. . .

Czym jest i jak działa Lossless?

Rafał avatar
Rafał   2022-06-26 09:01

Niedawny atak na most Harmony zakończył się utratą 100 mln USD na rzecz hakerów. Wśród wielu złych informacji związanych z tym wydarzeniem, jedna jest dobra. Udało się odzyskać 800 tys. USD w tokenach AAG dzięki protokołowi Lossless. Czym jest i jak działa Lossless oraz jego token LSS? 

kryptowaluta Lossless

Kryptowaluty zyskują coraz więcej zwolenników, nawet wśród ogromnych funduszy i banków, które coraz chętniej badają możliwości aktywów cyfrowych i zdecentralizowanych finansów. Mimo ciągłego rozwoju, bezpieczeństwo wielu projektów nadal pozostawia wiele do życzenia, a nowatorskie protokoły umożliwiają coraz to sprytniejsze metody ataków i "eksploitów". 

Największymi zagrożeniami w ostatnim czasie stały się mosty, czyli projekty łączące dwie, lub więcej sieci, które często padają ofiarami ataków. Wykorzystuje się ich błędy lub pozostawione (miejmy nadzieję) nieumyślnie “furtki”, które pozwalają opróżniać smart kontrakty. Projekty ubezpieczające od niepożądanych wydarzeń nadal są na bardzo wczesnym etapie powstawania, a jednym z nich jest omawiany dziś Lossless.

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Zawsze wykonaj własny research i pamiętaj o ryzyku. 

Czym jest Lossless?

Lossless dopiero co wystartował na Harmony, a już uchronił posiadaczy tokenów AAG przed sporą stratą. Udało się zablokować 78 mln AAG wycenianych na 800 tys USD, czym udowodniono skuteczność protokołu. 

Lossless jest projektem, który tworzy dodatkową warstwę ochrony dla tokenów, które mogą zaimplementować ten protokół w kodzie własnego kontraktu i korzystać z jego możliwości.

Protokół wykorzystuje społecznościowe narzędzia do identyfikacji zagrożeń i unikalny system raportowania oparty na stakingu w celu identyfikacji podejrzanych transakcji. Jest tworzony przez zespół doświadczonych inżynierów, finansistów, a także ekspertów DeFi i hakerów. 

Ochrona zapewniana przez Lossless pozwala zamrozić tokeny napastnika każdemu posiadaczowi tokenów LSS. W jaki sposób udaje się zamrozić tokeny sprawcy i gdzie w tym wszystkim decentralizacja? 

Jak działa Lossless?

Protokół Lossless jest to fragment kodu, który twórcy tokenów umieszczają w swoich kontraktach. Ten kod pozwala zamrażać wszystkie podejrzane transakcje i refundować straty.

Lossless kryptowalutalossless-cash.gitbook.io

Cały proces odbywa się w dwóch głównych krokach. 

Pierwszy pozwala każdemu stakującemu LSS zgłosić podejrzaną transakcję poprzez raport i zablokować tokeny na okres 24-48 godzin. W zamian za zgłoszenie szkodliwej transakcji są wynagradzani, jeśli jednak zablokują coś, co było uczciwe tracą swoje tokeny w ramach slashingu.

W drugim etapie zespół Lossless sprawdza zamrożony adres, aby ustalić, czy zgłoszenie ma sens. Jeśli tak, podejmowane są dalsze kroki i tokeny mogą zostać zamrożone na 14 dni. Jeśli zgłoszenie nie ma podstaw stakowane tokeny LSS zgłaszającego poddawane są “slashingowi”, a adres zostaje odmrożony oraz otrzymuje rekompensatę w tokenach LSS.

Za całą teorią działania projektu stoi motywacja „zwycięzca bierze wszystko”, co ma zachęcić społeczność do ulepszania metod weryfikacji szkodliwych transakcji oraz kary za złe wykonywanie zadań. Ataki mogą być identyfikowane na różne sposoby.

  • Poprzez śledzenie wydarzeń on-chain i różne funkcje smart kontraktów jak np. Mint().
  • Śledzenie nietypowej aktywności takiej jak nagłe wycofanie dużej płynności lub duże transakcje z portfeli zespołu.
  • Raporty stron trzecich, takie jak włamania na giełdy.

