. . .

Liquity - Prawdziwie Zdecentralizowany Stablecoin?

Rafał avatar
Rafał   2023-03-18 14:52

Stablecoiny stanowią jeden z najważniejszych filarów DeFi i całego rynku kryptowalut.  Problem w tym, że dwa największe projekty powiązanych z dolarem tokenów są scentralizowane, co nie tylko kłóci się z całą wizją “De” Fi, ale i stwarza spore zagrożenia. Czy Liquity jest rozwiązaniem?

Kryptowaluta Liquity stablecoin LUSD

Dominacja scentralizowanych stablecoinów na rynku jest przytłaczająca. Co więcej, nawet największe zdecentralizowane rozwiązania opierają się w ogromnej mierze o USDC, co stwarza dodatkowe zagrożenia. 

Liquity jest projektem stablecoina, który zauważa jak ważne dla ekosystemu kryptowlaut są powiązane z dolarem aktywa, ale jednocześnie jak bardzo cała ta sfera opiera się o scentralizowanych aktorów. Projekt stara się rozwiązać ten problem i stawia wszystko na osiągniecie jak największej decentralizacji.

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej, a jest jedynie subiektywną opinią autora. Zawsze wykonaj własny research i pamiętaj o ryzyku związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

Czym jest Liquity?

Liquity to zdecentralizowany protokół pożyczkowy działający na Ethereum, który umożliwia zaciąganie pożyczek pod zastaw jednego akceptowanego zabezpieczenia w postaci ETH. Pożyczki są nieoprocentowane i wypłacane w LUSD - stablecoinie powiązanym z USD.

Każdy pożyczkobiorca musi utrzymywać minimalny poziom zabezpieczenia na poziomie 110% zaciągniętego długu w normalnym trybie działania projektu i 150% w trybie “odzyskiwania”.

Oprócz zabezpieczenia w postaci natywnej waluty Ethereum pożyczki są zabezpieczane przez specjalną pulę stabilności.

Aktualnie w protokole zablokowane jest 730 mln USD.

Zanim przejdziemy do dokładnego wyjaśnienia działania Liquity sprawdźmy jak projekt radzi sobie z decentralizacją, pod względem której wyróżnia się z tłumu.

Jak Liquity zapewnia większą decentralizację LUSD?

Najważniejszym czynnikiem decentralizacji Liquity jest to, że jedyne możliwe zabezpieczenie, jakie jest akceptowane stanowi ETH, token sieci Ethereum. 1 LUSD zawsze pozwala odebrać $1 wartości w ETH, a zapewnienie ponad $1.1 zabezpieczenia w postaci tokenów ETH umożliwia wybicie 1 LUSD.

Jest to coś, co zdecydowanie wyróżnia LUSD od DAI i FRAX, dwóch największych zdecentralizowanych stablecoinów. W przypadku DAI możliwe jest użycie wielu tokenów do jego wybicia, co dla wielu może być plusem, jednak jednym z takich tokenów jest USDC, który, co gorsza, stanowi ponad 35% zabezpieczenia wszystkich DAI w obiegu. FRAX idzie w  tej kwestii jeszcze dalej i w 100% jest zabezpieczony USDC.

Kolejny czynnik, który służy zwiększaniu decentralizacji to brak możliwości ingerencji w smart kontrakty. Liquity nie posiada kluczy admina, a jego smart kontrakty są całkowicie niezmienne. 

Dodatkowo w projekcie nie występuje zarządzanie, które mogłoby wpływać na pewne parametry. Wszystko działa w pełni automatycznie i zgodnie z predefiniowanymi zasadami.

Równie ważne jest to, że Liquity… nie oferuje jednego, “oficjalnego” front endu. Dzięki temu zwiększa się nie tylko decentralizacja projektu, ale też jego odporność na cenzurę i ewentualny wpływ regulatorów. 

Mimo wielu zalet oferowanych przez Liquity nie jest to projekt pozbawiony wad i pewnych ciekawych, odróżniających go od innych mechanizmów, których poznanie jest kluczowe, zwłaszcza jeśli chcemy wybijać LUSD

Jak działa Liquity?

Działanie i mechanizmy Liquity możemy podzielić na 4 główne kategorie;

  • Pożyczanie LUSD pod zastaw ETH, otwierając “Trove”.
  • Bezpośrednie odbieranie LUSD za ETH o wartości 1 USD (nawet bez posiadania “Trove”)
  • Zabezpieczenie płynności poprzez dostarczanie LUSD do puli stabilności
  • Staking tokenów LQTY, aby zarabiać na opłatach pobieranych przez Liquity

Pożyczki, czyli wybijanie LUSD

Wybicie LUSD jest równoznaczne z wzięciem pożyczki pod zastaw ETH. Minimalna wartość zabezpieczenia, jakie należy zdeponować wynosi 110%, jednak znacznie bezpieczniejsze jest utrzymywanie 150%, co oznacza, że za każde 1.5 USD w ETH możemy (a raczej powinniśmy) wybić maksymalnie 1 LUSD.

