. . .

Aukcje Polkadot: Composable Finance

Rafał   2021-10-30 18:47

Niemal każdy łańcuch bloków posiada swój projekt łączący go z innymi, czyli tzw. most. Mosty pozwalają przenieść tokeny z łańcucha A na B, jednak co z rozwiązaniami warstwy drugiej (L2) Ethereum? Composable wkracza do gry jako most łączący nie tylko wszystkie możliwe sieci, ale i rozwiązania L2.

Composable

Wypłata środków z rozwiązań L2 Ethereum takich jak np. Optimism zajmuje tydzień i choć istnieją już projekty pozwalające przesyłać środki z jednego L2 do innego, tak znajdują się one na wczesnym etapie rozwoju i jest to rynek ze sporym potencjałem. 

Composable Finance już teraz posiada działający projekt Mosaic, który pozwala przesyłać środki między Arbitrium, Avalanche, Polygon, Ethereum, Fantom i Moonriver. Jego funkcjonalność jest na ten moment ograniczona ze względu na działanie w formie Proof of Concept, gdzie płynność została ograniczona do 3 mln USD.

Ten artykuł jest częścią cyklu: „Aukcje Polkadot”. Oczywiście pamiętaj, że nic co tu znajdziesz nie jest poradą, zrób własny research i pamiętaj o ryzyku. 

Czym jest Composable Finance?

Composable Finance to platforma zapewniająca interoperacyjność między łańcuchami bloków i warstwami. Służy jako warstwa infrastruktury „hiperpłynności” dla DeFi, obsługiwana przez Layer 2 Ethereum i Polkadot.

Composable chce rozwijać się w dwóch fazach. W pierwszej fazie skupi się na interoperacyjności wielowarstwowej (L2/L2), wypełniając lukę między różnymi implementacjami warstwy 2 Ethereum i łańcuchami pobocznymi. To rozwiązanie już działa w formie aplikacji Mosaic.

W drugiej fazie projekt uruchomi parachain Picasso, który będzie działał na Kusama (w momencie pisania Picasso prowadzi i najpewniej wygra slot). Picasso będzie działał w sieci Kusama, ale również pełnił ważną funkcję w całym ekosystemie Composable, które zamierza wygrać także aukcję na Polkadot. Parachain na Polkadot nie posiada jeszcze oficjalnej nazwy.

Composable tworzy protokół komunikacji między ekosystemami, wykorzystując parachain jako warstwę ostateczności, która połączy L2 Ethereum, ekosystem Cosmos, a w przyszłości także inne sieci z Polkadot i Kusama. 

Warstwy drugie

Warstwa druga ma na celu skalowanie łańcucha bloków poprzez przeniesienie obliczeń poza ten łańcuch. Warstwy drugie (Layer 2, L2) zapewniają szybsze transakcje i znacznie niższe koszty, a jednocześnie wykorzystują bezpieczeństwo łańcucha bazowego. Najczęściej skalowanym łańcuchem jest Ethereum.

Więcej o L2 dowiesz się z tego artykułu:

L2

Poruszanie się między L2 nadal jest dość skomplikowane oraz wymaga przejścia przez L1. Przeniesienie aktywów z L2 do L1, mimo że dość proste, nie jest wygodne, ponieważ w wielu wypadkach zajmuje co najmniej tydzień. Ten problem, ale nie tylko ten, stara się rozwiązać Composable.

Architektura Composable i Mosaic

Co to composable

Composable chce umożliwić wizję DeFi, w których użytkownik nie tylko może przesyłać środki z dowolnego łańcucha lub rozwiązania L2, ale też bierze pożyczkę i nie musi wybierać z wielu różnych dostępnych protokołów działających na wielu łańcuchach, a robi to za pomocą Composable i nie obchodzi go, skąd pożyczka jest, o ile spełnia jego oczekiwania.

Composable chce osiągnąć swój cel dzięki kilku elementom, na które składa się trzy główne: XCVM, Routing i Mosaic.

Międzyłańuchowa maszyna wirtualna (Composable XCVM) pozwala na transfery wartości między ekosystemami. XCVM zapewnia jeden przyjazny dla programistów interfejs do organizowania interakcji z różnymi mostami, zarządzania routingiem, inicjowaniem wywołań zwrotnych do smart kontraktów i ostateczności.

Na XVCM składają się dwa główne komponenty. Warstwa komunikacji (Innovation Availability Layer - IAL), która pozwala na transfery międzysieciowe i międzywarstwowe, a także warstwa ostateczności, którą zapewnią parachaiany. Na Kusama będzie to Picasso, a na Polkadot, nienazwany jeszcze parachain.

