. . .

Avalanche od A do Z. Co oferuje trójwarstwowy blockchain?

Kamil   2023-10-24 08:37

Avalanche dynamicznie się rozwija wykorzystując zastój na rynku kryptowalut do opracowywania nowych rozwiązań. Artykuł ten jest nie tylko aktualizacją poprzednich wątków, ale również uzupełnieniem o najnowsze dane płynące od autorów nowojorskiego projektu.

Avalanche od A do Z

Blockchain Avalanche został założony w 2018 roku. W głównej mierze było to podyktowane chęcią utworzenia alternatywy w stosunku do Ethereum, która miała za zadanie być szybsza oraz tańsza. Platforma w swoich założeniach, jako pierwsza warstwa – Layer1 miała być odpowiedzialna za utrzymanie zunifikowanej sieci stosowanej do obsługi transakcji oraz zarządzania aplikacjami.

Zadecydowano o wykorzystaniu mniej energochłonnego w przeciwieństwie do „Proof of work” autorskiego algorytmu konsensusu „Snowball” wykorzystującego „Proof of stake”. Blockchain wykorzystuje natywną kryptowalutę AVAX o ograniczonej podaży w postaci 720 milionów tokenów. Warto zaznaczyć, że podaż może być zmienna od takich wydarzeń, jak przykładowo procesy emisji bądź wydarzenia spalania tokenów. Podkreśla się jednak, że z uwagi na charakterystykę samej technologii blockchainu, autorzy nie mają bezpośredniego wpływu na modyfikację tokenomii waluty.

Uruchomienie projektu miało miejsce w 2020 roku za sprawą ICO, czyli poprzez akcje crowdfundingową. Podczas puli wydano na rynek 72 miliony monet, których własność co do zasady przyporządkowano do twórców oraz nabywców podczas przedsprzedaży.

Avalanche z uwagi na swoje właściwości oraz zaangażowanie nie tylko twórców, ale również społeczności znalazł się na liście czołowych projektów kryptowalutowych. Jest on przedsięwzięciem pozwalającym nie tylko na budowę zdecentralizowanych aplikacji, ale także na budowę dostosowanych do potrzeb łańcuchów bloków, zarówno tych otwartych, jak i prywatnych.

Można zauważyć, że projekt amerykańskiego podmiotu Ava Labs jest kompleksowy i posiada szereg zróżnicowanych funkcji. Dlatego też, aby dokładniej zrozumieć sposób działania Avalanche warto podzielić artykuł na sekcje tematyczne. Można zaliczyć do nich:

  1. Właściwości Avalanche – czyli dlaczego trójpodział jest korzystny nie tylko w przypadku władzy?
  2. Tokenomia AVAX – szczegółowy opis działania kryptowaluty na zasadzie algorytmu „Proof of stake”.
  3. Zdecentralizowane aplikacje – czyli czy Ethereum posiada godnego rywala na rynku?
  4. WEB 3.0 – czy Avalanche godnie śledzi trendy oraz oferuje grywalne produkty w swojej sieci?

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Zawsze wykonaj własne badanie rynku i pamiętaj o ryzyku. Wszystkie linki zewnętrzne w tekście stanowią jedynie przykłady i nie są żadną rekomendacją.

1. Właściwości Avalanche – czyli dlaczego trójpodział jest korzystny nie tylko w przypadku władzy?

1.1 X-Chain, P-Chain I C-Chain

Blockchain Avalanche to nie tylko innowacyjna technologia, ale również cały ekosystem, który zmienia tradycyjne pojęcie o rozproszonych rejestrach. Jego unikalna trójwarstwowa struktura, składająca się z X-Chain, P-Chain i C-Chain, stanowi fundament dla osiągnięcia skutecznego konsensusu, zarządzania transakcjami i wdrażania inteligentnych kontraktów. Najprostszym sposobem przedstawienia sposobu działania tego blockchainu jest umieszczenie jego właściwości na rysunku.