Minimalna pożyczka wynosi 2000 LUSD.

Pożyczki są przydzielane poprzez tworzenie “Trove”. Są to pewnego rodzaju skarbce, które są przypisane do konkretnego adresu Ethereum. 1 adres może posiadać 1 Trove. W każdym momencie można zamknąć skarbiec i odzyskać zastaw poprzez spłacenie długu.

Pożyczki zaciągane w LUSD są nieoprocentowane, ale ich zaciąganie oraz odbiór (odbiór, czyli spalenie LUSD za ETH) wiążą się z jednorazowymi opłatami, które są dostosowywane w zależności od stanu systemu. Standardowa wysokość opłat to 0.5%, ale mogą wynieść nawet do 5% lub 0% w trybie “recovery”.

Spłata pożyczki jest darmowa i warto w tym miejscu dodać, że spłata to nie samo co odbiór.

Spłatę pożyczki pokrywa pożyczkobiorca, natomiast odebrać LUSD, a dokładniej mówiąc odebrać odpowiednią ilość ETH w zamian za LUSD, może każdy jego posiadacz.

Obie opłaty zależą od obrotu odbiorów. Rosną przy wzmożonym zainteresowaniu odbiorami proporcjonalnie do kwoty i maleją w czasie, gdy zainteresowanie maleje.

Bezpośrednie odbieranie LUSD za ETH

Jedną z ciekawych funkcji LUSD jest to, że każdy posiadacz tego stablecoina może odebrać odpowiadającą mu ilość ETH, nawet jeśli nie posiada Trove. 1 LUSD jest w tym wypadku zawsze traktowany tak, jakby jego wartość wynosiła $1 i tyle też ETH pozwala odebrać. 

Ten mechanizm pomaga utrzymywać stabilność LUSD, ponieważ w momencie spadku ceny tego stablecoina, można go zakupić taniej z rynku i odebrać ETH zachowując dla siebie różnicę.

W jaki jednak sposób można odbierać zastaw ETH w zamian za LUSD i od kogo?

Tutaj mamy do czynienia z kolejnym ciekawym i wyjątkowym mechanizmem. LUSD jest odbierany ze skarbca (Trove) o najniższym współczynniku zabezpieczenia, nawet jeśli przekracza ono 110%. Oznacza to, że jeśli w momencie odbioru ETH przez dowolnego posiadacza LUSD, Trove użytkownika A posiada najniższy współczynnik CR (Collateral Ratio), to właśnie z jego puli zostanie pobrane ETH i spłacone zadłużenie (lub część).

Odbiór LUSD Whitepaper: docs.liquity.org/documentation/resources

Mówiąc w skrócie: Odbiory działają tak, jakby ktoś inny spłacał dług danego użytkownika, dzięki czemu poprawiają CR najbardziej zagrożonych likwidacją Troves.

Co istotne, użytkownik może spłacić całość długu danego Trove, a więc spłacić całą zaciągniętą przez właściciela danej puli pożyczkę, oczywiście w zamian otrzymując odpowiednią ilość ETH.

Pula stabilności 

Pula stabilności, jak sama nazwa wskazuje, ma zapewniać stabilność protokołu.

Działa ona jako źródło płynności wykorzystywane do spłaty zadłużenia zlikwidowanych Troves.

Dostawcy płynności dostarczają do tej puli LUSD i zyskują dzięki temu ekspozycje na nagrody w tokenie LQTY oraz likwidowany zastaw ETH.

Zanim dokładniej poznamy działanie tej puli musimy wiedzieć czym są likwidacje.

Likwidacja ma miejsce gdy wartość zabezpieczenia pożyczki spada poniżej 110% (w normalnym trybie działania). Polega na wymuszonej spłacie zadłużenia przez środki z puli stabilności i przetransferowaniu zabezpieczenia (ETH) likwidowanego Trove do puli, którego wartość jest wyższa (o około 10%) niż kwota długu. 

To nadmiarowe 10% stanowi karę dla pożyczkobiorcy za brak utrzymania odpowiedniego poziomu “zdrowia” swojej pożyczki oraz nagrodę dla dostawców płynności.

Likwidację może zainicjować każdy. W zamian otrzymuje rekompensatę za gas w postaci 200 LUSD z “Rezerwy likwidacyjnej” + 0.5% wartości zastawu. Rezerwa likwidacyjna jest pobierana od pożyczkobiorców i w pełni refundowana jeżeli likwidacja nie nastąpi.

Działanie puli stabilności sprawia, że w długim terminie dostawcy tracą swoje LUSD na rzecz ETH, którego wartość w momencie likwidacji jest wyższa niż pobrane w celu spłaty LUSD.

Przykładowo: Załóżmy, że jesteśmy jedynym dostawcą w puli stabilności, w której przebywa 10000 LUSD. Następuje likwidacja o wartości 1000 LUSD, co oznacza, że taka kwota jest pobierana z puli i spalana, natomiast do puli wędruje $1100 w ETH (z karą 10%). Posiadamy więc teraz możliwość odbioru 9000 LUSD i $1100 ETH z puli.

