. . .

Co to jest Ethereum?

Rafał   2021-05-24 02:50

Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z kryptowalutami na pewno słyszałeś już o dwóch projektach: Bitcoin i Ethereum. Mimo że oba korzystają z technologii blockchain, to różni je bardzo wiele.

Ethereum

Powstałe w 2015 roku Ethereum jest zdecentralizowaną, otwartą źródłowo platformą na której każdy może zbudować swój projekt. Działa na blockchainie i pozwala na tworzenie tokenów, smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApp) działających bez ingerencji osób trzecich. 

Ethereum zostało założone przez wielu ekspertów. Dwoma najbardziej znanymi są programista Vitalik Buterin, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie kryptowalut, a także programista Gavin Wood, który odpowiada za stworzenie między innymi języka programowania Ethereum - Solidity.

Smart Contract

Jest to coś, co sprawiło, że Ethereum osiągnęło tak ogromny sukces. Inteligentne kontrakty,  częściej nazwywane po prostu smart kontraktami, są to programy, których głównym zadaniem jest przetrzymywanie środków, a także ich uwolnienie w momencie, w którym zachodzi dana sytuacja. Całkowicie usuwają pośredników i nie wymagają zaufania od stron, ponieważ wszystko można zweryfikować. Są niezmienne i jawne. 

Możemy stworzyć program, na który wpłacimy 1 ETH i w momencie, w którym Polska zdobędzie mistrzostwo Europy, zostanie on wysłany na podany adres, np. do naszego znajomego.

Jest to przykład tego jak Ethereum pozwala “programować pieniądze”. Jeśli nie zajdzie konkretne zdarzenie środki nie zostaną przelane, lub jeśli takie będzie założenie, zostaną po pewnym czasie z przelane z powrotem lub na inny adres.

Oczywiście, należy potwierdzić, że dana sytuacja miała miejsce. Wykorzystuje się do tego tzw. Oracles, czyli „Wyrocznie”, które dostarczają informacje spoza łańcucha bloków. Są łącznikiem pomiędzy światem rzeczywistym a Smart Kontraktami. Największym tego typu projektem jest Chainlink.

Inteligentne kontrakty działają na blockchainie, czyli zdecentralizowanej sieci komputerów, a nie jak standardowe programy na jednym komputerze. Egzekucja smart kontraktów zachodzi w EVM, czyli Ethereum Virtual Machine. EVM to aplikacja działająca na każdym komputerze w sieci Ethereum. Dzięki konsensusowi, wynik każdego z kontraktów jest zawsze taki sam dla każdego komputera w sieci.

Do programowania smart kontraktów wykorzystuje się język Solidity.

Smart

Tokeny 

Smart kontrakt może również reprezentować inną kryptowalutę działającą w sieci Ethereum. Tego typu kryptowaluty są tokenami. Tokeny tworzy się zgodnie z pewnymi standardami, aby ułatwić ich integrację z wieloma platformami. Najważniejszym standardem  jest ERC20, stosowany przy tokenach zamiennych, takich jak np. AAVE, czy UNI. Innymi popularnymi standardami są ERC721 i ERC1155. Wykorzystuje się je do tworzenia tokenów niezamiennych tzw. NFT.

Ether

Ethereum posiada swoją własną kryptowalutę Ether (ETH), która często nazywana jest po prostu Ethereum. Ether jest „paliwem” całego ekosystemu sieci. Każda aplikacja, aby działać, potrzebuje ETH, które jest wykorzystywane do pokrycia opłat. 

W przeciwieństwie do blockchaina Bitcoina, którego jedynym zadaniem jest śledzenie i zapisywanie transakcji, łańcuch Ethereum dodatkowo przechowuje kod wszystkich smart kontraktów, a także ich stany. Dodatkowo Ethereum nie korzysta z modelu UTXO, a zamiast tego stosuje saldo/stan konta.