Avalanche Primary NetworkŹródło: https://docs.avax.network/learn/platform-overview

X-Chain (łańcuch X) jest głównym łańcuchem w ekosystemie Avalanche. To główne źródło, w którym zachodzą transakcje związane z kryptowalutą AVAX, a także z innych tokenów wydanych w ramach platformy Avalanche. X-Chain jest odpowiedzialny za przechowywanie i zarządzanie informacjami o saldach użytkowników oraz historią transakcji.

P-Chain (Platform Chain) natomiast, odpowiada za zarządzanie głównymi decyzjami dotyczącymi konfiguracji i zarządzania siecią. Dodatkowo jego rolą jest zabezpieczanie całego ekosystemu oraz wybieranie węzłów, które uczestniczą w procesie konsensusu na różnych łańcuchach Avalanche.

C-Chain (Contract Chain) to łańcuch odpowiedzialny za wykonywanie i obsługę inteligentnych kontraktów na platformie Avalanche. To miejsce, w którym programiści mogą tworzyć i wdrażać różne aplikacje i usługi oparte na blockchainie. Jedną z platform na tym łańcuchu pozwalająca na przeglądanie transakcji i istoty inteligentnych umów jest snowtrace. Odnośnie do C-Chain należy również wspomnieć, że interoperacyjność względem innych blockchainów dotyczy też innych łańcuchów głównych. W ramach uproszczenia przypisano jednak tę funkcję do tego łańcucha z uwagi na kontakt z użytkownikiem.

1.2 Algorytm konsensusu – Snowball i Snowman

Avalanche jak działa SnowballŹródło: https://docs.avax.network/learn/avalanche/avalanche-consensus

Protokół Snowball to jedna z kluczowych technologii wykorzystywanych w sieci Avalanche w celu osiągnięcia konsensusu w odniesieniu do transakcji i decyzji. Protokół ten jest używany głównie na łańcuchu głosowań, takim jak X-Chain w sieci Avalanche.

Snowman natomiast jest innym algorytmem konsensusu w sieci Avalanche. Jest bardziej ogólny niż Snowball i może być stosowany do różnych celów. Jest używany przykładowo, gdy uczestnicy niekoniecznie głosują na konkretne transakcje, a zgłaszają swój udział tylko na poziomie decyzyjności. Algorytm analizuje te decyzje i stara się osiągnąć konsensus w danej chwili. Dodatkowo Snowman jest bardziej elastyczny niż Snowball i może być używany do rozwiązywania różnych problemów w sieci Avalanche, w tym decyzji dotyczących między innymi konfiguracji walidatorów.

2. Tokenomia AVAX - szczegółowy opis działania kryptowaluty na zasadzie algorytmu „Proof of stake”

Działanie jednostki walutowej to kluczowy element ekosystemu platformy i obejmuje różne aspekty działania sieci. AVAX jest natywną kryptowalutą platformy Avalanche, używaną jako główny środek płatniczy za korzystanie z funkcji smart kontraktów i przechowywania wartości w ekosystemie Avalanche.

W ramach tokenomii AVAXa występują opłaty transakcyjne, które użytkownicy muszą płacić za każdą operację przeprowadzaną na platformie. Ich wysokość zależy od złożoności operacji i obciążenia sieci. Ponadto, w tokenomii AVAXa istnieje możliwość stakingu, gdzie posiadacze AVAX mogą blokować swoje tokeny w celu wspierania bezpieczeństwa sieci i otrzymywania nagród w postaci nowych
tokenów AVAX.

Każdy z walidatorów Avalanche, aby dołączyć do sieci musi zablokować co najmniej 2000 AVAX. Ilość zablokowanych przez walidatora tokenów określa górny limit, jaki można do niego oddelegować. Wynosi on pięciokrotność wkładu walidatora. Oznacza to, że walidator z 2000 AVAX może przyjąć jedynie 8000 AVAX od delegatów, którzy z kolei nie mogą delegować mniej niż 25 AVAX. Dlatego minimalną kwotą uczestnictwa w procesie podtrzymywania sieci jest 25 AVAX na 21 października 2023 roku.

