryptowaluty w służbie środowiska

Rafał avatar
Rafał   2022-01-07 15:56

Misją Energy Web jest przyspieszenie dekarbonizacji światowej gospodarki za pomocą zdecentralizowanych technologii open source. W tym celu tworzy system operacyjny EW-DOS dla sieci energetycznych a rosnąca globalna społeczność projektu licząca ponad 100 uczestników rynku energii pokazuje, że coś jest na rzeczy. Sprawdźmy, czym jest Energy Web i jak w ogóle blockchain może pomóc środowisku?

kryptowaluta Energy web token

Jednym z największych oskarżeń, z jakimi zmagają się kryptowaluty, jest ich negatywny wpływ na środowisko. O ile w większości przypadków jest to niczym nie poparte, tak Bitcoin i Ethereum, czyli dwie największe kryptowaluty Proof of Work zużywają sporo energii elektrycznej, która pozwala funkcjonować ich sieciom, co skutkuje dość wysokim śladem węglowym, choć słowo "wysoki" zależy tutaj od punktu widzenia.

Energy Web pokazuje jednak, że blockchain może zrewolucjonizować i ułatwić wiele procesów, również dekarbonizację środowiska.

Artykuł, jak każdy inny na Blokpres, w żadnym stopniu nie stanowi porady inwestycyjnej. Pamiętaj, że więcej informacji dotyczących projektu takich jak linki do stron, cena, kapitalizacja, dostępność na giełdach, portfelach itp. znajdziesz klikając na nazwę projektu w sekcji „W artykule” po prawej stronie (wersja desktop) i pod artykułem (wersja mobilna)

Czym jest Energy Web?

Energy Web to nazwa zdecentralizowanego ekosystemu opartego na własnym blockchainie, który wystartował w 2019 roku i posiada token EWT. Jego działanie opiera się o EW-DOS.

EW-DOS, czyli Energy Web Decentralized Operating System jest wielowarstwową i otwartą źródłowo infrastrukturą cyfrową. Jest to zdecentralizowany system operacyjny dla sektora energetycznego, który powstaje w celu wspierania niskoemisyjnej, zorientowanej na klienta przyszłości energetycznej.

Jak jakaś kryptowaluta w ogóle może pomóc środowisku?

Jest to zapewne pierwsze pytanie, jakie się narzuca poznając podstawy Energy Web. 

Energy Web pomaga głównie poprzez ułatwienie wielu elementów związanych z zarządzaniem, weryfikacją i finansowaniem odnawialnych źródeł energii.

Robi to, wdrażając technologie otwartego źródłowo, weryfikowalnego i bezpiecznego łańcucha bloków, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i DER (Distributed Energy Resources), pomagając przy tym uniknąć budowy rozwiązań nowej generacji opartej na paliwach kopalnianych, jednocześnie przyspieszając ich wycofywanie.

Technologia Energy Web ma pomóc na dwa główne sposoby: poprzez zwiększenie wartości energii odnawialnej oraz uwolnienie potencjału rozproszonych źródeł energii (DER).

Zanim przejdziemy dalej przedstawię dwa główne wykorzystania technologi EW-DOS, o których mówią sami twórcy. Są to certyfikaty EAC oraz DER. Oczywiście potencjał Energy Web nie ogranicza się tylko do tych dwóch przykładów.

Certyfikaty EAC

Certyfikaty Atrybutów Energii (EAC) opisują globalne instrumenty, które poświadczają, że określona jednostka (historycznie 1 MWh, ale czasami 1 KWh) energii elektrycznej została wyprodukowana ze źródła odnawialnego.

Energy Web upraszcza proces wydawania i handlu Certyfikatami Atrybutów Energii (EAC), który dzisiaj jest powolny, manualny, zamknięty i niezbyt przyjazny. EAC przybierają wiele form, od certyfikatów energii odnawialnej (REC), przez gwarancje pochodzenia (GO), po certyfikowane „zielone” taryfy energii elektrycznej (na różnych kontynentach stosuje się różne nazwy). 

EAC mogą zwiększyć przychody dla wytwórców energii odnawialnej od kilku centów do kilkudziesięciu dolarów za MWh, a wraz ze wzrostem wartości OZE wzrasta ogólna podaż, zastępując droższą infrastrukturę o wyższych kosztach operacyjnych.

To znaczy; Im więcej osób jest chętnych na zakup certyfikatów EAC, które świadczą o tym, że energia została wyprodukowana i wprowadzona do sieci energetycznej (!) tym większe inwestycje na zwiększenie jej produkcji i uruchamianie kolejnych „farm” czystej energii.

Moduły Energy Web o nazwie EW Origin zapewniają technologię umożliwiającą interoperacyjność, skalowalność, zautomatyzowanie, przejrzystość i wydajność istniejących i wschodzących rynków EAC dla operatorów rynkowych oraz kupujących i sprzedających energię odnawialną.

