. . .

Nowy stablecoin od Circle

Rafał avatar
Rafał   2022-06-16 15:09

Firma stojąca za USDC, drugim pod kątem kapitalizacji stablecoinem na rynku kryptowalut, już wkrótce wypuści Euro Coin.

Euro Coin

Jak ogłosiła firma Circle, twórcy USDC, 30 czerwca do obiegu ma trafić najnowszy stablecoin zabezpieczony rezerwami denominowanymi w euro, przechowywanymi pod opieką instytucji finansowych, które znajdują się „w obszarze regulacyjnym Stanów Zjednoczonych".

Circle nie określił, czy rezerwy będą składać się wyłącznie z euro, czy będą obejmowały inne instrumenty, takie jak papiery komercyjne lub obligacje.

Regulatorzy i prawodawcy w Unii Europejskiej (UE) są w trakcie ustanawiania zasad dla emitentów stablecoinów, którzy chcą obsługiwać klientów w 27 państwach członkowskich bloku. Jak podaje CoinDesk przepisy dotyczące rynków kryptowalut (MiCA), które mają zostać sfinalizowane do końca czerwca, zawierają rygorystyczne zasady dla dużych emitentów stablecoinów.

Nie jest jasne, w jaki sposób stablecoin zabezpieczony w euro i wyemitowany zgodnie ze standardami amerykańskimi może być postrzegana przez przywódców UE i jak wpłyną na niego nowe przepisy.

Według oficjalnej strony Circle, EUROC wejdzie w życie początkowo jako token ERC-20 w sieci Ethereum i będzie wspierany przez liderów rynku w tym: Binance.US, Bitstamp, FTX, Huobi Global, Anchorage Digital, CYBAVO, Fireblocks Ledger, czy MetaMask Institutional.

Euro Coin będzie początkowo dostępny tylko za pośrednictwem sieci Euro SEN Silvergate, co wymaga od potencjalnych użytkowników konta w tym banku. Po rozpoczęciu handlu na giełdach będzie można handlować i wypłacać EUROC do portfeli kompatybilnych z Ethereum.

 

Popularne