. . .

Chainlink przedstawia plany dotyczące dystrybucji LINK

Rafał avatar
Rafał   2022-06-27 21:22

Tylko niecała połowa tokenów LINK z ograniczonej do 1 mld maksymalnej podaży znajduje się w obiegu. Chainlink postanowił zwiększyć bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację środków na nowe adresy oraz ogłosił najbliższe plany dotyczące trafiania do obiegu LINK.

Chainlink LINK

Fundacja Chainlink ma prowadzić coraz bardziej złożony zestaw inicjatyw rozwojowych, z których wiele opierać się będzie na wypuszczaniu do obiegu tokenów LINK. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego długoterminowego rozwoju sieci poprzez:

 • Ustalenie harmonogramu tokenów LINK w celu wsparcia kluczowych inicjatyw rozwojowych, w tym nagród dla operatorów węzłów i nagród za stakowanie.
 • Promowanie standardów technicznych, specyfikacji i najlepszych praktyk dla społeczności programistów open-source i operatorów węzłów pomagających w tworzeniu i wspieraniu Chainlink.
 • Hosting, przegląd i udział w utrzymaniu oprogramowania open source Chainlink dla programistów za pośrednictwem platform takich jak GitHub i npm.
 • Prowadzenie i wspieranie wydarzeń hackathon Chainlink, aby zachęcić programistów do tworzenia z wykorzystaniem technologii Chainlink i Web3.
 • Prowadzenie Programu Dotacji Chainlink w celu sfinansowania doskonalenia wyroczni oraz sieci Chainlink.

Aby zapewnić większą przejrzystość podaż znajdująca się w obiegu może być śledzona na stronie chain.link/circulating-supply. Fundacja szacuje, że w ciągu najbliższych 9 miesięcy do obiegu trafi około 50 mln LINK, które zostaną rozdystrybuowane do społeczności z 7 nowych adresów posiadających po 7 mln LINK każdy.

Uwolnienia LINK dotychczas znajdujących się poza obiegiem wesprą rozwój sieci, w tym zbliżające się uruchomienie stakingu, które powinno mieć efekt kompensujący te uwolnienia, o ile kwota tokenów w stakingu osiągnie planowany początkowy limit 75 milionów tokenów.

Chainlink zapowiedziało także migrację tokenów na nowe adresy, prezentujące się następująco:

0x5A8e77bC30948cc9A51aE4E042d96e145648BB4C 30,000,000.00
0xe0b66bFc7344a80152BfeC954942E2926A6FcA80 30,000,000.00
0xa42D0A18B834F52e41bEDdEaA2940165db3DA9a3 30,000,000.00
0xfB682b0dE4e0093835EA21cfABb5449cA9ac9e5e 30,000,000.00
0x4a87ecE3eFffCb012fbE491AA028032e07B6F6cF 30,000,000.00
0xD321948212663366503E8dCCDE39cc8e71C267c0 30,000,000.00
0x55b0ba1994d68C2AB0C01C3332eC9473de296137 30,000,000.00
0xD48133C96C5FE8d41D0cbD598F65bf4548941e27 30,000,000.00
0x9c17f630DBde24eECe8fd248fAA2E51f690FF79B 30,000,000.00
0x35a5dc3FD1210Fe7173aDD3C01144Cf1693B5E45 30,000,000.00
0x0DFfD343C2D3460a7EAD2797a687304Beb394ce0 30,000,000.00
0x76287e0F7b107d1C9f8f01D5aFac314Ea8461a04 30,000,000.00
0x9BBb46637A1Df7CADec2AFcA19C2920CdDCc8Db8 30,000,000.00
0x7594Eb0ca0a7f313bEFD59AfE9e95c2201a443e4 30,000,000.00
0x8652Fb672253607c0061677bDCaFb77a324DE081 30,000,000.00
0x157235A3cc6011d9C26A010875c2550246aAbcCA 22,000,000.00
0x959815462EeC5fFf387A2e8a6871d94323D371de 8,000,000.00
0x276F695b3B2C7f24E7CF5b9d24e416a7f357aDb7 7,000,000.00
0xb9b012cad0A7C1b10CbE33a1B3F623b06fAD1c7C 7,000,000.00
0x3264225f2Fd3bb8D5DC50587EA7506aA8638B966 7,000,000.00
0x57Ec4745258e5A4C73d1A82636dc0FE291e3eE9F 7,000,000.00
0xa71bbBd288a4e288CfDC08bb2E70DCd74Da4486D 7,000,000.00
0xEc640A90e9A30072158115B7C0253f2689ee6547 7,000,000.00
0x2a6AB3B0C96377bd20AE47E50ae426A8546A4Ae9 7,000,000.00
0x5Eab1966D5F61E52C22D0279F06f175e36A7181E 3,000,000.00
0x8d34d66bDb2d1d6ACd788A2d73d68e62282332e7 500,000.00
0x37398A324d35c942574650B9eD2987BC640BAD76 400,000.00

Tokeny zostaną podzielone na mniejsze portfele z większymi komitetami multisig, przy użyciu najbardziej aktualnych praktyk bezpieczeństwa.

Pierwsze uwolnienia po migracji portfeli,  będą związane z opłaceniem już występujących nagród Oracle, umożliwiających dalsze działanie istniejących sieci Oracle. Z czasem będą stopniowo rozszerzane na:

 • Nagrody dla Wyroczni, które obniżają początkowe koszty użytkownika i generują silne efekty sieciowe.
 • Nagrody dla operatorów węzłów i członków społeczności uczestniczących w stakingu Chainlink.
 • Rozszerzenie istniejących usługi Chainlink, uruchamiając dodatkowe sieci, aby jeszcze bardziej zwiększyć różnorodność zestawów danych dostępnych w sieci.
 • Obsługę dodatkowych łańcuchy bloków, w tym sieci warstwy 1 i 2. Obejmuje to również rozszerzenie wsparcia dla sieci  EVM i innych niż EVM.
 • Nowe usługi Chainlink takie jak prace nad protokołem Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), Fair Sequencing Services (FSS) i DECO.
 • Inne inicjatywy związane z rozwojem ekosystemu.

CCIP

Chainlink to największa sieć Wyroczni dostarczających dane do smart kontraktów, która nieco mocniej skupi się teraz na rozwoju ekonomicznych aspektów sieci.

Popularne