. . .

Nowy wymiar stakingu - Osmosis Superfluid

Rafał avatar
Rafał   2022-03-18 10:08

Osmosis, jeden z czołowych projektów ekosystemu Cosmos, 28 lutego zaprezentował rewolucyjne podejście do stakingu, które daje nowe możliwości zarobku dostawcom płynności, a dodatkowo podnosi bezpieczeństwo łańcucha. Tym rozwiązaniem jest Superfluid Staking.

Osmosis kryptowaluta staking
grafika: medium.com/osmosis

Ostatnio na łamach tego wspaniałego portalu pojawił się artykuł, który wskazał kilka projektów DeFi, których tokeny mają coś więcej do zaoferowania niż tylko “zarządzanie”. Oczywiście to również jest istotne, ale w tej, nadal dość wczesnej fazie rynku, niewielu obchodzi. Artykuł jest dostępny tutaj:

DeFi coś więcej

OSMO na tej liście się nie znalazło, ale za to właśnie otrzymało swój własny artykuł. 

Osmosis jest łańcuchem w ekosystemie Cosmos, którego celem jest zostanie centrum płynności całej sieci. Ponad 1.6 mld USD w zablokowanej wartości i najmocniej wykorzystywane IBC tworzą z niego jeden z najważniejszych łańcuchów w całym ekosystemie, a technologiczny rozwój jaki dziś opiszemy, tylko to potwierdza.

Dzięki nowym podejściu udo stakingu, które zostało wprowadzone w życie 28 lutego może stać się jeszcze ważniejszy.

Co to jest Superfluid staking?

Jak określają to sami programiści Osmosis, „Superpłynny staking” jest prawdopodobnie jedną z największych rewolucji w Proof of Stake od czasu wprowadzenia slashingu. Na czym polega?

Osmosis jak każda giełda wykorzystująca model AMM pozwala dostarczać płynność do pul, z którymi użytkownicy mogą handlować. W zamian za dostarczenie aktywów otrzymuje się oczywiście nagrody, ale także tokeny płynności, znane jako “udziały LP”. W przypadku Osmosis otrzymuje się tokeny o nazwie GAMM.

Superfluid pozwala wykorzystać dostarczoną płynność nie tylko do zarabiania nagród, ale także do stakingu w ramach POS w łańcuchu Osmosis.

Tokeny płynności zawsze odpowiadają pewnej części tokenów A i B. Przykładowo: Aktualnie jedyną pulą pozwalającą na nowy rodzaj stakingu jest pula ATOM/OSMO. Dostarczając płynność do puli, robimy to w dwóch tokenach (lub w jednym, ale jest on zamieniany w 50% na drugi). 

Jeśli dostarczyliśmy do puli 30 OSMO i 10 ATOM, które mają taką samą wartość w USD, łańcuch “wie”, że użytkownik zablokował 30 OSMO. Następnie możemy dane tokeny płynności wpłacić do puli programu Liquidity Mining, co pozwala nam zarabiać nagrody, ale także, jeśli chcemy, możemy wybrać opcję stakingu czym dokładamy się do bezpieczeństwa sieci Osmosis.

Tokeny LP są w tym wypadku traktowane tak jak OSMO, które delegujemy bezpośrednio u walidatora i dają nam możliwość zarobku nagród POS nie odbierając nagród z programu Liquidity Mining. Oczywiście w ramach tego stakingu tylko połowa naszej pozycji w OSMO jest brana pod uwagę!

Wideo z bardziej szczegółowym wyjaśnieniem tego pojęcia i jego kolejną fazą rozwoju - Interfluid stakingiem wykorzystującym IBC:

Jak dodać płynność na Osmosis?

Oczywiście należy pamiętać, że dodając płynność w ramach Osmosis jesteśmy narażeni na ryzyko Impermanent Loss:

IL

Sam proces jest banalnie prosty. Wystarczy przejść do zakładki “Pools” na app.osmosis.zone i wybrać pierwszą z pul ATOM/OSMO. Następnie kliknąć Add/Remove Liquidity i przeznaczyć ilość tokenów, jaka nam odpowiada na płynność. Jeśli mamy tylko jeden z tokenów możemy zaznaczyć opcję Single Asset LP i dodać płynność tylko w ATOM lub tylko w OSMO.

Gdy transakcja zostanie zatwierdzona wybieramy Start Earning, zaznaczamy maksymalny okres Unbondingu (14 dni) i przeznaczamy wszystkie tokeny LP GAMM z zaznaczoną opcją Superfluid Stake. Klikamy Next.

płynność na Osmosis

W następnym kroku przyjdzie nam wybrać walidatora. Możemy znaleźć go po nazwie lub wybrać z listy przewijanej. Każdy walidator pobiera prowizję od nagród, która jest widoczna po prawej stronie i wynosi zazwyczaj około 5%.

staking osmosis kryptowaluta

Listę walidatorów z wartością stake oraz z linkami do ich stron, znajdziemy na wallet.keplr.app/#/osmosis/stake

Po wyborze walidatora klikamy Bond & Stake i to wszystko!

Naszą pozycję możemy sprawdzić w dziale “My Bondings” i tam też zakończyć staking klikając Unbond All. Pamiętajmy, że obowiązuje 14-dniowy okres, podczas którego nie możemy przesyłać tokenów.

Podsumowanie

Nowa era dostarczania płynności, która następnie może zostać wykorzystana do zabezpieczenia łańcucha i zarabiania dodatkowych nagród nadeszła na Osmosis, jednak jest to dopiero początek. 

Kolejnym krokiem będzie zabezpieczanie… innych łańcuchów. Dzięki temu, że płynność na Osmosis jest dostarczana w parze tokenów i temu, że protokół IBC pozwala komunikować się łańcuchom w sieci Cosmos, każdy projekt będzie mógł wykorzystać informacje o tym kto i ile tokenów stakuje i zastosować podobny mechanizm u siebie.

 

Popularne