. . .

W Iranie chcą legalizacji giełd kryptowalut

Wlad   2021-08-13 13:21

Operująca na terenie Iranu agencja podatkowa wzywa rząd kraju do prac nad legalizacją giełd kryptowalut. Eksperci od podatków oczekują jasnych i przejrzystych zasad prawnych. Dzięki temu będą mogli przygotować odpowiednie opodatkowanie dla platform giełdowych.

Iran

Iranian National Tax Administration (INTA), czyli irański fiskus, naciska na osoby decyzyjne w kraju pod kątem kryptowalut. Administracja podatkowa w Iranie nalega, by utworzono ramy prawne dla opodatkowania giełd kryptowalut, które działają na terenie kraju.

Dwa miesiące temu z podobną inicjatywą wyszedł prezydent Iranu, Hassan Rouhani. Wtedy dotyczyła ona samej kwestii wymiany kryptowalut, zaś obecnie INTA próbuje „pociągnąć” temat dalej. Administracja upatruje w legalizacji giełd szansy na ostateczne opodatkowanie ich działalności finansowej

INTA przypomina organom regulacyjnym, że do opodatkowania działalności wymagane są wcześniejsze ramy prawne. Eksperci podatkowi twierdzą, że rząd irański powinien zezwalać tylko autoryzowanym giełdom na przeliczanie walut przy jednoczesnej kontroli transakcji.
Organ podatkowy wzywa również do utrzymywania ram prawnych na szerszą skalę. Obawy INTA dotyczą trudnych warunków dla giełd krypto, które potencjalnie mogą powodować gwałtowny rozrost czarnego rynku. 

Podatki, podatki…

Podatek od zysków kapitałowych, podatek od stałej podstawy i wreszcie podatek od działalności zawodowej. Te trzy podstawowe formy opodatkowania zaproponowała agencja INTA w odniesieniu do platform wymiany kryptowalut. Co ciekawe, wniosek administracji nie określa (jeszcze) mechanizmów opodatkowania przedsiębiorstw z sektora krypto.

Źródła podają, że zdecentralizowane finanse (DeFi) także nie umknęły uwadze administracji podatkowej w Iranie. Kwestią nadrzędną pozostaje zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zapis miałby ustalać górny limit transakcji dokonywanych w ramach giełd zdecentralizowanych.

Czy kryptowaluty są legalne w Iranie?

Dotychczas ogłoszone przez parlament zmiany dotyczą z kolei kopania kryptowalut. O ile korzystanie z aktywów cyfrowych obarczone jest niejasnymi ramami prawymi, o tyle legalne jest wydobycie krypto przez licencjonowanych górników.

Górnicy w Iranie postrzegani są w roli właścicieli aktywów cyfrowych. Obecnie trwa jednak zakaz kopania, który potrwa do września. Związany jest on z obawami o zbyt wysokie zużycie energetyczne potrzebne do pozyskiwania kryptowalut.


Wymiana na linii krypto-krypto nie jest nielegalna w Iranie. Jednakże obowiązujące prawo zezwala jedynie bankom i licencjonowanym giełdom na korzystanie z aktywów cyfrowych. Mogą nimi płacić za import, gdyż płatności w kraju są nadal niedozwolone.

Irańskie organy ścigania co rusz rozbijają grupy nielegalnych górników kryptowalut. W ciągu kilku lat nalotów na kryptowalutowe kopalnie policja zajęła aż 7000 platform wydobywczych. W lipcu rząd wystosował prośbę o zaprzestanie wszelkich działań wydobywania krypto aż do odwołania. 

Popularne