. . .

crvUSD - Czym się wyróżnia najnowszy stablecoin na rynku?

Rafał avatar
Rafał   2023-06-01 17:16

Rynek stablecoinów został zdominowany przez scentralizowane rozwiązania. Kryptowaluty cały czas poszukują zdecentralizowanych alternatyw, które wytrzymają próbę czasu, a ilość nowych stablecoinów na rynku stale rośnie. W tym artykule sprawdzimy jak działa najnowszy stabilny token powiązany z dolarem - crvUSD.

crvUSD Jak działa

Curve jest jednym z największych projektów DeFi, który od zawsze wprowadzał ważne dla rynku rozwiązania. Wystarczy wspomnieć o implementacji “stableswap”, która idealnie pasuje do wymian stabilnych względem siebie tokenów, czy tokenomii “ve”, która następnie była kopiowana właściwie wszędzie gdzie tylko się dało…

Teraz projekt Curve znów próbuje zatrząść rynkiem ze swoim nowatorskim projektem stablecoina. 

Czym jest i jak działa crvUSD?

cvrUSD to zdecentralizowany stablecoin zabezpieczony wspieranymi przez protokół kryptowalutami, który na pierwszy rzut oka działa bardzo podobnie do innych tego typu projektów, które zazwyczaj operują w taki sposób: 

Użytkownik wpłaca wspierane tokeny stanowiące zastaw, w ramach którego można następnie wziąć pożyczkę w postaci stablecoina danego projektu. Przykładowo, można wpłacić 1 ETH i wziąć pożyczkę w wysokości określonego procenta wartości tej kwoty. Wartość zastawu zawsze musi być większa niż wartość pożyczki, co daje poduszkę bezpieczeństwa w razie spadków cen. 

W przypadku spadku wartości naszego zastawu do wcześniej określonego limitu, zależnego od wysokości pożyczki i ustawień protokołu, jesteśmy likwidowani, czyli nasz 1 ETH (lub znaczna część) jest sprzedawany z dużą zniżką, a przychód z tej sprzedaży służy do spłaty naszego zadłużenia.

crvUSD jest w pewnym sensie podobnie. Wpłacamy wspierany zastaw i zaciągamy pożyczkę o określonej wartości w tokenie, który jest powiązany z dolarem. 

Największą różnicą między crvUSD i innymi zdecentralizowanymi stablecoinami (i ogólnie projektami pożyczkowymi) jest proces likwidacji, którym zajmuje się rewolucyjny algorytm Lending-Liquidating AMM Algorithm (LLAMMA).

Jak działa crvUSDhttps://github.com/curvefi/curve-stablecoin/blob/master/doc/curve-stablecoin.pdf

Poza LLAMMA najważniejszymi częściami systemu crvUSD są: Kontroler, odpowiedzialny za logikę interakcji użytkowników oraz smart kontrakty Polityki pieniężnej, PegKeeper oraz Stable Pool, które służą głównie zapewnieniu stabilnej ceny crvUSD. Kluczowym elementem w działaniu projektu jest też arbitraż użytkowników.

Lending-Liquidating AMM Algorithm

Wśród wielu różnych mechanizmów składających się na działanie crvUSD, zdecydowanie najważniejszym jest LLAMMA.

Lending-Liquidating AMM Algorithm jest specjalnie zaprojektowaną funkcjonalną giełdą AMM, która jednak działa odwrotnie do znanych nam DEX.

Gdy użytkownik deponuje kapitał, który stanowi zastaw, jest on wpłacany właśnie do tej puli AMM. Aktualnie wspierany jest tylko sfrxETH, ale dla uproszczenia w tym artykule przyjmiemy, że będzie to po prostu ETH. Decyzje o nowych tokenach, w których zastaw można wybijać stablecoina, podejmowane będą poprzez Curve DAO.

W momencie gdy cena ETH spada poniżej ustalonego progu, pozycja pożyczkobiorcy jest zamieniana stopniowo na crvUSD. Oznacza to, że ETH jest sprzedawane, a crvUSD jest kupowane. Gdy następnie cena ETH znów rośnie następuje analogiczna sytuacja, z tym że ETH jest ponownie kupowane. W pewnym momencie może więc zaistnieć sytuacja, gdy całość zastawu użytkownika początkowo w całości składającego się z ETH znajduje się w stablecoinie crvUSD.

Pytanie jak pula jest balansowana? Kto sprzedaje i kupuje? Robią to użytkownicy zachęceni możliwością arbitrażu, ponieważ ze względu na algorytm LLAMMA ceny tokenów w puli, gdy następują wahania, są niższe niż rynkowe co zachęca do zakupu tańszego ETH, albo crvUSD.