Tym co wyróżnia Avalanche jest stosowana własna wersja mechanizmu „Proof of stake”. Polega ona na tym, że AVAX blokuje się od 2 tygodni do roku w zależności od stanu całej sieci. Walidator nie może wcześniej odzyskać ani zmienić swojej kwoty, identyfikatora węzła lub adresu nagrody. Jest to głównie podyktowane dbaniem o bezpieczeństwo całej sieci. Dotyczy to również delegatów. Każdy, kto deleguje do walidatora Avalanche musi wybrać okres delegacji (krótszy niż pozostały czas walidatora). Blockchain co do zasady nie może dopuścić do sytuacji, aby ogólna liczba zestawionych środków spadła poniżej określonego poziomu, który pozwala na prawidłowe podtrzymywanie procesów w sieci.

Walidatorzy i delegaci są zachęcani do pozostania online i prawidłowego działania, ponieważ ich nagrody są przyznawane na podstawie dowodów dostępności i poprawności. Uczestnicy otrzymują tylko nagrody inflacyjne, ponieważ wszystkie opłaty transakcyjne są spalane. Te nagrody są przyznawane po okresie stakingu (ograniczonego czasowo do roku) i są proporcjonalne do całkowitej stawki.

3. Zdecentralizowane aplikacje – czyli czy Ethereum posiada godnego rywala na rynku?

3.1 Interoperacyjność i kompatybilność

Avalanche jest kolejnym blockchainem, który próbuje rozwijać ścieżki wytaczane przez Ethereum. Nie oznacza to jednak, tak jak w przypadku Solany, że postanowiono o integralności głównego łańcucha bloków. Jedną z zalet Avalanche jest interoperacyjność. Zapewnia ona narzędzia do tworzenia mostów między różnymi blockchainami, co umożliwia przesyłanie aktywów między nimi.

Avalanche jest kompatybilny z Ethereum, co oznacza ułatwienie dla developerów do przenoszenia swoich projektów na Avalanche, aby korzystać z jego wydajności i niskich opłat transakcyjnych. Ethereum to nie jedyny interoperacyjny blockchain z Avalanche. Warto wymienić również połączenia z Binance Smart Chainem (BSC), Polkadotem czy Cosmosem.

3.2 Aplikacje i inteligentne umowy

Avalanche oferuje użytkownikom szerokie spektrum dostępnych aplikacji. Od produktów standardowo przystosowanych pod usługi finansowe jak Pangolin czy Yield Yak można wskazać również inne aplikacje, które wykorzystują instrumenty Avalanche na innych sektorach gospodarczych. Jedną z nich jest platforma Apollo Fintech, która specjalizuje się w dostarczeniu rozwiązań dla sektorów publicznych jak między innymi służba zdrowia.

Oprócz tego blockchain jest również przystosowany pod wdrażanie inteligentnych umów. Co ciekawe, aby móc nadać taką umowę można wykorzystać platformę przystosowaną do przetwarzania i zarządzania umowami na blockchainie Ethereum - Remix.ethereum. Należy jednak pamiętać o właściwej konfiguracji, która może być znaleziona na stronie twórców aplikacji.

3.3 Porównanie Avalanche/Ethereum

W przypadku dalszej charakterystyki Avalanche należy stwierdzić, że utworzono konkurencyjny blockchain względem Ethereum. Już po samej ilości przetwarzania transakcji na sekundę widać wyraźną różnicę, ponieważ 1000 przetwarzanych transakcji Avalanche w porównaniu do 15-45 Ethereum jest wynikiem znacznie przeważającym dla jednej ze stron. Dodatkowo wyższe opłaty oraz dłuższe czasy oczekiwania mogą stanowić poważne zagrożenie dla Ethereum, co stanowi dodatkowe zalety Avalanche.

