. . .

Czym jest i jak działa Yearn Finance?

Rafał avatar
Rafał   2022-12-13 18:19

Jeśli interesujesz się rynkiem DeFi, ale jeszcze nie znasz Yearn Finance, to musisz poznać. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych protokołów zdecentralizowanych finansów zapewnia swoim użytkownikom strategie zarobku na kapitale, jest jednym z ważniejszych graczy w wojnach Curve oraz planuje spore zmiany w działaniu swojego tokena. Dziś pokrótce wyjaśnię czym jest i jak działa Yearn oraz gdzie w tym wszystkim odnajduje się token YFI.

Yearn Finance kryptowaluta

Yearn Finance zadebiutował na rynku w 2020 roku i wraz z kilkoma innymi projektami “blue chip” doprowadził do boomu na DeFi. Został stworzony przez jednego z najbardziej znanych programistów w świecie DeFi, a pewnie nawet całych kryptowalutach, czyli Andre Cronje, który z projektem od bardzo dawna ma wspólnego tylko tyle, że pozostaje jego założycielem…

Czym jest i jak działa Yearn Finance?

Yearn Finance jest projektem, którego głównym zadaniem jest ułatwienie i optymalizacja zysków na tokenach dzięki wykorzystaniu jawnych strategii farmienia. Jest to tzw. “agregator zysków”, czy też “agregator yieldu”. 

Yearn jest pewnego rodzaju pośrednikiem, który wykorzystuje środki wpłacone przez użytkowników do zarabiania zoptymalizowanego i większego zysku dzięki możliwościom zapewnianych przez różne wspierane projekty DeFi.

Mówiąc najprościej: Yearn działa jak dostawca płynności do innych protokołów zdecentralizowanych finansów, za co zarabia oferowane przez nie nagrody, z których większość trafia do użytkowników, którzy udostępnili Yearn swoje tokeny, a część zatrzymuje skarbiec projektu w ramach prowizji.

Poza tym opisywany dziś protokół bierze także udział w wojnach Curve, w których zgromadził już ponad 41 mln veCRV. Do Convex brakuje sporo, ale jest to jedno z największych DAO posiadających token zarządzający Curve.

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej, a jest jedynie subiektywną opinią autora. Zawsze wykonaj własną analizę i pamiętaj o ryzyku.

yVaults

Skoro poznaliśmy już ogólne definicje, czas na bliższe spojrzenie w to, jak działa Yearn i ich główny produkt, jakim są yVaults.

yVaults to po prostu pule, do których użytkownicy wpłacają tokeny, na których chcą zarabiać. Następnie te aktywa są przydzielane do odpowiednich strategii, które wykorzystuje Yearn do generowania zysku dla swoich użytkowników. 

Po wpłacie tokenów do danego skarbca otrzymuje się w zamian tokeny “yv”, które stanowią dowód wpłaty określonej liczby tokenów i uprawniają do wypłaty środków wraz z zarobkiem.

Przykładowo: Wpłacając do Yearn kryptowalutę ETH, a dokładniej mówiąc WETH, (Yearn wspiera Wrapped ETH), otrzymamy w zamian yvWETH, który reprezentuje nasz procentowy udział w puli i dzięki któremu po pewnym czasie, możemy odebrać więcej tokenów niż wpłaciliśmy ze względu na ciągłą generację zysku, który trafia do puli i zwiększa liczbę możliwych do odebrania WETH za taką samą kwotę yvWETH.

Zyski w Yearn są generowane dzięki wykorzystaniu różnych strategii. Każda jest jawna i dokładnie opisana. 

Poniżej widzimy szczegóły dla skarbca WETH.

Yearn strategie vaults

Jest tutaj bardzo dużo informacji, od wersji API, przez wysokość prowizji, aż po alokacje dotyczące wykorzystywanych strategii oraz protokołów DeFi.

Przykładowa strategia, która jest wykorzystywana najmocniej w aktualnym momencie dla skarbca WETH to StrategyLenderYieldOptimiser. Polega ona po prostu na dostarczeniu WETH do protokołu Alpha Homora, gdzie zarabia on nagrody.

Inna strategia, już nieco bardziej zaawansowana to “ssc_eth_steth”. Dostarcza ona WETH do pul Curve Finance, aby zarobić nagrody CRV, które są następnie sprzedawane do WETH i ponownie wpłacane do strategii. Dodatkowo automatycznie przełącza się ona na najbardziej dochodową pulę giełdy.

Każdy skarbiec może korzystać z wielu różnych protokołów oraz kilku aktywnych strategii dobierając te najlepsze. Po opisy wszystkich zapraszam tutaj.

