. . .

Co to Blockchain?

Rafał   2021-05-23 10:37

Pierwsze badania technologii blockchain zostały opisane w 1991 roku przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornetta. Chcieli wdrożyć system, w którym dokumenty ze znacznikami czasu nie mogłyby zostać sfałszowane ani zmienione. W 1992 roku Bayer, Haber i Stornetta włączyli do systemu koncepcję drzewa Merkle, co zwiększyło jego wydajność.

blockchain

Definicja

Blockchain jest z definicji technologią przechowywania i transmisji informacji bez scentralizowanego organu kontrolnego. Z technicznego punktu widzenia jest to rozproszona baza danych, której informacje przesyłane przez użytkowników są sprawdzane i grupowane w regularnych odstępach czasu w bloki, tworząc łańcuch. Cały łańcuch jest zabezpieczony kryptografią. Co więcej, łańcuch bloków jest rozproszoną bazą danych, która przechowuje listę zapisów chronionych przed fałszowaniem lub modyfikacją, jest więc rozproszonym i bezpiecznym rejestrem wszystkich transakcji dokonanych w danej sieci od początku jej istnienia.

Łańcuch bloków

W publicznym łańcuchu bloków transakcje pomiędzy użytkownikami sieci są grupowane w bloki. Każdy blok jest weryfikowany przez węzły sieci. 

Górnicy (lub walidatorzy), zgodnie z technikami zależnymi od typu łańcucha bloków, są centralnymi postaciami systemu. W łańcuchu bloków Bitcoin technika ta nosi nazwę Proof of Work i polega na rozwiązywaniu kryptograficznej zagadki za pomocą komputerów, wykonujących skomplikowane obliczenia. Po zweryfikowaniu bloku jest on oznaczany znacznikiem czasu i dodawany do łańcucha bloków. Transakcja jest wtedy widoczna zarówno dla odbiorcy, jak i dla całej sieci.

Istnieją publiczne łańcuchy bloków, otwarte dla wszystkich, oraz prywatne łańcuchy bloków, do których dostęp mają wyłącznie określone podmioty. 

Publiczny łańcuch bloków można zatem porównać do dużej publicznej księgi rachunkowej, w pewnym stopniu anonimowej i niemożliwej do sfałszowania. 

Blockchain publiczny

Blockchain publiczny jest wykorzystywany w sieciach niewymagających pozwolenia i jest najbliższy oryginalnej definicji. Ponieważ każdy może dołączyć do sieci i aktywnie w niej uczestniczyć, a decyzje są podejmowane w oparciu o wolę większości, a nie jednostki jest ona zdecentralizowana. Każda transakcja w takiej sieci jest zapisywana w łańcuchu i widoczna dla każdego.

Łańcuch bloków jest również niezmienny. Oznacza to, że można dodawać do niego bloki ale nie można ich z niego usunąć ani zmienić ich zawartości. 

Jedyną wadą jest to, że publiczne łańcuchy bloków są często znacznie wolniejsze niż prywatne, a także wymagają opłat od użytkowników. Wobec braku osób trzecich, które regulowałyby sieć, system opiera się na konsensusie publicznym.

Blockchain Prywatny

Z drugiej strony prywatne łańcuchy bloków są przeciwieństwem technologii zdecentralizowanych rejestrów, ponieważ wymagają pozwolenia, aby dołączyć do sieci. Właściciel prywatnego łańcucha bloków może określić i wybrać, kto może, a kto nie może stać się częścią jego sieci. Ta kontrola oznacza, że właściciel może: dyktować strukturę sieci, wydawać aktualizacje oprogramowania i kontrolować wszystko, co ma miejsce w tym łańcuchu bloków. W przypadku tego typu blockchaina nie można mówić o decentralizacji, ponieważ każda decyzja jest kontrolowana i administrowana przez scentralizowany podmiot lub grupę. Informacje są weryfikowane tylko przez zatwierdzonych członków tego łańcucha bloków. Właściciel może również zablokować możliwość wglądu do informacji o sieci.

Blockchain i Kryptowaluty

Większość kryptowalut wykorzystuje blockchain publiczny, który jest całkowicie zdecentralizowany i nie ma centralnego organu, który mógłby przejąć nad nim kontrolę. Jego podstawową wartością jest to, że umożliwia bezpośrednie udostępnianie bazy danych na całym świecie bez jakiegokolwiek administratora. 

Wszystkie dane w łańcuchu bloków są widoczne dla każdego. Każda transakcja jest rejestrowana i widoczna w całej sieci.

Jako że Blockchain usuwa z równania osoby trzecie, użytkownicy sieci muszą sami zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. System zapewnia pełne bezpieczeństwo o ile użytkownik ma kontrolę nad swoim kluczem prywatnym. Jako że dostęp jest udzielany za pomocą klucza prywatnego, w przypadku jego utraty odzyskanie środków jest niemożliwe. W tradycyjnych systemach firmy zapewniają swoim użytkownikom różnorodne kopie zapasowe lub możliwość odzyskania danych. W systemach wykorzystujących blockchain publiczny użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za swoje dane.

Potencjał

Zdecentralizowany charakter łańcucha bloków, w połączeniu z jego bezpieczeństwem i przejrzystością, może być szeroko wykorzystywany. Blockchain może być używany do przenoszenia aktywów (wykorzystanie w finansach jako kryptowaluty, ale nie tylko: papiery wartościowe, głosy, akcje, obligacje itp...) lub jako rejestr, aby zapewnić lepszą identyfikację produktów. Co więcej, smart kontrakty są doskonałym dodatkiem i działają jako samodzielne programy, które automatycznie wykonują warunki umowy, bez konieczności angażowania pośredników. Możliwości łańcucha bloków są ogromne i można je wdrożyć właściwie w każdej dziedzinie życia.

Popularne