EAC w łańcuchu Energy Web wybijane są w formie tokenów w standardzie ERC-1888 będącego rozszerzeniem standardu ERC-1155. 

Ten standard obsługuje tokeny zamienne i niezamienne. Wygenerowane przez urządzenie kilowatogodziny są przechowywane jako tokeny zamienne, które reprezentują certyfikowaną zieloną energię. Każdą kWh można podzielić i sprzedać różnym klientom. Informacje o urządzeniu, całkowita ilość energii i ramy czasowe generowania są przechowywane jako NFT, którego nie można podzielić.

Ułatwienie i otwartość zakupu, sprzedaży i rejestracji certyfikatów, które udowadniają, że energia twojego domu lub firmy pochodzi ze źródeł odnawialnych, to nie jedyne możliwości Energy Web.

Integracja DER z sieciami energetycznymi

DER to urządzenia działające na małą skalę, które dostarczają lub zużywają energię elektryczną. Obejmują dachowe panele słoneczne, akumulatory domowe i pojazdy elektryczne. Do tego dochodzi rozwijający się rynek „inteligentnych” urządzeń, liczników i cyfrowych systemów zarządzania energią, które śledzą i regulują zużycie prądu. 

Według Energy Web te naturalnie rozproszone po całym świecie zasoby mają potencjał do świadczenia znacznego zakresu usług sieciowych, ale do tej pory są bardzo niedostatecznie wykorzystywane głównie ze względu na złożoność związaną z rejestracją, zarządzaniem i rozliczaniem milionów urządzeń na małą skalę.

Innymi słowy: Dzięki Energy Web możesz zarejestrować posiadane panele słoneczne, które mogą wykorzystać nadwyżkę energii i zarabiać, jednocześnie dokładając się do zmniejszenia zapotrzebowania na produkcję energii niepochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Tak będzie działać np. współpraca zawiązana z australijskim AEMO, a dokładniej mówiąc „współpraca z AEMO, Microsoft i PXiSE w celu zaprojektowania zdecentralizowanej platformy przesyłania wiadomości (platforma „Energy Demand and Generation Exchange”) dla agregatorów i DNSP, aby ułatwić udział DER na rynkach lokalnych i hurtowych.”

Oczywiście wykorzystań jest mnóstwo. Jednym z nich jest np. partnerstwo Energy Web z BeBat i Fluvius w celu opracowania zdecentralizowanej aplikacji (EasyBat) do zarządzania cyklem życia baterii.

Jak działa Energy Web?

Energy Web, podobnie do innych projektów blockchain posiada warstwową strukturę.

co to energy webźródło: energy-web-foundation.gitbook.io/energy-web

Sercem sieci jest warstwa zaufania i bezpieczeństwa, którą jest łańcuch bloków Energy Web Chain, który był mocno inspirowany Ethereum (EVM), jednak wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof-of-Authority, a dokładniej mówiąc wersję AuRa Proof-of-Authority. 

Każdy może uruchomić pełny węzeł, ale w konsensusie Energy Web mogą brać udział tylko zweryfikowani walidatorzy. Dla ciekawostki jednym z nich jest Vodafone. 

Łańcuch Energy Web jest bazą , która zapewnia smart kontrakty do przechowywania zdecentralizowanych tożsamości (DID) oraz wszystkie inne typy smart kontraktów, ułatwia weryfikację danych i daje dostęp do transakcji między stronami. 

Kolejną warstwą, po tej służącej jako niezmienne źródło zaufania, czyli łańcucha bloków, jest infrastruktura, czyli smart kontrakty i jedna z najważniejszych funkcji dla działania Energy Web, czyli DID.

DID i VC

energy web DIDźródło: whitepaper

DID, to skrót od (Decentralized Identifiers). Energy Web umożliwia każdemu w sektorze energetycznym ustanowienie zdecentralizowanego identyfikatora (DID). Działają jak cyfrowy „paszport”, zawierający różnego rodzaju informacje ja np. marka, model, numer seryjny, lokalizacja, własność, czy cena.

Tożsamość generowana jest przez użytkownika i nie jest połączona z żadną scentralizowaną instytucją. Może być używana do identyfikacji dowolnej osoby, instytucji lub zasobów jak np. DER.

VC (Verifiable Credentials) to z kolei weryfikowalne dane uwierzytelniające, które są standardem Web3 dotyczącym cyfrowych danych w zdecentralizowanym ekosystemie. VC to po prostu cyfrowa i zdecentralizowana wersja dokumentów, wydanych przez pewien organ. Może to np. udowadniać, że bateria została wyprodukowana w danym zakładzie. 

Gdy organ zweryfikuje roszczenie, VC może być następnie wykorzystany jako oficjalny zapis, aby zapewnić innych o prawdziwości oświadczenia.

Są trzy podmioty w całym tym systemie:

Wystawca: zgłasza roszczenie dotyczące podmiotu i odpowiednio tworzy i wydaje dane uwierzytelniające, czyli poświadczenia.