Kolejnym elementem jest warstwa Routingu: Warstwa routingu oceni wszystkie możliwości danego działania, takiego jak zaciągnięcie pożyczki USDC, we wszystkich możliwych L2 i łańcuchach, a następnie przygotuje zoptymalizowaną ścieżkę dla użytkownika. Po wybraniu odpowiedniej ścieżki, warstwa routingu przekazuje tę instrukcję do Mosaic w celu wykonania. Ta warstwa będzie zabezpieczona za pośrednictwem parachaina, z zachętami do właściwego wyboru najlepszych ścieżek dla działań użytkowników. 

Dzięki temu użytkownik chcący np. wziąć pożyczkę poprzez protokół Angular tworzony we współpracy z innym projektem Polkadot HydraDX (Basilisk na Kusama), nie będzie musiał ręcznie przeszukiwać wszystkich protokołów DeFi we wszystkich sieciach, aby znaleźć najniższe oprocentowanie.

Ostatnim elementem jest warstwa płynności - Mosaic. Mosaic służy jako warstwa płynności pozwalająca na międzyłańuchowy i międzywarstwowy transfer tokenów. Zapewnia, że ​​płynność przemieszcza się do miejsc, w których jest potrzebna.

Mosaic będzie wykorzystywał wirtualną maszynę Composable (XCVM), aby ułatwić transfery aktywów, które umożliwiają transakcje międzyłańcuchowe i obsługują połączenia parachain-L2, a także Routing.

Mosaic composable finance

Obecnie Mosaic jest z powodzeniem testowany w środowisku EVM, gdzie jest zintegrowany siecią główną Ethereum, rozwiązaniem L2 Arbitrum, sidechainem Polygon oraz kompatybilnymi z EVM łańuchami Avalanche, Fantom oraz działającym od niedawna Moonriver, projektem, który wygrał aukcję Kusama i został parachainem. 

Dzięki Mosaic można przesłać tokeny z dowolnego z połączonych łańcuchów w szybki sposób.

LAYR i PICA

Composable dopiero teraz wygra swoją aukcję parachain i dołączy do sieci Kusama. Co istotne główny token projektu LAYR nie jest jeszcze wypuszczony, natomiast będzie powiązany z PICA, tokenem parachaina Kusama.

Token LAYR zostanie stworzony jako natywny token dla wszystkich działań Composable Finance zarówno na Ethereum, jak i na Polkadot. Stakerzy LAYR będą mogli także zarabiać PICA. Maksymalnie 10% podaży PICA zostanie przydzielone użytkownikom, którzy zablokują LAYR.

layr pica

Szczegóły dotyczące natywnego tokena Composable działającego w sieci Polkadot oraz udziału w aukcji nie są jeszcze podane i nie wiadomo kiedy Composable powalczy o swój slot.

Co ciekawe projekt już zbiera środki i pozwala na depozyt stablecoinów, zarówno w crowdloan na Kusama, jak i dla zabezpieczenia slotu na Polkadot. Composable zbiera od użytkowników stablecoiny, używa własnych strategii farmingu i 50% zysków z depozytów użytkowników zamienia na DOT. Pozostałe 50% trafia do użytkowników jako nagroda w ramach stakingu. Użytkownicy, którzy inwestują w Composable w taki właśnie sposób otrzymają także tokeny LAYR, gdy te trafią do obiegu. 

Wsparcie i ekosystem

Composable współpracuje z wcześniej wymienionym projektem Polkadot HydraDX oraz z innymi projektami Kusama i Polkadot. 

W czerwcu Composable zebrało 7 milionów USD od 16 inwestorów. Runda finansowania była prowadzona przez Advanced Blockchain AG oraz Rarestone Capital, a wśród inwestorów znalazła się także Alameda Research.

Podsumowanie

Composable Finance zapewne najpierw popracuje nad Picasso, a dopiero później zdecyduje się dołączyć do sieci Polkadot, co daje sporo czasu na przeprowadzenie dokładnej analizy projektu i jego potencjału.

Projekt wygląda ciekawie i celuje w spory problem dotyczący łączenia nie tylko łańcuchów, ale także ich rozwiązań L2. Mimo działającego już rozwiązania znajduje się on jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie wiadomo ile przyjdzie poczekać na rozpoczęcie aukcji, nawet mimo zebrania już ponad 25000 DOT poprzez opisaną wyżej strategię.

Patrząc na przewagę Picasso nad innymi projektami, wygra on aukcję i dołączy do sieci Kusama gdzie będzie mógł pokazać swój potencjał i warto go obserwować, choć w żadnym wypadku nie jest on faworytem do wygrania aukcji Polkadot w jednej z pierwszych rund.

Popularne