Wygląda to na darmowe ETH, natomiast należy wiedzieć, że w razie nagłych spadków wartości ETH likwidowany zastaw może być wart mniej niż 100% pożyczki. W takiej sytuacji to dostawcy płynności ponoszą stratę, ponieważ spłata zadłużenia w LUSD jest wyższa niż wartość otrzymanego ETH.

W całym tym systemie może też wystąpić sytuacja gdy nie ma wystarczających środków w puli stabilności na pokrycie zadłużenia.

W takiej sytuacji system wykorzystuje mechanizm wtórnej likwidacji, w której redystrybuuje dług i zabezpieczenia ze zlikwidowanych Troves do wszystkich innych istniejących Troves.

Trove LUSDdocs.liquity.org/faq/stability-pool-and-liquidations

Tryb odzyskiwania

Tryb odzyskiwania uruchamia się gdy całkowity współczynnik zabezpieczenia (TCR) spada poniżej 150%. 

TCR określa stosunek całej wartości dolarowej zabezpieczenia we wszystkich Troves w porównaniu do całości długu, czyli ilości LUSD w obiegu.

W momencie gdy protokół wchodzi w ten tryb wszystkie Trove z zabezpieczeniem poniżej 150% mogą zostać zlikwidowane (kara to nadal maksymalnie 10%).

Dodatkowo w tym trybie opłaty za pożyczki są ustalane na 0%.

Token LQTY i staking

Jak wspomniałem na początku projekt Liquity nie posiada zarządzania, ale posiada token, którego celem jest zapewnienie dostępu do części zysków generowanych przez protokół oraz stanowienie dodatkowej zachęty dystrybuowanej do dostawców płynności i operatorów interfejsów.

Każdy posiadacz LQTY może stakować go i zarabiać część opłat pochodzących z mechanizmów zaciągania pożyczek oraz odbiorów.

Maksymalna podaż LQTY wynosi 100 000 000 i została przydzielona do następujących części ekosystemu:

kryptowaluta LQTYmedium.com/liquity/liquity-launch-details-4537c5ffa9ea
  • 35,3% trafiło do funduszu zachęt, głównie do puli stabilności.
  • 23,7% dla Zespołu i Doradców
  • 33,9% dla inwestorów
  • 6,1% do firmy Liquity AG
  • 1% dla usługodawców

Jako że projekt wystartował w 2021 roku, większość podaży została już odblokowana i znajduje się w obiegu zgodnie z poniższym schematem.

LQTY dystrybucja

Czy LUSD to prawdziwie zdecentralizowany stablecoin? Tak, ale nie bez wad.

Liquity ma mnóstwo zalet, a wymienione na początku tekstu cechy sprawiają, że jest to zdecydowanie jeden z najbardziej zdecentralizowanych i odpornych na cenzurę stablecoinów na rynku.

To nie oznacza jednak, że nie występują tu słabe punkty i czynniki ryzyka.

Oczywiste ryzyko ma związek z wadami smart kontraktów i dotyczy każdego projektu na rynku. Liquity oczywiście był nieraz audytowany.

Kolejny czynnik zagrożenia to korzystanie z wyroczni, na których Liquity polega w kwestii dostarczania danych o cenie. Ewentualne złe raporty mogą skończyć się likwidacjami i ogromnymi problemami, natomiast jest to ryzyko bardziej teoretyczne niż praktyczne, co nie zmienia faktu, że istnieje. Głównymi dostawcami danych cenowych są wyrocznie Chainlink, a więc absolutny top rynku, natomiast jako zapasowy mechanizm, projekt korzysta także z wyroczni Tellor.

Wadą oraz zaletą jednocześnie jest oparcie całego swojego działania o ETH. Ether to jeden z najbardziej płynnych tokenów na rynku kryptowalut, natomiast nie da się ukryć, że nie jest on tak płynny jak… dolar, czy obligacje, którymi zabezpieczone mogą być scentralizowane stablecoiny. 

Rozmiar i możliwości LUSD są więc ograniczone ze względu na dostępność ETH. Skalowalność projektu Liquity jest niższa niż scentralizowanej konkurencji, natomiast jest to koszt, znacznie zwiększonej odporności na cenzurę i decentralizacji.

Podsumowanie

Liquity to jeden z ciekawszych stablecoinów na rynku. Zdecentralizowany, odporny na cenzurę, bez zaimplementowanego zarządzania oraz całkowicie niezmienny. Opiera się o jeden z najpewniejszych aktywów rynku kryptowalut i nie zależy od niemal żadnych czynników zewnętrznych (właściwie jedynym jest bardzo pewny w swoich danych Chainlink). 

Token LQTY ma jasne wykorzystanie i służy dziś właściwie tylko jako generator “Real Yield” pochodzącego z prowizji pobieranej przez protokół.

Jeśli szukamy stablecoina, którego ryzyko jest powiązane bezpośrednio z kryptowalutami i smart kontraktami, a nie z centralizacją i cenzurą firm, to warto wykonać własny research na temat LUSD. 

Popularne