W przyszłości to rynek określi najlepsze sposoby identyfikacji ataków, a nagroda trafi do najszybszego.

Decision-Making Body 

Organ decyzyjny bada raporty o niepożądanej aktywności i potwierdza ich aktualność oraz odpowiada za zwrot środków prawowitemu właścicielowi. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania protokołu i składa się z następujących partii o równej sile głosu:

Członkowie Komitetu: grupa osób z różnych sektorów ekosystemu blockchain. Każdy członek komitetu ma jeden głos, a o decyzji decyduje większość. W skład tego komitetu wchodzą założyciele Tornado Cash i Polkastarter, badacze pracujący dla MetaMask, czy CEO projektu Orion. W momencie pisania artykułu składa się on z 9 osób.

Twórcy tokenów: Administrator zgłoszonego tokena może brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących tego konkretnego raportu.

Zespół Lossless: Zespół projektu Lossless osiada 1/3 siły głosu nad raportami. Może ustalić, czy zgłoszenie jest zgodne, jeśli dwie trzecie organu decyzyjnego odda głos pozytywny.

W celu rozstrzygnięcia raportu dwie z trzech grup muszą oddać głos i osiągnąć przewagę, w przeciwnym razie nie będzie wystarczającej liczby głosów, aby podjąć decyzję.

Jeśli głosowanie się nie powiedzie, zostanie rozwiązane negatywnie. Oznacza to, że zgłoszony adres zostanie usunięty z czarnej listy i zostanie zrekompensowany procentem stakowanych tokenów. 

Jeśli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozwiązane, co oznacza, że dwie trzecie Organu Decyzyjnego oddało głos pozytywny, skradzione tokeny zostaną automatycznie odzyskane, a adres na stałe wpisany na czarną listę.

Nagrody

Po pozytywnym rozpatrzeniu raportu, każdy z uczestników otrzymuje nagrodę. Lossless pobiera 7% opłaty w tokenach projektu w zamian za uchronienie od straty. Tokeny są zamieniane na LSS i wypłacane członkom ekosystemu Lossless.

2% trafia do zgłaszającego podejrzaną aktywność. Kolejne 2% otrzymują stakujący tokeny LSS. Taką samą część otrzymują również członkowie komitetu, którzy głosowali nad raportem. Ostatnie 1% jest zatrzymywane przez zespół Lossless.

Token LSS

LSS

LSS jest tokenem zarządzającym projektem Lossless i jest wypłacany jako nagroda za pomyślne zgłoszenie ataków i szkodliwych transakcji. Każdy kto chce brać udział w zgłaszaniu i otrzymywać nagrody musi stakować LSS o wartości $5000, jednak może stracić swoje tokeny w ramach slashingu.

Token LSS Lossless
losslessdefi.medium.com

Maksymalna podaż LSS została ograniczona do 100 mln i rozdystrybuowana w następujący sposób:

  • 35% - sprzedaż prywatna
  • 10% - marketing
  • 20% - zachęty
  • 15% - zespół
  • 5% - doradcy
  • 15% - rezerwa firmy

W momencie pisania na rynku znajduje się 57% tokenów, a całość podaży ma trafić do obiegu w ciągu 2 lat.

Podsumowanie

Lossless pozwala blokować i odzyskiwać skradzione tokeny co pokazał w praktyce podczas ataku na Harmony, gdzie już pozwolił odzyskać 78 mln toknów AAG o wartości 800 tys USD.

Choć transakcje zgłaszać może każdy, kto stakuje LSS, metoda działania nie jest zbyt zdecentralizowana co może nieść pewne zagrożenia i nigdy nie będzie rozwiązaniem idealnym. Wiele osób zapewne będzie przeciwko projektowi, który pozwala nie tylko mrozić tokeny, ale i kontrolować je z nie swojego adresu.

Lossless nie zapobiega atakom, ale pozwala szybko zadziałać tuż po ataku i zablokować środki, które zostały skradzione, a następnie je odzyskać.

 

Popularne