. . .

Kolejna Faza Cosmos - Opublikowano Whitepaper ATOM 2.0

Rafał avatar
Rafał   2022-09-27 14:22

Nowa wizja dotycząca przyszłości Cosmos Hub ujrzała światło dzienne. Opublikowany został dokument opisujący proponowane zmiany w tokenomice ATOM, nowy schemat inflacji i nowe funkcje Cosmos Hub, które mają zwiększyć wartość głównego tokena sieci. Co zostało zaproponowane?

ATOM 2.0

Długo zapowiadane zmiany wreszcie ujrzały światło dzienne. Nowa wizja Cosmos Hub łączy dotychczasowe osiągnięcia i dopiero wprowadzane funkcje z całkiem nową ofertą, jaka ma pojawić się w centralnym łańcuchu sieci.

Architektura Cosmos Hub dzieli się na podstawowe i działające już technologie na czele z konsensusem Tendermint oraz IBC, które pozwolą na działanie długo wyczekiwanej funkcji Interchain Security, a także zapowiedzianego w nowym dokumencie płynnego stakingu ATOM. 

architektura Cosmos HubProsty schemat przedstawiający nową wizję Cosmos Hub

Pojawią się także dwie nowe funkcje, a mianowicie Interchain Scheduler i Interchain Allocator, które są dedykowane dla Hubu.

Cosmos Hub nadal trzyma się wizji zostania centrum ekosystemu Cosmos i wszystko co robi, skupia się na tej wizji.

Zaczniemy od przedstawienia nowych funkcji, ponieważ są one bardzo istotne dla samej tokenomiki ATOM, a następnie przejdziemy do “mięcha” i sprawdzimy co nowego w inflacji.

Cały ten tekst oparty jest o propozycję zmian w Cosmos Hub i ATOM. Do oryginału, z którego pochodzą wszystkie te informacje i grafiki użyte w tekście, zapraszam tutaj

Interchain Security

W dokumencie opisna jest funkcja Liquid Stakingu, ale jest to coś dość oczywistego na rynku i nie ma sensu się nad tym zatrzymywać i szeroko tego opisywać. Liquid Staking ATOM zaoferuje te same plusy, z pewnymi bonusami, które są możliwe dzięki IBC, co w innych tego typu rozwiązaniach i będzie obarczony podobnym ryzykiem.

Kolejnym punktem w nowej wizji ATOM, będącym jednocześnie elementem starej wizji, jest Interchain Security (ICS), które już opisywaliśmy na Blokpres i zapraszam do zapoznania się z tym tekstem. Oferta ICS jest kluczowa dla rozwoju i tokenomiki ATOM.

ICS

Dzięki nowym zmianom ATOM ma zostać samonapędzającym się tokenem, który zmonetyzuje sukces IBC oraz ICS, a także sukces całej sieci Cosmos, dla której do tej pory - nie oszukujmy się - nie był kluczowy.

Cosmos ATOM token

Nowe możliwosci - Interchain Scheduler oraz Interchain Allocator

Przejdźmy teraz do krótkiego przedstawienia tego co już wiemy o nowych, dedykowanych dla Cosmos Hub możliwościach.

Interchain Scheduler, to platforma, która pozwala handlować międzyłańcuchową przestrzenią blokową i rozwiązanie MEV. 

Interchain Scheduler wprowadza rynki MEV do łańcuchów ICS, które mogą sprzedawać miejsce w bloku jako NFT, minimalizując w ten sposób zaufanie, poprawiając jakość usług MEV oraz ich przejrzystość.

MEV to techniki dotyczące ekstrakcji wartości takiej jak, np. arbitraż, w przypadku sieci Cosmos, również arbitraż międzyłańcuchowy. 

MEV

Cosmos staje więc przeciwnie do Ethereum, którego MEV przenosi się do rozwiązań takich jak Flashbots, czyli prywatnego wysyłania możliwości MEV off-chain.

Jednak w przeciwieństwie do znanych rozwiązań, Schduler ma kilka innych zastosowań oraz tworzy nowe rynki. Prawa dla danego miejsca w bloku, w przyszłości mogą być tokenizowane, sprzedawane i transportowane przez IBC.

Cosmos Interchain Scheduler

Scheduler jest więc rynkiem planowania zakupu miejsca w bloku, które można wykorzystać do ekstrakcji wartości lub innych operacji takich jak międzyłańcuchowe transakcje z dużą pewnością powodzenia ich realizacji (mamy pewne miejsce w bloku).

Początkowo to rozwiązanie miałoby być dostępne tylko dla łańcuchów korzystających z ICS.

Z kolei Interchain Allocator to system alokacji kapitału i dostosowania zachęt.

Allocation DAO zawiera umowy on-chain z innymi sieciami. Z czasem Hub może obsługiwać wiele takich DAO, a inne łańcuchy mogą tworzyć własne.

Interchain Allocator Cosmos

Interchain Allocator będzie zajmował się zapewnianiem, balansowaniem i redystrybucją kapitału ATOM w innych łańcuchach, co może być wykorzystywane do współpracy między protokołami, zwiększania płynności, przyspieszania wzrostu, inwestycji, równoważenia rezerw, a nawet udziału w zarządzaniu innego łańcucha jako delegat.

Jedną z możliwości wykorzystania Allocator jest zamiana zebranych przez Hub opłat transakcyjnych z zabezpieczanych przez niego sieci na pożądane przez Hub tokeny ATOM lub stablecoiny, które następnie będą dystrybuowane do walidatorów.