4. WEB 3.0 – czy Avalanche godnie śledzi trendy oraz oferuje grywalne produkty w swojej sieci?

4.1 WEB 3.0

WEB 3.0 jest jednym z nowych elementów blockchainu powstałych podczas hossy kończącej 2021 rok. Ten sposób przekazywania treści w Internecie obejmuje tworzenie wirtualnych światów, generowanie niewymienialnych tokenów NFT oraz monetyzowanie aktywności związanej z graniem. Odnośnie do wirtualnych światów. Mimo, że koncepcja pełnej wirtualnej rzeczywistości posiada wysoki potencjał ekonomiczny, to pomysł ten stał się niszowy.

Odbiór rynkowy uwypuklił wiele problematycznych kwestii takich jak oprawa graficzna oraz niska grywalność oferowanych aktywności. Dodatkowo kwestie techniczne związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury takimi jak narzędzia umożliwiające lepszą interakcję spowodowały zmianę trendu.

Dlatego też opisując instrumenty WEBu 3.0 wykorzystywane przez Avalanche, w artykule należy skupić się na NFT oraz grach z modelu „Graj Aby Zarabiać”. Ta sekcja tematyczna dotyczy jedynie analizy przedmiotowej oraz w miarę możliwości, analizy porównawczej projektów specjalizujących się w tych zagadnieniach.

4.2 NFT

NFT to rodzaj tokenu, który również jest dostępny na blockchainie Avalanche. Na Avalanche, NFT mogą być tworzone na różnych łańcuchach, takich jak X-Chain, P-Chain i C-Chain. NFT może również obsługiwać inteligentne umowy, co jest szczególnie istotne w przypadku unikalności aktywów. Jedną z platform, która obsługuje transakcje przy użyciu AVAX związane z NFT to między innymi Artion. Poza tym handel NFT dla Avalanche jest względnie szeroko dostępny i zależy od sprzętu i dostępu do Internetu.

4.3 Graj, aby zarabiać

Innym, również godnym uwagi instrumentem WEBu 3.0, który coraz częściej jest spotykany na sieci Avalanche jest system „Graj aby zarabiać”. Gry wykorzystujące ten model polegają na otrzymywaniu nagród w postaci kryptowalut lub tokenów NFT. Można je osiągać poprzez wykonywanie aktywności. Brzmi dość nowatorsko, jednak sam model ekonomiczny nie jest w grach niczym nowym. Obecnie stosuje się w grach różnego rodzaju punkty, które w przeciwieństwie do kryptowalut nie mają bezpośredniego przełożenia na rynek.

Stąd, warto zapoznać się z materiałem filmowym przedstawiającym trailery oraz fragmenty rozrywki oferowanych gier na Avalanche.

Można zauważyć, że zróżnicowanie tematyczne gier się poszerza zahaczając o nowe gatunki. Jeszcze do niedawna gry z gatunków FPS, Battle Royal czy Hack&Slash nie były dostępne na rynku blockchainu Avalanche. Poprawnym jest w takim razie stwierdzenie, że mechanizm graj, aby zarabiać, na Avalanche rozwija się w zgodności z trendami na ogólnym rynku gier.

Wnioskując z powyższych analiz, właściwości Avalanche stanowią solidny fundament. Trójpodział władzy, znany z polityki, sprawdza się także w technologii. Oferuje trwałość i równowagę, co jest kluczowe nie tylko w kontekście decyzji rządowych, ale także w zarządzaniu kryptowalutą.

Tokenomia AVAX bazująca na algorytmie "Proof of Stake" to krok w kierunku bardziej ekologicznego i wydajnego blockchaina. Wyeliminowano skomplikowany proces "kopania", co może przyciągnąć bardziej świadomych ekologicznie inwestorów.

Avalanche zdobywa coraz większą popularność w dziedzinie dApps i może stać się godnym rywalem Ethereum. Jego elastyczność i skalowalność sprawiają, że jest konkurencyjnym rozwiązaniem dla twórców zdecentralizowanych aplikacji.

Ostatecznie, Avalanche wydaje się śledzić trendy Web 3.0, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie blockchaina. Warto obserwować, jak ta technologia ewoluuje i wpływa na przyszłość Internetu.

Popularne