Prowizje

Za swoje usługi Yearn pobiera opłaty. Jak zapewne zauważyłeś na powyższej grafice, występują tu dwa rodzaje opłat:

  • Performance Fee - Opłata za wydajność pobierana od zysków generowanych przez Yearn
  • Management Fee - Opłata stała

Skarbce mają różny poziom prowizji, a dla tych składających się z jednego tokena, Managment Fee jest równa 0%.

Zazwyczaj opłaty wynoszą 20% dla Performence Fee oraz 2% dla Managment Fee - o ile ta występuje. Część z opłaty “za wydajność” trafia do twórcy strategii, którym może zostać każdy. Strategie nadal muszą spełniać pewne wymagania i przejść weryfikacje.

Ryzyko

Yearn działa jak pośrednik, który zarządza naszymi tokenami wpłacając je do różnych protokołów DeFi i choć są to zazwyczaj duże i sprawdzone aplikacje, tak na myśl same nasuwają się pewne oczywiste czynniki ryzyka, jakie niesie ze sobą wpłacanie tokenów do Yearn.

Przede wszystkim nie ma gwarancji na to, że każda strategia przyniesie zawsze zysk, mogą wręcz przynieść straty związane np. z kaskadowymi likwidacjami (są strategie, które wykorzystują dźwignie, a dokładniej mówiąc pętlę wpłata>pożyczka>wpłata pożyczki>pożyczka) lub wysokimi opłatami gas w sieci Ethereum, które zjedzą sporą część zysku.

Poza tym błędy w smart kontraktach są możliwe nie tylko w stosunku do Yearn, ale także każdego protokołu, z którego korzysta ta aplikacja. 

Strona yearn.watch/risk przygotowała tabelę, w której ocenione zostały protokoły pod względem ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Warto w tym miejscu dodać, że w przeszłości Yearn zostało już ofiarą ataku wykorzystującego Flash Loans. Strata wyniosła 11 mln USD. Yearn nie tylko pokryło straty użytkowników, ale i podniosło się uzupełniając swój skarbiec i rozwijając projekt. Nie zmienia to faktu, że atak był bardzo ciekawy (choć pewnie nie dla Yearn) i pokazał jak skomplikowane i zawiłe są nie tylko tutaj, ale w ogóle w DeFi, czynniki ryzyka. Podsumowanie ataku i jego opis znajdziemy tutaj: https://thedefiant.io/yearn-loses-11m-in-2021s-first-defi-hack

V3

Cały czas rozwijana jest nowa wersja skarbców Yearn. Yearn V3 przyjmuje formę modularną, która rozdziela konkretne funkcje i pozwala na osiągniecie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie decentralizacji. Trzy główne moduły wersji... trzeciej to solidny "Rdzeń", który ma być bezpieczny i prosty, "moduły", które zajmą się różnymi funkcjami oraz “peryferia”, czyli opcjonalne funkcje zintegrowane zewnętrznie pomocne przy tworzeniu interfejsów lub innych protokołów na bazie Yearn.

Jednym z przykładów nowych możliwości Yearn są strategie, które mogą być obsługiwane przez moduł, który po prostu zbiera głosy posiadaczy yvToken-ów i dodaje strategię do skarbca, jeśli okreslony próg zostanie przekroczony.

Inną opcją jest wprowadzenie bardziej ryzykownych yJuniorTranches, które mogą zapewniać większy dochód zaawansowanym użytkownikom za cenę zwiększonego ryzyka.

yCRV

Wpłacanie tokenów i pozwolenie im na pracę w protokołach DeFi to jedno, ale Yearn bierze także udział w “wojnach Curve”, blokując tokeny CRV w zamian za veCRV i głosując na pule, które otrzymają największą część inflacji. 

Podobnie jak w przypadku Convex, do opisu którego zapraszam po więcej informacji na temat “wojen”, wpłata CRV do Yearn jest procesem nieodwracalnym. 

Convex

Wpłacając tokeny CRV otrzymujemy w zamian, w stosunku 1:1, ich reprezentacje w postaci yCRV. Token yCRV nie uprawnia do zysków, ale pozwala na łatwą zamianę go na tokeny, które pozwalają generować nagrody.

Yearn yCRVdocs.yearn.finance/getting-started/products/ycrv/overview

Wyróżniamy 3 różne tokeny wewnątrz tego ekosystemu, z których aktualnie działają dwa:

  • st-yCRV: otrzymuje opłaty administracyjne i łapówki z zablokowanych CRV
  • lp-yCRV otrzymuje nagrody z puli płynności CRV/yCRV
  • vl-yCRV będzie służył do głosowań nad przydziałem inflacji do pul Curve (rozwijany, jeszcze niedostępny)

Staked yCRV

Staked yCRV jest tokenem (aktualnie) najbardziej opłacalnym i pozwala zarabiać dwa typy nagród:

Opłaty administracyjne: Co tydzień posiadacze veCRV zarabiają „opłaty administracyjne” z protokołu Curve, czyli 50% prowizji tradingowych w pulach. Całość opłat uzyskanych z pozycji veCRV poprzez Yearn jest automatycznie reinwestowane.

