. . .

Rusza Aptos. Tokenomia wreszcie ujawniona

Rafał avatar
Rafał   2022-10-18 10:47

Jedna z najbardziej wyczekiwanych platform smart kontraktów ruszyła z mainnetem oraz opublikowała artykuł wyjaśniający podstawy tokenomii. Już niedługo APT pojawi się na największych giełdach.

Aptos

Mainnet bardzo głośnego projektu Aptos dopiero co wystartował, a już największe giełdy na rynku zapowiedziały dodanie tokena APT do swojej oferty i to jeszcze zanim znane były szczegóły tokenomii.

Za taki stan rzeczy odpowiadają zapewne VC, którzy zainwestowali w Aptos 350 milionów dolarów. Budowany przez byłych pracowników Meta projekt ma ogromne wsparcie inwestorów, wśród których znajdują się także fundusze powiązane z giełdami. 

Technologia stosowana przez Aptos pozwala według twórców przetwarzać nawet 130000 transakcji na sekundę, a stosowanym językiem programowania jest Move opracowany przez Facebook na potrzeby projektu Diem.

Jako że ruszyła sieć główna i zbliża się czas wejścia na giełdy zespół musiał w końcu ujawnić szczegóły tokenomii i choć artykuł jest dość ogólny możemy poznać już najważniejsze informacje o APT.

Token Aptos

Początkowa całkowita podaż APT wynosiła 1 miliard tokenów. APT jest tokenem inflacyjnym, podzielnym do 8 cyfr po przecinku, a jego najmniejsza jednostka nazywa się Octa.

Początkowa dystrybucja wspomnianego miliarda tokenów trafi do:

  • Społeczność: 510 217 359,767
  • Twórcy: 190 000 000 000
  • Fundacja: 165 000 000 000
  • Inwestorzy: 134 782 640,233

Zgodnie z artykułem "społeczność" nie do końca oddaje cel, na który przeznaczono ponad połowę podaży.

Ta pula tokenów jest przeznaczona na inwestycje związane z ekosystemem, takie jak dotacje, zachęty i inne inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności, a niektóre z tych tokenów (nie opisano ile i komu) zostały już przydzielone do projektów Aptos.

Większość tokenów (410 217 359,767) jest w posiadaniu Aptos Foundation, a pozostałe 100 mln trafiło do Aptos Labs.

Przewiduje się, że te tokeny będą dystrybuowane przez okres dziesięciu lat z czego 130 mln będzie odblokowane od początku.

Aptos token

Powyższy schemat przedstawia przewidywaną podaż w ciągu najbliższych 10 lat.

Tokeny inwestorów i zespołu są zablokowane na rok, a następnie stopniowo uwalniane.

Staking APT pozwala aktualnie zarabiać 7% rocznie i zmniejsza się co roku, aż do osiągnięcia 3.25%.

Jeśli chodzi o mechanizmy ograniczania wpływu inflacji na wartość APT, wszystkie opłaty transakcyjne są spalane.

Już niedługo ma pojawić się bardziej szczegółowy artykuł od Aptos, który ma głębiej wyjaśnić token i jego mechanizmy.

Popularne