Inną z możliwości, jaką wymieniają twórcy dokumentu o nowej wizji Cosmos, jest zastosowanie Allocator w nie w pełni zabezpieczonych pożyczkach. 

Dzięki Interchain Security podmiot może udzielać pożyczek sieciom konsumenckim bez protokołu pożyczkowego, który z góry wymaga jakiekolwiek zabezpieczenia. Jeśli protokół nie wywiąże się ze swojej pożyczki, pożyczkodawca może wybić tokeny protokołu na pokrycie strat


Interchain Allocator ma sprawić, że ATOM stanie się główną walutą całego międzyłańcuchowego ekosystemu Cosmos.

Wszystkie opłaty generowane przez Allocator oraz Scheduler będą trafiać do nowo tworzonego skarbca Cosmos, kóry ma zasilać właśnie Allocator.

Zmiany inflacji ATOM

Przejdźmy do najważniejszej kwestii dla wielu osób, czyli bezpośrednich zmian w inflacji ATOM. 

Nowy system, zamiast równoważyć bezpieczeństwo z płynnością tak jak robił to do tej pory, dzięki zmiennej stopie procentowej wysokości nagród zależnej od stosunku zablokowanego w stakingu ATOM do podaży, zmienia całkiem schemat inflacji dzięki zastosowaniu płynnego stakingu, który według twórców propozycji ma rozwiązać problemy płynności.

Nowe decyzje dotyczące inflacji mogą wzbudzać i wzbudzają mieszane uczucia. Nowa polityka składa się z dwóch faz: przejściowej i stabilnej. Cel fazy przejściowej to dać nowym sieciom konsumenckim czas na dołączenie do Interchain Security, pomagając przy tym dostosować wydatki na bezpieczeństwo oraz zasilić skarbiec.

Faza przejściowa rozpocznie się w momencie zaakceptowania przejścia Cosmos w wersję “2.0” i skończy po 36 miesiącach, kiedy to rozpoczyna się faza stabilizacji trwająca już w nieskończoność. 

W fazie przejściowej emisja nowych tokenów ATOM… wzrasta przez pierwsze (około) osiem miesięcy, ponieważ zasila nowo utworzony skarbiec Cosmos Hub. 

tokenomika atom 2.0

Po przejściu na nowy system inflacja na krótki czas wzrośnie do 10 mln miesięcznie i stopniowo będzie spadać aż do docelowej wartości 300 000 ATOM miesięcznie, która ma zostać osiągnięta w fazie stabilizacji po 3 latach.

To wszystko sprawi, że jeśli pójdzie gładko, inflacja ATOM w długim terminie znacznie się zmniejszy, co jest dobrą informacją.

Część nowej emisji zostanie skierowana do modułu dystrybucyjnego jako tymczasowe przedłużenie dotychczasowego systemu nagród, natomiast pozostała część trafi do Cosmos Hub Treasury.

Jeśli stosunek ATOM w stakingu spadnie poniżej założeń, a dochody zapewniane przez Interchain Security nie będą wystarczające, Cosmos może przywrócić stary system, aby zachęcić walidatorów i delegatorów do dalszego zapewniania bezpieczeństwa sieci.

Co istotne 5% nadal będzie trafiać do Community Pool, natomiast reszta nagród trafi do walidatorów i nowego skarbca Cosmos, który będzie wykorzystany do wspierania inicjatyw, które zwiększają adopcję, wzrost i kapitalizację sieci.  

Ile ATOM w początkowej fazie trafi do tego nowego skarbca w tych schemacie? Prawdopodobnie około 37 mln. Aktualizacja: Sam Hart napisał, że po 36 miesiącach Skarbiec ma zebrać ponad 55 mln ATOM. 

Po przyjęciu tego rozwiązania pozytywne skutki niższej inflacji ATOM zaczniemy odczuwać po 20 miesiącach. Do tego czasu ogólna liczba nowych tokenów w obiegu będzie wyższa niż wedle starego, czy raczej nadal aktualnego schematu.

Cały ten system opiera się na tym, że bezpieczeństwo sieci Cosmos w przyszłości mają zapewniać nagrody pochodzące z niewielkiej inflacji 300 000 tokenów miesięcznie, opłat transakcyjnych oraz ICS. To wszystko ma pokryć aktualną inflację i przynajmniej utrzymać wartość stake w miejscu, w którym jest dzisiaj.

Cosmos transakcje

Opłaty będą pobierane nie tylko z Cosmos Hub, ale i wszystkich zabezpieczanych poprzez ICS projektów, a następnie dystrybuowane do walidatorów.

Zgodnie z dokumentem zarządzanie Cosmos ma narzucić minimalną wymaganą opłatę transakcyjną dla wszystkich łańcuchów zabezpieczanych przez Hub, która trafi do puli dystrybucji nagród.

Cosmos przedstawił także bardzo ciekawych schemat zarządzania, ale na nim skupiać się nie będziemy. Polecam zapoznać się z nim u źródła.

Podsumowanie

Została zaproponowana nowa wizja dotycząca przyszłości działania głównego łańcucha sieci i nowa wersja schematu inflacji tokenów ATOM.

W tym schemacie swój sukces i swoją główną ofertę Cosmos opiera na funkcji Interchain Security oraz nowych i bardzo ciekawie brzmiących Scheduler oraz Allocator. Sam ATOM nadal jest tokenem inflacyjnym, ale nowy schemat w długim terminie znacznie ogranicza tę inflację.

Zmiany wydają się bardzo ciekawe i w długim terminie pozytywne, ale chyba nie są aż taką rewolucją, na którą czekali fani tego projektu.

Popularne