Łapówki: veCRV posiadane przez Yearn głosuje na pule Curve i może zostać “przekupione” przez inne projekty, aby głosowano właśnie na nie. Łapówki stanowią dodatkowy i dość atrakcyjny dochód dla posiadaczy st-yCRV. Yearn głosuje tak, aby zmaksymalizować dochody.

Liquidity Pool'd yCRV

Posiadacze lp-yCRV otrzymują nagrody z emisji CRV oraz opłaty użytkowników korzystających z tej puli płynności (CRV/yCRV) na Curve. Posiadacze lp-yCRV zamieniając yCRV na lp-yCRV właściwie dostarczają płynność w puli yCRV/CRV i deponują tokeny LP w skarbcu Yearn lp-yCRV.


Oba te tokeny pozwalają generować dochód pasywny. Po zamianie nic już nie trzeba robić.

Natywny token Yearn - YFI

Yearn jest projektem zarządzanym przez społeczność i rozwijanym przez kolektyw programistów. Nie doświadczymy tutaj fundacji, oficjalnego zespołu (jest nieoficjalny), a założyciel uciekł… no dobra to Andre.

Aby działać i podejmować decyzję, Yearn posiada token zarządzający, który stanowi głos w sprawach dotyczących przyszłości i zmian. Już niedługo ma jednak zostać zmieniona tokenomia na tą znaną z… Curve. O tym za chwilę.

YFI posiada ograniczoną do 36666 podaż, natomiast warto od razu wspomnieć, że w przeszłości wybito 6666 do początkowych 30000, aby pokryć wynagrodzenia dla programistów oraz zwiększyć stan skarbca.

Podaż YFI może więc także zmienić się w przyszłości, choć aktualnie nie jest to planowane. Decyzja o wybiciu tokenów była podjęta przez głosowanie posiadaczy YFI i miała miejsce ze względu na początkową dystrybucję YFI, która miała formę “fair launch ”. Innymi słowy, Andre nic nie wziął ani dla siebie, ani dla zespołu, a pozwolił każdemu zarabiać tokeny w zamian za dostarczanie płynności, czy udział w zarządzaniu.

BABY

Tokenomia YFI nie wyróżniała się niczym szczególnym oprócz właśnie uczciwej dystrybucji. Choć w przypadku tego projektu akurat zarządzanie ma spore znaczenie, tak sam token poza tym nie miał większego celu.

Wszystko zaczęło zmieniać się od momentu wprowadzenia “dzidziusia”.

BABY, czyli Buyback and Build Yearn zostało zatwierdzone przez zarządzanie w propozycji YIP-56. Polega na wykorzystaniu części zysków generowanych przez Yearn, z wcześniej wspomnianych prowizji, na rzecz zakupu tokenów YFI z rynku.

Do tej pory udało się już odkupić 1212 tokenów o wartości 23 mln USD

Yearn BABYbuyback.yearn.finance

Każdy posiadacz YFI może sprzedać je na stronie programu buyback.yearn.finance. W zamian otrzyma stablecoina DAI.

veYFI

Program wykupu sam w sobie wcale jednak może nie zmieniać wartości YFI, ani ilości tokenów w obiegu, ponieważ te środki mogą zostać wykorzystane przez społeczność. Nie są one spalane ani blokowane.

Całkowita zmiana wykorzystania i tokenomii YFI przyjdzie już wkrótce wraz z veYFI.

Jeśli zaznajomiłeś się z artykułem o Convex oraz znasz Curve, czyli bazę, bez której zarówno Convex, jak i w dużej części Yearn działać by nie mogło, to powinieneś wiedzieć już, o co chodzi z “ve”.

Yearn bardzo dużo pożycza w swojej nowej tokenomii od CRV. Posiadacze YFI będą mogli blokować swoje tokeny w zarządzaniu na określony czas, maksymalnie 4 lata, za co otrzymają odpowiednią i zależną od długości blokady, kwotę veYFI. 

veYFI będzie służyć do zarządzania. To posiadacze tego tokenu będą podejmować decyzje związane z projektem oraz nowymi funkcjami, którymi będą głosowania na “gauges”, podobne do tych z Curve.

Jednak w Yearn posiadacze nie będą głosować nad tym, które skarbce otrzymają “inflację” YFI (jak w przypadku inflacji CRV), ale odkupione z programu BABY tokeny. Posiadacze tokenów skarbców (np. yvWETH) mogą stakować je i zarabiać YFI z bonusem aż do 10x. Jeśli użytkownik nie spełnia kryteriów bonusu, naddatek z jego nagród jest przekazywany do reszty posiadaczy veYFI. Przydział nagród dla każdej puli będzie zależał od głosowań posiadaczy veYFI.