Cały ten model funkcjonowania oznacza, że w momencie gdy cena spada poniżej bezpiecznej wartości, pozycja użytkownika nie jest nagle w pełni likwidowana, a on nie jest pozbawiony całości lub większości zastawu, jak ma to miejsce w większości przypadków, a proces ten zachodzi stopniowo. Jest to “miękka”, czy też “częściowa” likwidacja. Co więcej, gdy cena ETH znów rośnie, zastaw jest odkupowany za pomocą zgromadzonych podczas spadków cen crvUSD. To oznacza, że w przypadku powrotu hossy, użytkownik nadal ma ETH, na którym może zyskiwać.

Co prawda format działania opiera się tu w pewnym sensie o “sprzedaj nisko, kup wysoko” (robicie inaczej?) i pewne straty podczas tego procesu następują, ale nawet kilka procent może być przez wielu pożyczkobiorców akceptowalne w kontekście utraty… całości na innych platformach. 

Dodatkowo należy pamiętać, że “twarde” likwidacje również występują, ale tylko w przypadku, gdy “miękko” zlikwidowany zestaw do crvUSD nadal nie pokrywa długu użytkownika.

Warto też wiedzieć, że LLAMMA jest mechanizmem likwidacyjnym, jeśli więc cena zastawu nie osiąga określonego progu, nic nie jest likwidowane ani tracone.

I jeszcze jedna kwestia. W standardowych AMM występuje “Impermanent Loss”, czyli nietrwała strata, która jest tak nazywana, ponieważ w momencie powrotu cen do naszego poziomu startowego znika ona i nic nie tracimy. Jest to strata tylko na papierze, która nie materializuje się, o ile nie zdecydujemy się wypłacić naszej płynności wcześniej i utrwalić stratę.

W związku z działaniem LLAMMA mamy tu do czynienia z permanentną stratą. Jest to koszt likwidacji, który każdy użytkownik musi wliczyć w swoje rozważania ryzyka wzięcia pożyczki i stosowanej dźwigni.

“Odwrotność” LLAMMA?

Na początku działu opisującego krótko LLAMMA wspomniałem, że działa to odwrotnie do znanych AMM. Co to dokładnie oznacza?

LLAMMA stosuje podobny system do Uniswap V3, gdzie użytkownik deponuje płynność w konkretny przedział cenowy (np. deponuje ETH w przedział $1800-$2200), co w przypadku LLAMMA nazwane zostało “bands”, które poznasz za chwilę. 

Odwrotność działania LLAMMA w porównaniu do innych giełd AMM najlepiej poznamy na przykładzie. 

Dostarczając płynność na Uniswap V3 (i innych DEX) podczas spadku ceny ETH otrzymujemy więcej ETH, ponieważ spadek cen oznacza, że użytkownicy sprzedają ten token, a więc zasilają nim pulę płynności i wyciągają z niej sparowane aktywa (powiedzmy, że stablecoina, np. USDC).

Jeśli dostarczyliśmy płynność na Uniswap V3 w konkretny przedział, a cena spadła poniżej jego założeń, cała nasza pozycja jest w ETH. W przypadku wzrostu ceny ponad określony przedział cenowy, mamy 100% naszej pozycji w USDC.

LLAMMA jak już dowiedziałeś się wcześniej działa odwrotnie. W przypadku spadku ceny algorytm tworzy możliwość arbitrażu, który sprawia, że ilość ETH podczas spadków, zmniejsza się, ponieważ użytkownicy kupują nieco tańsze ETH (za crvUSD). 

Możliwości arbitrażu są tworzone, ponieważ LLAMMA dzięki wyroczni śledzi ceny zewnętrzne aktywów i tworzy rozbieżności w cenie zachęcające do zakupu.

crvUSD jak działa LLAMMAhttps://github.com/curvefi/curve-stablecoin/blob/master/doc/curve-stablecoin.pdf

Warto tu dodać, że brak szybkiego arbitrażu lub bardzo nagłe zmiany ceny zewnętrznej mogą doprowadzić do stosunkowo dużej różnicy cen zwiększając tym samym stratę użytkowników. Aby zmniejszyć niekorzystne skutki takich wahań Curve śledzi ceny zewnętrzne poprzez wyrocznie na bazie EMA (Exponential Moving Average).

Bands

Z zastawem, który użytkownik wpłaca w celu zaciągnięcia pożyczki dzieje się jednak jeszcze coś ciekawego. Jest on dostarczany w kilku zakresach nazwanych “Bands”. Oznacza to, że nasze przykładowe 1 ETH zostanie rozdzielone na kilka mniejszych pozycji z określonymi progami cenowymi, w których nastąpi ich częściowa zamiana na crvUSD.

crvUSD bands, czyli przedziały cenowehttps://resources.curve.fi/crvusd/understanding-tokenomics

Powyższa przykładowa grafika pokazuje pozycję, której zastaw został rozdzielony na 10 różnych zakresów. W crvUSD ilość zakresów zależy od pozycji użytkownika i może wynieść od 5 do 50. Jak możemy zauważyć częściowo konto jest już likwidowane, ponieważ cena sfrxETH spadła do pierwszego zakresu, czyli znajduje się pomiędzy $1872, a $1891. 