UTXO

Ethereum nadal wykorzystuje Proof of Work, natomiast ma dojść do całkowitego porzucenia tego mechanizmu na rzecz Proof of Stake. Całkowite przejście na PoS może nastąpić już w 2021 lub 2022 roku.

Ether nie ma określonej maksymalnej podaży, jednak w 2021 roku ma wejść w życie aktualizacja, która sprawi, że część opłat za transakcje będzie spalana, co ograniczy inflacje i może doprowadzić nawet do deflacji.

Opłaty

Jako że każdy może stworzyć swoje tokeny i aplikacje na Ethereum, aby zapobiegać spamowi i zapchaniu sieci, Ethereum wprowadziło opłaty. Wszystkie transakcje lub egzekucje danego kontraktu, muszą być opłacone i wymagają pewnej liczby Gas.

Do przeprowadzenia każdej operacji wymagana jest pewna moc obliczeniowa, Gas jest to jednostka, która służy do obliczania wysokości opłat za konkretną operację. Minimalna liczba “Paliwa” potrzebna do przeprowadzenia transakcji to 21000.

Każda jednostka Gas kosztuje określoną ilość Ether, i jest podawana w GWEI.

1 GWEI = 0,00000001 ETH.

Cena gazu (przed aktualizacją 1559) jest ustalana w zależności od aktualnej sytuacji, czyli tego jak sieć w danym momencie jest zapchania i korzysta z mechanizmu aukcji, gdzie najwyższe oferty wygrywają. Oznacza to, że te transakcje, które dla górnika są najbardziej opłacalne zostaną umieszone w bloku. 

Aktualne sugerowane ceny znajdziesz np. na https://ethgasstation.info

Opłata za transakcję wynosi więc: Gas wykorzystany do przeprowadzenia transakcji * cena gazu. Opłata jest pobierana w ETH i przekazywana górnikom.

W momencie wysyłania transakcji użytkownik, ustala limit gazu, jaki jest w stanie zapłacić za tą transakcję. Limit oznacza, ile maksymalnie może zapłacić, a nie ile zapłaci. Niewykorzystany Gas jest po prostu ignorowany, a my ponosimy tylko konieczną opłatę. Co ważne, jeśli wysyłający określi zbyt niski limit, transakcja nie zostanie wysłana, natomiast poniesie on koszty. Można to porównać do ekranu ładowania, jeśli wyłączymy komputer podczas instalowania jakiejś aplikacji przy 90% załadowania (przekroczymy limit Gas), aplikacja się w ogóle nie załaduje (operacja nie zostanie wykonana, ale poniesiemy koszty w tym wypadku prądu, ponieważ wykorzystano moc do obliczeń).

Zazwyczaj portfel sam sugeruje opłatę, możesz ją oczywiście zmieniać, co wiąże się z ryzykiem cofnięcia transakcji i utraty opłaty.

DApp

Zdecentralizowane aplikacje w przeciwieństwie do standardowych aplikacji, które działają na scentralizowanych serwerach, lub jednym komputerze, działają w rozproszonej sieci komputerów. 

Rdzeniem zdecentralizowanych aplikacji są inteligentne kontrakty, jest to ich Backend. DApps mogą składać się z wielu smart kontraktów, które są odpowiedzialne za różne kwestie. Natomiast Frontend stanowi mobilna aplikacja w telefonie, strona www itp. 

DeFi

Ethereum wprowadziło kryptowaluty w erę programowalnych i dynamicznych blockchainów co pozwoliło na powstanie DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. Są to zdecentralizowane usługi bankowe oparte o blockchain, niewymagające pośredników, weryfikacji i działające całkowicie automatycznie.

Dzięki DeFi można wziąć pożyczkę, udzielić pożyczki, ubezpieczyć się, inwestować w aktywa itp.

Ethereum to druga największa kryptowaluta na świecie dzięki technologii, którą wprowadziła do świata blockchain i możliwościom, jakie zaoferowała.

 

Popularne