Aby zrozumieć dobrze jak działa ten bonus możemy uprościć go tak. Jeśli użytkownik jest uprawniony do 10x bonusu, to zarabia całość nagród do jakich jest uprawniony. Po prostu dostaje co mu się należy. Jeśli jego bonus to 5x, zarabia połowę nagród, do jakich jest uprawniony, natomiast reszta z jego “przydziału” trafia do innych posiadaczy veYFI.

veYFI nie można przesyłać, natomiast w przeciwieństwie do veCRV można opuścić pozycję wcześniej, o ile zapłaci się wysoką karę, sięgającą nawet 75%. Jej wysokość zależy od czasu blokady, jaki nam pozostał. Im krócej do odblokowania, tym mniejsza kara.

Poniżej przedstawiam grafikę pobraną z dokumentacji, która opisuje pewne zależności między różnymi punktami ekosystemu Yearn w nowej tokenomii.

Yearn veYFIdocs.yearn.finance/contributing/governance/veyfi

System veYFI ma nadać większą wartość i użyteczność tokenom YFI, ale nie jest wolny od ryzyka.

Inflacja CRV, choć nie jest najlepsza dla posiadaczy tych tokenów, ale daje odpowiednią i przewidywalną ilość zachęt, o którą walczą dostawcy płynności i na bazie której powstają protokoły takie właśnie jak Yearn, które gromadzą veCRV, aby zwiększać “boost”.

Brak inflacji oznacza, że jeśli wykorzystanie Yearn spadnie, ilość zachęt może być znacznie ograniczona, ponieważ nie będzie budżetu na odkup YFI z rynku. Skarbiec jest dziś dość dobrze sfinansowany (w tokeny YFI), ale nie wiadomo na jak długo wystarczy środków, a także ile tych tokenów będzie przydzielanych. To może po pewnym czasie doprowadzić do spadku zainteresowania Yearn lub wybicia YFI, aby zachęcić płynność.

Ogólnie zmiana na ten system jest pozytywna dla YFI i nadaje tokenowi jeszcze większe znaczenie dla tego projektu, co nie znaczy, że jest to rozwiązane idealne i pozbawione ryzyka.

DAO

Yearn jest jednym z bardziej aktywnych i dość wysoce zdecentralizowanych DAO w DeFi. Niestety nie jest idealnie i podobnie jak w innych wypadkach nadal wieloma aspektami zarządza multisig, czyli konto wymagające wielu podpisów, aby wykonać transakcję.

Kontem Multisig zarządzają wybrani użytkownicy, którzy egzekwują “polecenia” posiadaczy YFI, czyli decyzje podejmowane w głosowaniach. To konto składa się z 9 uczestników, z których 6 musi podpisać transakcję (multisig 6 z 9), a skład tego “zespolu” zmieniał się już kilkukrotnie.

Dokładny opis zarządzania oraz władzy posiadanej przez multisig można znaleźć tutaj, natomiast skład jest podany na stronie docs.yearn.finance/security/multisig.

Woofy

W ramach ciekawostki wspomnę też o największej wartości Yearn. Projekt Woofy, bo o nim mowa, to odpowiedź na wszystkie największe zarzuty dotyczące YFI, czyli to, że jest to token drogi oraz nie ma żadnego powiązania z psowatymi memami.

Token Woof można zaszczekać i odszczekać. Zaszczekanie to wymiana YFI na WOOF, gdzie 1 YFI = 1 mln WOOF. Odszczekanie jak łatwo się domyślić to proces odwrotny.

Oczywiście jest to żart od Yearn (mam nadzieję), natomiast sam token jak najbardziej działa, a stosunek wymiany pomiędzy tymi tokenami jest gwarantowany przez smart kontrakt.

Podsumowanie

Yearn Finance to najbardziej znany i największy agregator yieldu na rynku DeFi, do któego użytkownicy zdeponowali tokeny o wartości 375 mln USD (na czas pisania).

Rozwój tokenomii i wersji trzeciej są czynnikami, które warto brać pod uwagę analizując ten projekt, podobnie jak ryzyko, przeszłe wydarzenia, kolejne możliwe zmiany w podaży YFI i powiązania z projektami, które miały nawet większe problemy w przeszłości, jak choćby C.R.E.A.M. Znalezienie informacji o tym, jakie jest to powiązanie i czy ma znaczenie to już wasze zadanie.

Yearn to projekt, który każdy “degenerat DeFi” powinien znać, a to czy warto kupić YFI, jest już kwestią subiektywnej oceny przyszłości rynku kryptowalut, DeFi i samego Yearn oraz wpływu V3 oraz veYFI na projekt.

Popularne