Osiągnięcie każdego kolejnego zakresu, oznacza, że cały zastaw z poprzedniego został już w pełni sprzedany do crvUSD. W przypadku wzrostu ceny, ETH (czy sfrxETH) zostanie odkupione, a jedyną stratą będzie tu różnica między ceną sprzedaży i zakupu.

Bardzo fajny symulator tego jak działa mechanizm likwidacji crvUSD oraz bands znajdziemy na https://crvusd.0xreviews.xyz/

Można pobawić się suwakiem ceny po prawej stronie ekranu i zobaczyć jak zastaw jest sprzedawany ze spadkiem ceny, jak jest odkupiony podczas wzrostu oraz jaka część jest tracona w tym procesie.

Mechanizmy stabilizacji ceny crvUSD

Przeznaczeniem crvUSD jest działanie jako stabilny token powiązany z ceną 1 USD. Powiązanie nie jest tu sztywne i podobnie jak w wielu innych projektach, to rynek dyktuje cenę 1 crvUSD.

Oczywiście Curve “pomaga” w tym, aby cena cały czas znajdowała się jak najbliżej 1 dolara poprzez smart kontrakty PegKeeper.

PegKeeper ma dwa bardzo ważne zadania: stabilizację oraz… zarabianie.

Zacznijmy od stabilizacji. PegKeeper jest jedyną częścią ekosystemu, która może z określonymi zasadami wybijać crvUSD, oczywiście oprócz bezpośredniego zaciągania pożyczek przez użytkowników.

Gdy cena crvUSD rośnie, czyli zwiększa się popyt na crvUSD, PegKeeper może wybić crvUSD i dostarczyć je do pul płynności, aby ustabilizować cenę. Właściwie oznacza to, że wybija i… sprzedaje niezabezpieczone zastawem crvUSD, czym sprowadza cenę do odpowiedniego poziomu. 

Istnieją 4 powiązane z tym procesem pule płynności. Każda zawiera crvUSD, który jest sparowany z innym stablecoinem. Są to USDC, USDT, TUSD oraz USDP. Cztery pule powstały po to, aby w razie nieprzyjemnych dla innych stablecoinów wydarzeń, system dał radę się obronić. Np. depeg sparowanego stablecoina, wpisanie kontraktu na czarną listę USDC, itp.

Gdy następuje odwrotna sytuacja i cena crvUSD spada poniżej $1, PegKeeper odkupuje i spala crvUSD, czym redukuje wcześniej zaciągnięty dług (kontrakt śledzi ile wybija i traktuje to jako swój dług). 

A teraz przejdźmy do ciekawej konsekwencji tego działania, pomijając “wybijajo piniondze z powiecza!”, choć… ma to tu miejsce, ale tylko w tych określonych granicach.

Jeśli prześledzisz ten proces w głowie jeszcze raz, to zauważysz, że PegKeeper sprzedał crvUSD gdy kosztowało ponad $1 i odkupił, gdy cena była poniżej tej wartości. To oznacza, że sprzedał wysoko i kupił nisko (amator...), a po całym tym procesie, pozostało mu trochę tokenów płynności, które stanowią zysk protokołu. Dokładnie mówiąc, połowa tych tokenów. Reszta trafi w ramach rekompensat za gas do wywołujących ten smart kontrakt (po prostu ktoś musi kliknąć transakcję, żeby proces zaszedł, za co otrzymuje rekompensatę).

Jednak to nie wszystko, co wiąże się z pegiem i stabilizacją ceny crvUSD.

Każdej pożyczka jest oprocentowana. Wysokość tych opłat zależy od tego, w jakim stanie znajduje się “zdrowie” projektu. Na przykład, gdy cena zabezpieczenia spada, a niektóre pozycje są już poddawane miękkiej likwidacji, oprocentowanie spadnie, aby zachęcić do brania pożyczek. Z kolei rosnąca stopa procentowa stwarza zachętę do kupowania crvUSD z rynku i spłacania pożyczek.

Podsumowanie

CrvUSD jest najnowszym stablecoinem na rynku, który całkowicie zmienia zasady gry dotyczące likwidacji dzięki zastosowaniu rewolucyjnego LLAMMA. Może stanowić kolejne niezłe źródło przychodu dla posiadaczy veCRV i zwiększa znaczenie wartość całego ekosystemu Curve.

Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie nadal znajdujące się na bardzo wczesnym etapie działania, bardzo nietypowego działania, które może różnie się skończyć. 

Niewątpliwie crvUSD jest jednym z najciekawszych nowych projektów na rynku i warto obserwować jego rozwój. Warto też wykonać własne badanie tego projektu i przeprowadzić swoją analizę. 

 

Popularne