Posiadacz: otrzymuje, przechowuje i udostępnia poświadczenia.

Weryfikator: odbiera i weryfikuje dowody, którym może być całe poświadczenie lub tylko część informacji.

Na blockchainie można przechowywać dowody poświadczające dowolne dane, aktywa, czy urządzenia, choć samych danych na nim nie ma, co pozwala jednocześnie zachować prywatność i kontrolę nad danymi.

Partnerstwa i wsparcie

energy web ekosystem

Energy Web nie jest jedynie obietnicą bez pokrycia. Współpracuje z wieloma znanymi markami i firmami z sektora energetycznego na całym świecie. Kilka zostało już wcześniej wspomnianych jak Vodafone, czy AEMO, ale do tego grona należy również Volkswagen, Shell, Google, czy znane z kryptowalut Ripple i Gnosis.

Jednym z ostatnio ogłoszonych partnerstw jest to z projektem OMEGA-X założonym przez… Komisję Europejską, a dosłownie 2 dni temu swoją cegiełkę dołożył Urugwaj: 

Ministerstwo Przemysłu, Energii i Górnictwa (MIEM) oraz UTE w skoordynowanych działaniach opracowały System Certyfikacji Energii Odnawialnej, który właśnie został wprowadzony do produkcji. W oparciu o platformę Blockchain Fundacji Energy Web https://www.energyweb.org umożliwi firmom uzyskanie certyfikatów energii elektrycznej związanej z wykorzystywanymi źródłami odnawialnymi.


Według whitepaper Energy Web ich partnerzy odpowiadali za 12% światowego zużycia energii elektrycznej i 280 milionów klientów. Dzisiaj zapewne jest to już troszkę więcej.

Wiele projektów znajduje się w fazie budowy, a ostatnio został ogłoszony kolejny, tym razem we współpracy z Polkadot i wiąże się on z uruchomieniem Relay Chain o nazwie Consortia, który będzie połączony z Polkadot. Na ten temat zbyt wiele jeszcze nie wiadomo, jednak według zapowiedzi w związku z tym ma się pojawić nowy token, a udział EWT w Consortia jest nieokreślony. 

energy web consortia relay chainWedług pierwszych informacji Consortia ma oprócz “zwykłych” parachainów oferować je członkom takim właśnie jak Google lub Vodafone, a nawet tworzyć krajowe parachainy…

Wiele firm w ekosystemie Energy Web ma określone wymagania w zakresie prywatności danych klientów i prawa. Łańcuchy w ramach Consortia Relay Chain pozwolą uczestnikom rynku Energy Web spełnić ich specyficzne wymagania w zakresie zarządzania jednocześnie eksperymentując z nowymi rozwiązaniami krypto.

Więcej o tym, czym jest parachian, oraz przy okazji jak działa Polkadot w najlepszym artykule na ten temat:

co to parachain

Kryptowaluta EWT

kryptowaluta EWT

EWT to natywny token użytkowy Energy Web Chain. Token chroni sieć przed niewłaściwym zachowaniem, rekompensuje walidatorom w postaci opłat transakcyjnych i nagród oraz może być używany do płacenia za usługi. Oczywiście wszystkie opłaty transakcyjne są opłacane w EWT.

Energy Web Token nie jest tokenem ERC-20, ale został ustanowiony most, który pozwala przenosić EWT między łańcuchem Energy Web, a Ethereum.

Maksymalna podaż została ograniczona do 100 000 000 EWT, a początkowa alokacja wyglądała następująco:

kryptowaluta energy web token


Aktualna kapitalizacja w okolicy 300 mln USD i w pełni rozwodniona wycena na poziomie 850 mln USD sprawiają, że patrząc na potencjał projektu, mógłby on kandydować do miana „gemu”, choć byłoby to dość naciągane stwierdzenie…

Podsumowanie

Rosnąca presja na czystą energię z odnawialnych źródeł napędzi sektor, który się tym zajmuje, a patrząc na to ile partnerstw posiada Energy Web oraz z kim są one zawierane, może on być w centrum tego ogromnego rynku, na który wszyscy kładą coraz większy nacisk.

Oczywiście Energy Web Chain i EWT nie jest całkiem zdecentralizowanym projektem ze względu na ograniczenia udziału w konsensusie i wiele innych rozwiązań, co nie zmienia faktu, że dzięki niemu można brać aktywny udział w rozwoju OZE i czerpać z tego tytułu zyski.

Te zyski zależą jednak od tego, czy EWT uzyska adopcję, a wartość tokena przełoży się na tę adopcję. 

Energy Web jest projektem, którego zrozumienie wielu szczegółów może być czasochłonne, jednak zdecydowanie warto poświęcić kilka godzin wykonując własny reserach na jego temat i na temat rynku energetycznego, bo niestety trzeba też poznać sektor, jaki chce zrewolucjonizować Energy Web.

Popularne